Situace ve zdravotnictví je složitá, zejména ve financování

od redakce

Rozhovor Naší pravdy s předsedkyní OSZSP ČR Dagmar Žitníkovou

V souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem, jak jej na jaře představila vláda s cílem stabilizovat veřejné finance, se řada navrhovaných, podle vlády úsporných opatření dotýká i situace v českém zdravotnictví. Zdravotnické odbory, tj. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP ČR) a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů (LOK-SČL) na tyto vládní záměry reagovaly i prvním společným zasedáním předsednictev obou organizací. Vždyť šlo o to, ujasnit si, jak by zdravotnické odbory měly na předložené návrhy vlády reagovat a jaký společný postup by měly oba odborové svazy v příštích měsících zaujmout.

Co přesně zdravotnické odbory kritizují a co od vlády očekávají, jsme se zeptali předsedkyně OSZSP ČR Dagmar Žitníkové.

Zdravotnické odbory nedávno velmi důrazně kritizovaly plán vládní koalice na zvýšení počtu přesčasových hodin v nemocnicích. Jedním z vašich argumentů bylo, že se zhorší kvalita zdravotnické péče. Můžete to vysvětlit?

Návrh na další zvýšení počtu přesčasových hodin ve zdravotnictví byl předložen poslancem vládní strany Vítem Kaňkovským z KDU-ČSL s tím, že jeho přijetím by se de facto legalizovala dosavadní praxe neúměrného množství přesčasových hodin, které by lékaři a střední zdravotnický personál museli strávit na svých pracovištích. Přitom se nejedná jen o nemocnice, ale také o zdravotnickou záchrannou službu. Záchranáři tak budou moci, v rámci své roční pracovní doby, odpracovat dalšího půl roku navíc. To znamená, že se jejich roční pracovní doba legálně zvýší téměř o polovinu.

V kontextu zvýšení přesčasové práce jsme upozornili na několik zásadních problémů. Podle mnoha studií roste s objemem práce chybovost zaměstnance. Zdravotníci, kteří se mají starat o naše nemocné spoluobčany a léčit je, budou takto extrémně přetíženi. Přitom dnes nikdo nepolemizuje s tím, že řidiči musejí mít bezpečnostní přestávky, že strojvedoucí je automaticky po určitých hodinách vystřídán.

A ve zdravotnictví je to jinak? Že lékař po práci v noci může druhý den nastoupit na další směnu a jít operovat? Lékař je snad přece stejný člověk jako kdokoliv jiný! Tudíž že může, v důsledku svého přetížení, udělat chybu. Takže jeho chyba může ohrozit jiného člověka. Navíc jde podle nás také o vzkaz zdravotníkům, současným i příštím: Jste jiní zaměstnanci, můžete – s požehnáním parlamentu – pracovat více než ostatní.

Za největší paradox této vládou navrhované a prosazované právní úpravy považuji, že další práce přesčas je součástí novely zákoníku práce, která měla do našeho zákona transformovat evropskou směrnici ke slaďování pracovního a osobního života a směrnici, která zavádí bezpečné pracovní podmínky.

Také konstatujete, že v nemocnicích chybí přes 3000 zdravotních sester, čímž dochází k přetížení zdravotníků. Co podniká vláda, zaměstnavatelé, ale i odbory, aby se tato situace zlepšila?

Odbory více než rok a půl žádaly ministerstvo zdravotnictví o vytvoření personální skupiny, která by řešila stabilizaci zdravotníků. Navrhovali jsme zvýšit počty studentů na zdravotnických školách, zavést stipendijní programy pro studenty, řešit benefity pro zdravotníky a také systém práce ve zdravotnictví.

