České chovy drůbeže v ohrožení

od redakce

Rozhovor s Gabrielou Dlouhou, předsedkyní Českomoravské drůbežářské unie

Agrární komora ČR a Českomoravská drůbežářská unie uskutečnily průzkum mezi drůbežářskými podniky, jak na tom jsou ekonomicky. Co ukázal?

Průzkum nastínil možný scénář po roce 2026, kdy mnoho chovatelů nosné drůbeže ukončí své podnikání. Omezování chovů jak masné, tak nosné drůbeže bude i nadále pokračovat z důvodu vysokých cen vstupů a tlaku na nízké výkupní ceny. Výsledky našich průzkumů korespondují s daty Českého statistického úřadu.

Co je podle vás hlavní příčinou tohoto stavu?

Hlavní příčinou jsou nerovné dotační podmínky. Například v sousedním Polsku mají zemědělci úlevy na sociálním pojištění či vyšší dotační podpory nejenom z resortu zemědělství. Co se týče nosné drůbeže, naši chovatelé budou po roce 2026 v konkurenční nevýhodě, jelikož v Polsku prozatím zákaz chovu nosnic v obohacených klecových chovech neplatí, a stejně je tomu v okolních státech, ze kterých se do Česka vejce dovážejí.

U nás zákaz klecových chovů aktivisté vymohli. Jak vidíte další vývoj v EU?

O celoevropském zákazu klecových chovů se bude na půdě Evropského parlamentu hlasovat nejpravděpodobněji letos na podzim a bude záležet na výsledku. Nemyslím si, že případný zákaz bude platit od 1. 1. 2027 jako v České republice. Naopak si myslím, že začne platit později a do Česka budou proudit levnější klecová vejce ze zemí, kde tento zákaz platit nebude. Přitom tuzemské chovatele čekají vysoké investiční náklady spojené s přeměnou technologií, což pro udržení další existence chovů bude pro ně ekonomicky velmi náročné.

Jaká je vlastně pozice českých drůbežářů na pultech obchodních řetězců?

Výkupní cena vajec se zvýšila na podzim loňského roku z důvodu nedostatku nosnic v Evropě a situace se stabilizovala. Koncem března se situace opět dramaticky zhoršila a na tuzemský trh proudí levná vejce především z Polska a Pobaltí, kde se začala roznášet nová hejna nosnic a tyto jejich přebytky opět snižují ceny vajec. Naši členové opakovaně poukazují na to, že je odběratelé konfrontují s podezřele nízkou cenovou nabídkou zboží z Ukrajiny a touto neférovou taktikou je tlačí do nízkých výkupních cen, které nepokryjí ani náklady na chov drůbeže v České republice.

Podle našich informací se množství zásilek z Ukrajiny zvýšilo po zavedení tzv. koridorů solidarity. Větší část zásilek však směřuje do Evropy přes tranzitní země a spekuluje se o falšování země původu těchto komodit, čímž dochází ke klamání zákazníka. Většina těchto zásilek není určena pro přímý prodej, ale končí podle našich informací zejména v gastronomii. Je třeba zdůraznit, že tyto zásilky rovněž nemusejí splňovat přísné evropské standardy pro chov drůbeže.

Na podzim proběhla v pořadí již druhá novelizace zákona o významné tržní síle. Pomohla vám?

Chovatelé drůbeže většinu své produkce prodávají přes další články dodavatelsko-odběratelské vertikály a přímo do velkých obchodů svou produkci neprodávají.

Jak jste na tom ekonomicky, myslím z hlediska výše nákladů?

Náklady na elektrickou energii a zemní plyn jsou cca 2x vyšší oproti cenám před energetickou krizí. Ceny obilovin na evropských burzách sice klesají, ale ceny krmných směsí klesly pouze o nižší jednotky procent.

A pomoc českého státu drůbežářům?

Obáváme se budoucnosti, jelikož finanční alokace pro národní dotace v zemědělství je pro letošní rok pouze 2,7 mld. Kč a v minulých letech se pohybovala na úrovni 5 mld. Kč. Hovořilo se o podpoře zaměstnanosti na venkově formou obdoby úlevy na sociálním pojištění a dále o navýšení alokace pro zemědělské dotace. Ale musím říci, že naopak v posledních dnech panuje nejistota. Dokonce se v médiích objevují informace o krácení dotačních podpor pro zemědělce, což by vedlo ještě k dramatičtějšímu omezování drůbežářských podniků.

Hovoříme-li o hrozbě omezování chovů drůbeže, koupí si český zákazník za pár let ještě české vejce?

Pokud bude podporováno zemědělství v Česku jako v okolních státech a zákazníci budou preferovat tuzemskou produkci, české vejce na pultech obchodů zákazníci naleznou. V opačném případě budou spotřebitelé odkázáni na produkci vajec ze zahraničí, kde není garantována kvalita a bezpečnost produkce.

Miroslav SVOBODA

FOTO – archiv

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.