Ředitelka vezme zpět výpovědi dané zaměstnancům školy

od redakce

Medializovanou situací ve Střední škole umění a designu v Brně se její zřizovatel, Jihomoravský kraj, intenzivně zabývá a snaží se ji řešit. Náměstka hejtmana pro vzdělávání Jiřího Nantla informovala ředitelka školy Petra Černínová, že vezme zpět výpovědi dané třem zaměstnancům školy (2 výpovědi + 1 dohoda o rozvázání pracovního poměru), budou-li s tím tito zaměstnanci souhlasit.

Minulý pátek 14. října se náměstek hejtmana Nantl zúčastnil jednání s vedením školy, zástupci školské rady i odborů se záměrem usnadnit vyřešení sporných otázek ve škole. Následovala jednání mezi zainteresovanými aktéry dění ve škole. V dohodě vedení školy a náměstka hejtmana bylo oznámeno, že nezávislý expert udělá audit klimatu ve škole. Jde o hloubkové rozhovory se všemi zaměstnanci školy. Jejich cíl je rozeznat krátkodobé i dlouhodobé faktory ovlivňující atmosféru a vnitřní kulturu ve škole.

»Škola nemá být boj, ale diskuse a vzájemné učení se. Konflikty nastávají, je potřeba najít z nich konstruktivní cestu ven a v tom dávat příklad mladým lidem, kteří se ve školách vzdělávají. Snažím se pomoci zúčastněným aktérům, abychom ukázali, že umíme věci vyřešit jinak než formálními akty typu výpovědí, žalob a podobně. Důležitý je i čas. Domluva uvnitř školy je navíc i nejrychlejší, protože podle platného školského zákona zřizovatel nedisponuje žádnými úplně bezprostředními nástroji intervence do situace jako je tato,« uvedl náměstek hejtmana Nantl.

Nantl se obrátí dopisem na školskou radu, která je vedle ředitelky ze zákona druhý hlavní orgán školy, s dotazem, zda školská rada považuje dosud učiněná opatření – stažení výpovědí, audit klimatu ve škole – za dostatečná pro pozitivní posun v atmosféře školy. Pokud by odpověď školské rady byla negativní, jediným bezprostředním prostředkem pro kraj jako zřizovatele by s ohledem na platnou legislativu bylo požádat Českou školní inspekci o provedení mimořádného hodnocení školy.

»Situaci ve škole sleduji s velkou vážností a v posledních týdnech jsem věnoval osobně nemalé úsilí, abychom napomohli obnovení vnitřního dialogu ve škole. I nadále budeme jako zřizovatel školy používat všechny možnosti, které máme, abychom podpořili pozitivní posun v atmosféře školy. Audit klimatu, který jsme navrhli, je velmi významný krok, od kterého očekávám doporučení k aktuální situaci, ale i některá strategická doporučení. Škola představuje složitý celek velmi různých oborů ve dvou odloučených budovách. Její vedení je náročné. Pro paní ředitelku je klíčová důvěra lidí, která jí umožní školu fakticky vést,« doplnil Nantl.

(vž)

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.