Léta se obracíme na politickou reprezentaci a léta se systémově nic neděje. Výsledkem je, že se kvalitní české zdravotnictví pomalu, ale jistě propadá. S nedostatkem personálu se prodlužují termíny na vyšetření i na operace, chybějí lékaři nejrůznějších odborností. V souvislosti s demografickým vývojem se dostáváme do situace, kdy do pěti let může odejít do důchodu skoro 15 procent zdravotních sester, což bude mít velmi citelné dopady. Je nejvyšší čas, aby se problém začal řešit. Bohužel zatím nikdo z politiků to nechce slyšet.

*Našim občanům kvůli vysoké inflaci rostou životní náklady, což se týká i pracovníků ve zdravotnictví. Pokrývá podle vás vývoj platů a mezd ve zdravotnictví tuto inflaci?

Co se týká platů a mezd, je paradoxní, že se nám politici snaží vnutit myšlenku, že stabilizace zdravotníků formou zvýšených mezd neplatí. Na jednáních často slyším, že se těžce shánějí IT pracovníci, manažeři, a že je nutné vyčlenit finance na některé profese, neboť přilákání odborníků do státní správy je vázáno na zvýšení platů. Vzápětí je nám sděleno, že zdravotníci již platy zvyšovat nechtějí. Tak nevím, zda se mám smát, nebo plakat. Zvyšování platů a mezd je základním stabilizačním prvkem pro všechny profese.

V kontextu navýšení přesčasových hodin je zřejmé, že platy a mzdy porostou. Za odbory ovšem zásadně nesouhlasíme s růstem mezd a platů jen za přesčasy. Pokud někdo místo 168 hodin odpracuje 200, tak má zákonitě vyšší plat nebo mzdu. Ve zdravotnictví dlouhodobě usilujeme o přepočet na hodinovou mzdu, jen tak se dostaneme k relevantním datům.

Váš odborový svaz se logicky připojil ke stávkové pohotovosti, kterou nedávno vyhlásily odborové svazy, jež působí ve sféře státní a veřejné správy. Myslíte si, že důvody ke stávkové pohotovosti i nadále trvají?

Ano, důvody stávkové pohotovosti dále trvají. Není zřejmé, jak bude vypadat návrh státního rozpočtu na rok 2024 a úhradová vyhláška. Jde totiž o to, že v období následujících měsíců, tj. v srpnu a září, se bude jednat o tom, jak bude vypadat úhradová vyhláška pro příští rok. Tedy v této chvíli není vůbec jasné, na čem se ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a zaměstnavatelé, tj. vedení nemocnic a ostatních zdravotnických zařízení, nakonec dohodnou.

Za odbory k tomu musím říci, že požadujeme, aby se část navýšených úhrad účelově vyčlenila na zvýšení platů a mezd. O konkrétních částkách budeme jednat.

Na společném jednání centrální tripartity s krajskými tripartitami, které se uskutečnilo 10. července, se hovořilo o otázce financování zdravotnictví v krajích. K jakým konkrétním závěrům jste dospěli?

Musím bohužel konstatovat, že k žádným konkrétním závěrům jsme nedošli.

Při hodnocení určité konkrétní situace se obvykle volí slova o tom, že situace není ještě tak tragická a že se může zlepšit. Platí to i o českém zdravotnictví?

Chtěla bych být optimistka. Ano, ve srovnání s jinými máme velmi kvalitní a dostupné zdravotnictví. Avšak vzhledem k neřešení konkrétních problémů naše křivka není stoupající, nýbrž klesající. A to by si měli politici uvědomit. Je otázkou politické vůle, či nevůle, jak se bude zdravotnictví vyvíjet a zda se bude rozvíjet jako pro všechny naše občany dostupná veřejná služba, nebo jako kvalitní péče pro vyvolené a majetné a jen základní záchranná síť pro chudé. Za odbory jsme vždy prosazovali solidární a kvalitní systém, a ten něco stojí. Bez peněz to ve zdravotnictví, stejně jako v jiných oblastech, nejde. A to, kolik peněz půjde na zdravotnictví a potažmo na zlepšení zdravotní péče a organizace zdravotnictví, je v rukou politiků. Vše je o prioritách!

Miroslav SVOBODA

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.