Máme špičkové odborníky na radiofarmaka, ale těch má ČR málo

od redakce

Česká republika je domovem špičkových odborníků v oboru radiofarmak. Potvrdilo to setkání odborníků Institutu pro veřejnou diskusi na téma Jak zajistit a financovat strategický výzkum. Zúčastnili se ho zástupci medicíny, akademie a veřejného sektoru. Přes silnou odbornou základnu v ČR distribuce nejmodernějších radiofarmak k pacientům stále zaostává. Diskuse na konferenci se zaměřila i na efektivní způsoby získávání finančních prostředků a nábor talentovaných odborníků. Za klíčový činitel konference označila spolupráci mezi všemi zúčastněnými subjekty.

Radiofarmaka představují specifickou část medicíny. Používají se pro velmi přesnou diagnostiku. Mohou také sloužit k destrukci nádorových buněk v onkologii. Patrik Špátzal, člen představenstva Ústavu jaderného výzkumu v Řeži (ÚJV) a ředitel divize Radiofarmaka, připomenul, že společnost působí na poli výroby radiofarmak již téměř 40 let. »Vynikající výzkum potřebuje nejen technologie a prostory, ale především lidi,« zdůraznil. S ohledem na české a evropské souvislosti je ÚJV Řež považován za špičkové technologické pracoviště. Až 90 % radiofarmak na trhu je vyráběno právě zde, což odráží unikátní technickou infrastrukturu a tým zkušených odborníků. V posledních deseti letech byl zaznamenán stoprocentní nárůst v počtu PET vyšetření, což je další ukazatel rostoucí důležitosti tohoto sektoru.

Také zmínil specifika trhu s radiofarmaky. Konkurence v oboru je omezena geografickými a časovými faktory, což zahrnuje i poločas přeměny radiofarmak. Čím dále produkt putuje, tím méně se ho dodá, a tím více je ho třeba vyrobit. »Přestože máme silnou odbornou základnu, stále čelíme výzvám, jako je nedostatek kvalifikovaného personálu a vědců. Proto je nesmírně důležité být napojen na mezinárodní projekty,« uzavřel Patrik Špátzal. Společnost tak spolupracuje s řadou globálních hráčů.

David Zogala, pověřený přednosta Ústavu nukleární medicíny VFN v Praze, vyslovil své názory na výzvy a příležitosti spojené se zaváděním inovativních radiofarmak do klinické praxe. Zogala zdůraznil, že ačkoliv v radiofarmacii panuje rychlý technologický pokrok, registrační procesy v Česku zůstávají zdlouhavé a ekonomicky náročné. »V zahraničí je větší pružnost v používání experimentálních radiofarmak než v České republice,« upozornil. Zogala také poznamenal, že je třeba zvážit, zda chceme do klinické praxe zavádět nová, nezaregistrovaná radiofarmaka, která se v okolních zemích už používají. »Je otázka, jak zajistit, aby ČR nezaostávala za evropskými standardy v tomto oboru,« řekl. Je tak klíčové intenzivně spolupracovat mezi vynikající akademickou sférou, lékaři a výrobci v této oblasti.

Zdeněk Řehák, primář oddělení nukleární medicíny na Masarykově onkologickém ústavu, zdůraznil význam pozitronové emisní tomografie (PET) jako neinvazivní diagnostické metody. Podle něj se PET používá k zobrazení mozkových nádorů, karcinomů prostaty a jater, a také ve vyšetření příštítných tělísek. Jeho oddělení má zkušenost s dvanácti typy PET radiofarmak.

Vojtěch Petráček, rektor ČVUT, hovořil o výzkumu a jeho financování. Zdůraznil, že spolupráce mezi firmami a akademickým sektorem je na vzestupu. »Firmy si uvědomily výhody spolupráce s univerzitami, což vedlo k vzniku řady inovačních hubů a dalších společných projektů. Tento trend ukazuje, že spolupráce mezi těmito dvěma sektory je úspěšná,« uvedl Petráček. Upozornil na to, že situace je jiná, pokud jde o vztahy mezi firmami a veřejným sektorem. »Řada firem má obavy z potenciálních kontrol a náročných podmínek spojených s kombinací veřejných a soukromých investic,« poznamenal. Petráček zdůraznil, že je nezbytné aktualizovat existující právní rámec, aby byly firmy více ochotné investovat do výzkumu.

Náměstkyně ministryně pro vědu Jana Havlíková zdůraznila význam strategických investic a konkurenceschopnosti ve výzkumu. Jako příklad účinného výzkumu jmenovala jadernou energetiku. »Potřebujeme být konkurenceschopní, to slýcháme deset patnáct let. Teď je potřeba, aby po slovech přišly činy,« řekla Havlíková. Podle ní je nezbytné spojit různé zdroje financování a aplikovat výzkumné výsledky v praxi. Upozornila také na potřebu změn již ve školním systému.

Konference se konala na půdě ÚJV v Řeži u Prahy.

(vž)

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.