Přerovské povstání: Ozbrojený střet občanů proti ustupujícím německým vojskům

od redakce

Dne 8. května uctila delegace KSČM vedená předsedkyní okresního výboru PhDr. Věrou Vránovou památku padlých občanů Přerova za nacistické německé okupace položením věnců u památníků, které tuto událost připomínají.

Ve společné delegaci s představiteli města Přerova a dalších společenských organizací města byla uctěna památka u památníku letců na Želatovské, u pomníku padlých u Meopty, u památníků Jeremejka a na závěr se uskutečnilo položení věnců na městském hřbitově, kde jsou uloženy ostatky přerovských občanů, kteří byli popraveni na střelnici v Lazcích u Olomouce. Drobné pietní akty k uctění památky těch, kteří nám přinesli v roce 1945 svobodu, proběhly na mnoha místech města. Individuálně byly položeny kytičky u pamětních desek z připomínající Přerovské povstání, které jsou rozesety po celém městě.

Na základě mylné informace…

Po 78 letech si opět 1. května připomínáme Přerovské povstání. Z vojenského pohledu to byl ozbrojený střet občanů Přerova proti ustupujícím německým vojskům. Ve svém počátku bylo povstání neorganizovanou akcí, která vznikla na základě mylně rozšířené informace o kapitulaci hitlerovského Německa.

Obětem německého zabíjení v Lazcích.

V první fázi se v ranních hodinách lidé sbíhali na náměstí k radnici, vyvěšovali prapory a ničili symboly fašistického Německa. V druhé fázi získává povstání již nádech ozbrojeného. Dochází k odzbrojování německých a maďarských vojáků, kteří pro překvapení nekladli odpor. Vysoce organizovaně proběhlo převzetí moci na nádraží.

Po nepotvrzení informace o kapitulaci Německa přichází třetí fáze, kdy posílená německá vojska o jednotky z Holešova a Olomouce zaútočila proti povstalcům. Nejtvrdší boje proběhly u podjezdu v Předmostí, v Želatovské, Moštěnské ulici a na nádraží. Poslední výstřely padly na nádraží v odpoledních hodinách. Bylo vyhlášeno stanné právo a zatčeno více jak sto lidí. Dvacet jedna jich bylo popraveno v Lazcích u Olomouce.

Přerov Želatovská.

Demolované mosty

Kolem 5. hodiny dne 8. května 1945 Přerovem zazněla detonace z destrukce mostů. Vedle demolovaných mostů zanechali okupanti také zničené technické zařízení na poště a destrukcí vyřadili dvě turbíny v tehdejších Východomoravských elektrárnách. Po odchodu posledních Němců z Přerova, snad dvě hodiny před příchodem Rudé armády, zavlály bílé vlajky na věži přerovského zámku a na některých nejvýznamnějších veřejných budovách.

Prvním osvoboditelem města Přerova byl v ranních hodinách 8. května roku 1945 rozvědčík poručík Olinovič, který přijel do Přerova na motocyklu s Josefem Smrčkou od Želatovic. Lidé jen s nedůvěrou vycházeli z krytů a netrvalo to dlouho, aby zavládla nekontrolovatelná radost z ukončení války.

Památník věnovaný pilotům.

Impuls pro další povstalce

Z vojenského hlediska bylo povstání významným impulsem k dalším ozbrojeným akcím na mnoha místech v českých zemích. Také německé velitelství si po povstání bylo vědomo, že ústup před Rudou armádou a obrana v ulicích Přerova by byla pro 1000 zbraní a 20 000 nábojů, které zůstaly v rukou občanů, velmi riskantní akcí. Při bojích na nádraží byly také natolik znehodnoceny nebo zablokovány železniční spoje, že přeprava přes Přerov musela být po 1. květnu redukována na 10 % dřívějšího provozu. V důsledku této skutečnosti nemuselo být nádraží vyřazeno z činnosti vzdušným a ani dělostřeleckým bombardováním. Částečně byla zničena německá telefonní ústředna, což znesnadnilo řízení celé pancéřové armády v prostoru střední a východní Moravy. Převoz ustupující německé techniky byl tak ztížen, že část trénu ustupoval k Olomouci přes Lipník a Tovačov.

Z dnešního pohledu na tyto smutné události je zřejmé, že o svobodu a demokracii je potřeba stále bojovat, i když to bude stát třeba lidské životy. O to více musíme dnes být hrdi na své rodiče a prarodiče, že to oni – v kontextu dnešních událostí doma i v zahraničí- dokázali.

Břetislav PASSINGER

FOTO – autor a V. VRÁNOVÁ

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.