Dezinformace? Dezinformátoři? Dezoláti?

od redakce

To jsou termíny, jejichž obsah si asi zaslouží pro současnost, minulost, ale zejména pro budoucnost hlubší zamyšlení, pozornost a serióznost, než je to, co občanovi nabízejí média i státní správa. Jejich užívání se zvýšilo s pokračující tragédií na Ukrajině, za niž se oficiálně jednoznačně přisuzuje médii i vládnoucími politiky odpovědnost Rusům.

Určitě nemám tak solidní základy v oblasti studia vědeckého komunismu jako například nejvyšší státní žalobce JUDr. Stříž, či dokonce prezident gen. Ing. Pavel, jeho manželka a další současní i dočasní političtí vůdci, ale to stručné torzo, které si pamatuji z doby před cca 65 roky, mně dává jasný názor. Tyto války předpověděl už V. I. Lenin, kdy za jeden ze znaků imperialismu určil nové války za nové rozdělení světa.

Obdobný nebezpečný příběh zažila moje generace už v roce 1962, kdy se USA pokusily instalací základny blízko Sovětského svazu změnit světovou rovnováhu. Tehdy ovšem jejich protihráčem byl v SSSR jiný systém a provokace kapitálu byla místo ničení a zabíjení vyřešena jednáním. Dnes proti sobě, v podstatě ze stejných příčin, stojí dva kapitalističtí rafani. Kéž by příští prezident USA měl jiný rozum!

V domácí politice máme dle mého názoru jiný, vyloženě účelový, a dokonce uzákoněný relikt minulosti, dezinformaci, která umožňuje potažmo skoro celé generace u nás považovat za zločince, současné představitele pak jen za polepšené zločince. (Lapidárně to vyjádřil A. Novotný slovy »v KSČ bylo mnoho členů, ale málo komunistů«.)

Jde o zákon 198/1993 Sb., který tvrdí, že systém, který byl u nás v letech 1948–89, byl zločinný a zavrženíhodný. Souhlasím, že bohužel bylo i u nás krátké tragické období, které bylo zejména důsledkem intrik kapitálu, tzv. studené války a neadekvátní naší reakcí, i pochopitelné zbrklosti. Po převratu se nyní přiznávají hrdinové, kteří pod kotlem hrůz vydatně topili, dnes jsou za to někteří na Hradě i dekorováni.

Je ale to, co systém pro občana, po poznání a odsouzení tohoto období, vytvořil po dalších deseti, dvaceti… letech , ve srovnání s popřevratovým vývojem i perspektivou opravdu zločinné a zavrženíhodné?

Povídky o lidských právech jsou ve srovnání s logicky definovanou Maslowovou pyramidou hodnot zcela směšné. Nepotvrzuje se, že ty předvolební sliby současného vládního spletence o tom, jaká mají bezbolestná řešení, byly, při použití současné oficiální rétoriky, jen předvolebním podvodem, tedy dezinformacemi dědiců skutečných dezolátů?

Z historie našeho národa by se dalo mnoho využít. Máme ladem ležící velký potenciál v názorech i v praxi F. L. Riegra, A. Rašína, T. Bati, ano, i K. Gottwalda (potažmo celé NF), F. Čuby, M. Zeleného a lze polemizovat a vše porovnávat s alternativou, kterou k nám zavlekli samozvaní mesiáši za euforie národa svými falešnými sliby a prognózami. Pokusíme se o to včas, anebo se zase bude čekat na nějakou spontánní reakci národa (národů?).

Myslím, že k řešení budoucnosti nejen našich potomků, ale i života na Zemi by přispěla společná a trvalá diskuse zástupců všech politických subjektů, tedy ustavení společnosti, která by polemizovala se zcela hloupými výroky vládních tzv. expertů (bezplatné zdravotnictví není nikde na světě, radami, jak řešit teplo v bytě, pěstovat si zeleninu na balkóně či nakupovat potraviny v zahraničí apod., návrhy na řešení důchodů), ale předkládala by i k veřejné diskusi závěry i přetrvávající otevřené problémy ze schůzí tohoto grémia.

Před časem jsem vyzval k podobnému kroku pana ředitele ÚSTRu, ještě jednou mu tímto děkuji za jeho seriózní reakci i zdůvodnění, proč je takový pokus nad jeho možnostmi. Chtěl jsem podobnou žádostí oslovit vládu, prezidenta, naše zákonodárce či politické subjekty, pokouším se tedy tímto takový návrh ventilovat. Asi by taková jednání zajímala i širší veřejnost – to je i námět pro náplň rozhlasu a televize.

Evžen SMRKOVSKÝ

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.