Kandidát STAČILO! Ondřej Vašata: Volby jsou důležité, Evropský parlament má obrovský vliv

od redakce

Rozhovor s Ondřejem Vašatou, kandidátem do Evropského parlamentu za koalici STAČILO!

Narodil se 20. ledna 2000 v Mostě. Od narození žije v Teplicích-Trnovanech. Pracuje jako učitel zeměpisu, fotbalový rozhodčí a pokladní v Kauflandu. Od 8. 1. 2021 je členem KSČM. Mimo jiné se angažuje také v Klubu českého pohraničí.

Jak vnímáte roli Evropského parlamentu v současnosti?

I přesto, že Evropský parlament i celou Evropskou unii vnímá mnoho lidí jako zbytečnou instituci, je třeba říct, že se jedná o reálnou instituci, kde se i my jako KSČM můžeme prosazovat, proto bychom této možnosti měli využít. Osobně chodím ke každým volbám.

Jaké kroky EP odsuzujete?

Mám takový pocit, že vždy, když se ve světě vyskytne nějaký problém, EP i celá EU se mu samozřejmě začne věnovat, nicméně ostatní záležitosti odsouvá na druhou kolej. Myslím, že toto by se mělo změnit. V dnešní době například nikdo neřeší nestabilitu v Libyi, i přesto, že na nastolení nestability mělo mnoho evropských států masivní podíl. Libye není pro Evropu vůbec zanedbatelná a vzdálená země, je to ropná velmoc a má obrovský vliv na nelegální migraci – dnes je země rozvrácená, politicky nestabilní a právě z ní proudí do Evropy mnoho nelegálních uprchlíků, a to, co někteří dělají, rozhodně nepatří do civilizované Evropy.

Také si myslím, že se EP, potažmo celá EU, někdy až příliš vměšuje do záležitostí jiných států, které často ani nejsou členy EU. Příkladem je právě Rusko, kdy EU otevřeně vyzývá ke změně režimu v Ruské federaci či žádá tvrdé sankce. Tyto kroky povedou k eskalaci konfliktu jako takového, ne k jeho uklidnění nebo mírovému řešení.

Krásným takovým příkladem je i Srbsko, kdy se EU zcela otevřeně vměšuje do záležitostí tohoto státu, a to například tím, že dlouhodobě žádá, aby se připojilo k sankcím proti Rusku a Bělorusku a aby se podřídilo většinové zahraniční politice EU. Pro Srby je jedině dobře, že nejsou plnohodnotnými členy EU, i když v Evropském parlamentu mají již 10 let svého zástupce.

Zcela scestné mi připadají tzv. rychlonávrhy EU, kdy se žádá vstup Ukrajiny, Gruzie a Moldavska do řad EU, respektive stanovení statusu tzv. kandidátské země. V každé z těchto zemí je dlouhodobý problém s kriminalitou, korupcí, vládou oligarchů, nezávislými médii a dalšími složkami, nemluvě o jejich zaostalém stavu v oblasti ekonomiky. Kdyby tyto 3 země do EU vstoupily (není to snad ani možné – nesplňují tzv. Kodaňská kritéria), negativně by to poznamenalo všechny dosavadní členy, včetně nás.

Dalšími aktuálními problémy je přílišná míra vnucování eura či nepochopitelný zákaz spalovacích motorů.

Jaké kroky EP byly naopak podle vás přínosné pro EU či ČR?

V posledních letech se EP zabýval i podstatnými problémy, a to například problémem odlesňování a s tím spojeným problémem ohledně těžby dřeva, dále například otřesným stavem chudoby v některých rozvojových zemích, rizikem videoher (konkrétně různými online nákupy) či tzv. udržitelným rozvojem – tímto konkrétním krokem nám dává EP najevo, že myslí i na to co bude, respektive co může nastat. Ani u jednoho státu se však kritéria plnění nedaří plnit (vymýcení chudoby a hladu, kvalitní vzdělávání, přístup všech k pitné vodě, ochrana oceánů atd.).

Co je hlavním důvodem vaší kandidatury?

Cílem strany bylo sestavit mladou a perspektivní kandidátku, což si myslím, že splňuji. Dále si myslím, že by se EP neměl stát podobně jako náš Senát prostorem pro neúspěšné či vysloužilé politiky, ale startovací dráhou pro mladé lidi, kteří se chtějí v budoucnu zasazovat o politická rozhodnutí u nás i ve světě.

Na jaká témata byste se chtěl v případě svého zvolení zaměřit a proč?

Jelikož jsem učitelem zeměpisu na gymnáziu a také fotbalovým rozhodčím, zcela určitě by to byly oblasti školství a sportu.

Školství nyní řeší řadu problémů. Které vidíte jako nejzásadnější a jaké změny byste navrhoval?

Jsem dlouhodobým kritikem tzv. inkluzivního vzdělávání, i když se jedná o jeden z cílů EU. Bohužel realita je jiná, a je třeba se s tímto problémem/výzvou poprat. Na tento krok nebyly školy ani pedagogové připraveni, byl nám stanoven narychlo. Jednalo se o dosti zásadní krok a další podobné kroky by měly být předem konzultovány.

Co byste chtěl vzkázat voličům?

Ať používají zdravou mysl a selský rozum a také ať si uvědomí, že EP je institucí s obrovským dosahem a vlivem i na náš stát, proto bych byl rád, aby našich voličů co nejvíce přišlo k volbám a aby zahodili předsudek, že EU je zbytečná instituce. Jsme v ní přece i my, takže tak zbytečná být nemůže.

Helena KOČOVÁ

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.