700 let kláštera na Starém Brně

od redakce

Sedm set let uplynulo od založení kláštera na Starém Brně česko-polskou královnou Eliškou Rejčkou.

Klášter nemá zakládací listinu, ale existují první dva doklady o jeho založení. Ve Zbraslavské kronice je zmíněno, že Eliška Rejčka uvedla řádové sestry – abatyši Kristinu a dvanáct jeptišek – k brněnskému klášteru, a to 15. května 1323, což je přesně před 700 lety.

Druhým dokladem je listina Elišky Rejčky, ve které dává klášteru cisterciaček majetky, a to trhové vsi Měnín a Hustopeče s vesnicemi Starovice a Starovičky. Tato listina byla vydána 1. června 1323.

O 700 let později, tj. 1. června 2023, bude v Muzeu města Brna na hradě Špilberku zahájena výstava věnovaná Elišce Rejčce a vzácným gotickým rukopisům, které nechala vyhotovit na svoje náklady. Bude to vůbec poprvé po 240 letech na území ČR, kdy budou mít návštěvníci výstavy možnost vidět tento ojedinělý soubor rukopisů pohromadě na vlastní oči.

Fotografie zachycuje zrestaurovaný model baziliky Nanebevzetí Panny Marie, která je součástí starobrněnského kláštera. A spolu s rukopisy a dalšími zajímavými exponáty, které se k tématu vážou, bude k vidění od 1. června na hradě Špilberku ve výstavě Eliška Rejčka: Dar středověku. 

(vž)

FOTO – archiv Muzea města Brna

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.