Premiérovi Petru Fialovi radí uctívačka nacisty?

od redakce

S plným vědomím a s podporou Úřadu vlády ČR působí dosud v Radě vlády České republiky pro národnostní menšiny, jejímž předsedou je premiér Petr Fiala, jako zástupkyně »ruské menšiny« česká občanka, rodačka z Prahy paní Eugenie Číhalová, která se opakovaně veřejně prezentovala osobně i v organizované skupině veřejným uctíváním nacistického válečného zločince, někdejšího vedoucího SA, nacistického generála a obergruppenführera SS Helmutha von Pannwitze.

Paní Číhalová a její přátelé ze spolku »Ruská tradice« prezentovali své akty uctívání nacisty H. Pannwitze, organizované a prováděné přímo u jeho památníku v Tyrolsku, následně i veřejně na FB fotodokumentací. Paní Číhalová také veřejně na sociálních sítích prezentovala i své oslavování nacistických kozáků, kteří v době Hitlerova vyhlazovacího válečného tažení se účastnili spolu s wehrmachtem a v jednotkách SS protipartyzánských akcí a teroru vůči civilnímu obyvatelstvu ve východní, střední a jižní Evropě včetně Chorvatska a severní Itálie. E. Číhalová tak učinila s vlastním titulkem »Světlaia pamiať kazakam« (Sláva kozákům) doplněným fotosnímkem osoby v nacistické uniformě s nacistickými znaky a vyznamenáními. 

Úřad vlády ČR prokazatelně obdržel v lednu 2022 informace včetně dokumentace faktů o počínání paní Eugenie Číhalové. Úřad vlády je také plně informován o tom, že o »pamětním kameni H. Pannwitze« s jemu věnovanou deskou, umístěném ve vesnickém parku v tyrolském Tristachu, u kterého E. Číhalová a její přátelé ze spolku Ruská tradice zapalovali svíčku, kladli věnec a organizovali pietní akty, rozhodla obec Tristach v roce 2021, že bude odstraněn.

Úřad vlády se ve své podivné podpoře E. Číhalové, kterou i v den 8. května 2022 prezentuje na webu vlády jako členku Rady vlády ČR pro menšiny, odkazoval na podivné vyjádření pracovníka Vojenského historického ústavu PhDr. Jiřího Plachého, Ph.D., ve snaze Eugenii Číhalovou a její počínání obhajovat a zlehčovat, nebo dokonce vydávat za uctívání nevinných obětí války. Úřad vlády ČR tak vzbuzuje podezření, že z neznámého důvodu ignoruje i skutečnost, že H. Pannwitz a nacističtí kozáci, prokazatelně uctívaní a oslavovaní členkou Rady vlády ČR E. Číhalovou, až do květnových dní roku 1945 v Hitlerově genocidním tažení ve východní, střední a jižní Evropě včetně Chorvatska a severní Itálie páchali válečné zločiny, vyhlazovali partyzány a protinacistický odboj a terorizovali a zabíjeli.

Vláda České republiky obdržela již dne 21. ledna 2022 v podání žadatele o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kopie fotografií a kopii stránky Facebooku členky Rady vlády pro národnostní menšiny E. Číhalové. 

A to snímky, kdy E. Číhalová osobně zapálením svíčky i v organizované skupině v Tyrolsku uctívá památník válečného zločince, generála a SS obergruppenführera H. Pannwitze, a kopii snímku z Facebooku E. Číhalové, kdy oslavuje válečného zločince Kononova oblečeného do nacistické uniformy a další osoby. Rakouská televize již v létě roku 2021 naznačila a dne 11. září 2021 pak napevno oznámil Tyrolský deník (Tiroler Tageszeitung), že pomník válečnému zločinci bude odstraněn.

Rakouská obec nechá odstranit Pannwitzův pamětní kámen

V obci Tristach u Lienze dle tisku obecní zastupitelé jednohlasně rozhodli, že »obec Tristach nechá odstranit z vesnického parku pamětní kámen, který upomíná na odsouzeného válečného zločince. Jde o německého nacistického generála Helmutha von Pannwitze (1898–1947), který během druhé světové války velel kozáckému regimentu. Generál zbraní SS byl na konci války zadržen a později převezen do Moskvy. Tam byl v roce 1947 popraven«.

K odstranění nacistického poutního artefaktu přesvědčil tyrolskou obec mimo jiné i historik Peter Pirker, rodák z tyrolského Lienzu a vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny Univerzity Innsbruck. Ten se nabídl, že vesničanům, kteří v Tristachu povolili v 80. letech zřídit pomník nacistickému válečnému zločinci Pannwitzovi a kteří udržují legendu o nevinných kozáckých obětech britské okupační správy a Stalinova Ruska, uspořádá v obci přednášku. Podle Tyrolského deníku historik Pirker zmiňoval, že »Pannwitzův kámen je pravděpodobně jednou z posledních památek v Rakousku na počest odsouzeného válečného zločince«. A k Pannwitzovým kozákům, kteří do oblasti Lienze, do britské okupační zóny, prchali na konci války ze severní Itálie před hrozícím trestem za zločiny proti italskému obyvatelstvu, uvedl: »Kozáci se podíleli na zločinech. Do května 1945 zabíjeli civilisty.«

Radomír SILBER

Přečtěte si další články

4 komentáře

ALLAn 26/05/2022 - 01:43

Ten pan nahore na fotce musel projit ukrutnym mucenim fasistu, a tak mlad.
Jsem z tech partyzanu kozaku cely popleteny.

Paterak 25/05/2022 - 18:58

Uprchlíci se od nás houfně vracejí do krví zbrocené Ukrajiny. Je jím tam lépe než u nás. A námi zvolení ministři by pro ně udělali první poslední. Ani ty jejich vlajky na našich úřadech a všude možně je neobměkčí. Zřejmě tu čekali více…Hanba nám!

Paterak 24/05/2022 - 07:58

A není on Petr Fiala čestným členem revanšistického Sudetoněmeckého lansmančaftu…? Není? Tak to byl asi jiný Fiala…

NINO 24/05/2022 - 09:22

Konečně po desítkách let, kdy jsem v novinách četl, gestapák Panwitz, jsem se domníval,že působil v protektoráítu B und M. Možná i působil? Ale byl to generál SS, válečný zločinec popravený v Moskvě roku 1947. V současné době jeho pomník v Rrakousku likvidují. Jiná situace je v ČR, kde je to obráceně.

Komentáře jsou uzavřeny.

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.