Milostivé léto: jak postupovat u VZP

od redakce

Do konce tzv. Milostivého léta zbývají tři týdny. Splacení dluhů na zdravotním pojištění bez úhrady příslušného penále ale zatím proběhlo jen u zlomku dlužníků VZP.

»Jedná se zatím pouze o stovky případů. Chtěl bych proto apelovat na všechny, kdo mohou využít Milostivého léta, aby tak učinili. I když do konce akce zbývají jen tři týdny, je to stále dost času na to, aby se lidé svých dluhů na pojistném zbavili,« říká ředitel VZP Zdeněk Kabátek a dodává: »Je pravděpodobné, že řada případů oddlužení je momentálně v řízení u exekutorů a v evidenci VZP se dosud pouze neprojevily. Přesto si troufnu odhadnout, že v celkovém počtu 230 tisíc dlužníků pojišťovny, jichž by se Milostivé léto mohlo týkat, je většina těch, kdo stále váhají.«

Pro lepší orientaci v postupu při využití institutu Milostivého léta pojišťovna publikovala na svých webových stánkách přesný návod, jak postupovat, včetně vzoru žádosti i následného oznámení pro exekutora: www.vzp.cz/platci/milostive-leto.

Zájem o Milostivé léto na klientských pracovištích i na telefonních linkách přitom VZP eviduje značný, určitě se jedná v řádu o tisíce dotazů, které na toto téma zaměstnanci VZP vyřídili. »Naším zájmem je, aby Milostivého léta využilo co nejvíce našich dlužníků, pro řadu lidí může takový krok znamenat nový začátek. I proto jsme pro ně připravili na webových stránkách přesný návod, jak postupovat. Zájemci zde najdou i vzory žádosti i následného oznámení o zaplacení dluhu, které je nutné exekutorovi odeslat,« říká náměstek ředitele VZP pro služby klientům Ivan Duškov. Dluhy při VZP, které by mohly být prostřednictvím Milostivého léta splaceny, nejčastěji vznikly kvůli neplacení pojistného u osob samostatně výdělečně činných a osob bez zdanitelných příjmů. V menším počtu jsou řešeny případy nehrazení pojistného za zaměstnance u zaměstnavatelů, kterými jsou fyzické osoby. Dlužníci na zdravotním pojištění mohou až do 28. ledna využít novely exekučního řádu, tzv. Milostivého léta. Ta jim umožňuje uhradit v exekuci vymáhané dlužné pojistné, aniž by zaplatili penále, které se vztahovalo k vymáhanému pojistnému. Musí však zároveň uhradit náklady na soudního exekutora ve výši 750 Kč včetně daně z přidané hodnoty, což celkem představuje částku 908 Kč. Milostivé léto se vztahuje na fyzické osoby, proti nimž byla zahájena exekuce nejpozději 27. října 2021. Zároveň se musí jednat o dluh vymáhaný soudním exekutorem v exekučním řízení. Na řízení vedené například podle daňového nebo správního řádu se Milostivé léto nevztahuje.

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.