Jsem spokojený důchodce

od redakce

Ano, čtete dobře. Jsem skutečně spokojený důchodce, nikoli například spokojený senior. To je totiž velký rozdíl. Mne společnost potřebuje a já jí to rád vracím. Seniorem se člověk stává v zásadě bez vlastního přičinění přirozeným stárnutím, fyzickým i duševním opotřebováním. To jsou procesy objektivní. Existuje množství lidí, kteří se tomuto procesu rádo vydá a nechává sebou manipulovat. Může být aktivní i pasivní. Podle demokratického rozhodnutí člověka jde zcela zjevně o odlišný přístup k životu. V tomto případě například o aktivně či pasivně strávený volný čas. Alternativu očekávání nenávratného konce, a naplňování ideje »třetího věku«. Prodlužování tvořivosti a duševní svěžesti v pracovním procesu. Jeden je v pasivním očekávání, druhý v aktivní participaci na budování společnosti. Samozřejmě i senior může být pracující. Primárně však jde o volbu mezi potřebou pracovní aktivity a existenční nutností. Kauzalita práce nutné a nadpráce není jen marxismus.

Nyní proč jsem spokojený důchodce? Postě proto, že mne společnost potřebuje. Neuplyne den, aby se pan profesor nerozhovořil o záslužné práci důchodců, kteří bez kverulování a jiného negativního vztahu plní svěřené úkoly příkladnou iniciativou, odpovědností a kvalitou, ovšem s menším finančním ohodnocením. Tím významně pozitivně přispívají v tvorbě bohatství společnosti a její produktivitě. Ušetřené peníze může vláda použít na tak záslužné projekty, jako je militarizace Ukrajiny, zlepšování finančních podmínek pro nepříliš produktivní a o to více přebujelý státní aparát, globálně pak ke krytí schodku státního rozpočtu. Spoléhání se na faktickou toleranci »okrádání« důchodců při honosně oznamovaném budoucím zvýšení důchodů a dalších dávek je velmi urážlivé, neboť ve skutečnosti je skrytě proinflačním, protizákonným opatřením, kdy vláda disponuje bez souhlasu důchodců s jejich zákonem garantovanými penězi. Spokojeným důchodcem jsem proto, že mne těší apriorní důvěra vlády v to, že si její asociální jednání nechám loajálně líbit.

Mou důvěru posiluje rovněž vědomí, že díky naší vládě je u nás teprve milion spoluobčanů na hranici chudoby či pod ní. Kdyby vláda hodnotila situaci pohledem řadového občana, resp. důchodce, možná by přehodnotila funkčnost a realitu svých žvástů, kterými nás tolik zahlcuje v souvislosti s návrhem opozice na její pád.

Pokud si vážený čtenář myslí, že si dělám legraci, má pravdu. Moc jiných možností již (nejen) důchodce reálně nemá.

Ladislav ŠAFRÁNEK

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.