Budovat globální společenství sdílené budoucnosti

od redakce

a společně vytvořit lepší svět pro lidstvo

V letošním roce si připomínáme 10. výročí vzniku myšlenky čínského prezidenta Si Ťin-pchinga na vybudování globálního společenství sdílené budoucnosti lidstva. V uplynulých 10 letech Čína vytrvale prosazovala budování tohoto globálního společenství za účelem zajištění světového míru a podpory společného rozvoje jako celkového cíle své zahraniční činnosti v nové éře, která určovala široké kroky diplomacie velké země s čínskými rysy. Dne 26. září vydala čínská vláda bílou knihu nazvanou »Spojením rukou budovat globální společenství sdílené budoucnosti lidstva: čínské iniciativy a kroky«, která komplexně představuje teoretickou základnu, praxi a rozvoj budování globálního společenství sdílené budoucnosti a poskytuje mezinárodnímu společenství důležitý odkaz pro lepší poznání a pochopení.

V posledních deseti letech je vědecká povaha konceptu budování globálního společenství sdílené budoucnosti stále zřetelnější. Země je ve vesmíru jediná a lidé sdílejí společný domov, budoucnost. Osud každého národa, země i jednotlivce jsou úzce propojeny. Globální krize, jako je epidemie COVID-19 a změna klimatu, nás opakovaně upozorňují, že všechny země necestují na více než 190 malých lodích, ale na velké lodi společného osudu. Žádná země, i když je dostatečně silná, nemůže ovládnout celý svět sama a pro blaho lidstva je nezbytná globální spolupráce. Na druhé straně se dnešní svět nachází v situaci velkých změn, které neměly za posledních sto let obdoby. Nestabilita, nejistota a nepředvídatelnost se stávají normou, prohlubuje se deficit míru, deficit rozvoje se stále zvětšuje, deficit bezpečnosti je sále výraznější a deficit správy věcí veřejných je ještě závažnější. Což také ukazuje, že země jsou společenství zájmů, odpovědnosti a osudů, s nimiž se zájmy prolínají a nebezpečí a bezpečnost jsou společné.

V posledních deseti letech se neustále zdůrazňuje praktická použitelnost koncepce budování globálního společenství sdílené budoucnosti. Čínská diplomatická praxe při prosazování budování globálního společenství sdílené budoucnosti přinesla plodné výsledky. Předložila řadu iniciativ k budování společenství sdílené budoucnosti na regionální a bilaterální úrovni, jakož i v důležitých oblastech včetně zdravotnictví, a vybudovala společenství sdílené budoucnosti v různých formách s desítkami zemí a regionů. Podpořili jsme kvalitní společnou výstavbu Pásma a stezky, podepsali dokumenty o spolupráci s více než třemi čtvrtinami zemí světa a více než 30 mezinárodními organizacemi. Čínský obchod se zbožím vývozem a dovozem se zemí podél těchto tras roste průměrným ročním tempem 8,6%. Obousměrné investice dosahují více než 270 miliard dolarů, vytvořily 420 tisíc pracovních míst v zemích podél tras a pomohly téměř 40 milionům lidí vymanit se z chudoby. Předložili jsme Globální rozvojovou iniciativu, Globální bezpečnostní iniciativu a Globální civilizační iniciativu, které se zaměřily na podporu globálního rozvoje, ochranu míru lidí na světě a podporu pokroku lidské civilizace, a poskytly komplexní řešení současných výzev, kterým lidstvo čelí, a získaly aktivní podporu stále více zemí.

Bílá kniha hluboce zdůrazňuje, že budování globálního společenství sdílené budoucnosti neznamená nahrazení jednoho systému jiným systémem nebo jedné civilizace jinou civilizací, ale spíše soužití zemí s různými společenskými systémy, ideologiemi, historií a kulturami a různou úrovní rozvoje, které mají společné zájmy a sdílejí práva a povinnosti v mezinárodních záležitostech. V současné době stojí lidstvo opět na křižovatce dějin a to, jaký svět budovat a jak ho budovat, jsou otázky, na které musíme odpovědět. Volba mezi solidaritou a rozdělením, otevřeností a uzavřeností, spoluprací a konfrontací se týká celkových zájmů lidstva. Jako čínský diplomat, který dlouhodobě působí na Blízkém východě, souhlasím s arabským příslovím, které říká: »Jeden člověk jde rychle, mnoho lidí dojde daleko.« Čína pevně věří, že budování globálního společenství sdílené budoucnosti je jedinou správnou volbou, a doufá, že všechny země posílí svou koordinaci a spolupráci a spojí své síly, aby vybudovaly svět trvalého míru, všeobecné bezpečnosti, společné prosperity, otevřenosti a inkluzivity, čistoty a krásy, a vytvořily tak lepší budoucnost pro lidstvo.

Za tímto účelem se Čína vyslovila pro to, aby mezinárodní společenství společně usilovalo o podporu nového typu ekonomické globalizace, následovalo společně cestu mírového rozvoje, budovalo nový typ mezinárodních vztahů založených na vzájemném respektu, spravedlnosti a rovnosti a oboustranně výhodné spolupráci. Provádělo skutečný multilateralismus a prosazovalo společné hodnoty celého lidstva, včetně míru, rozvoje, rovnosti, spravedlnosti, demokracie a svobody. Čína zasadí svůj vlastní rozvoj do kontextu společného rozvoje všech zemí a bude i nadále poskytovat světu nové příležitosti prostřednictvím svého nového rozvoje a více přispívat k míru a rozvoje lidstva.

Feng Biao, velvyslanec Čínské lidové republiky v České republice

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.