Nezapomínáme na hrdinství československých vlastenců

od redakce

Dne 24. ledna již tradičně organizoval OV ČSBS Brno venkov pietní akt na Ústředním hřbitově města Brna k uctění památky posledních československých vlastenců popravených ve věznici Breslau (Wroclav) tento den v roce 1945.

Nacisté na poslední chvíli, ještě před příchodem Rudé armády, která se k městu blížila, postříleli 40 našich vlastenců, převážně z Moravy. Prostě dělali pořádek po svém, aby měli uklizeno, než přijdou rudoarmějci. Mrtvé naházeli do jámy, zasypali chlorovým vápnem a nechali zaházet hlínou a odpadky, aby místo vypadalo jako smetiště. Avšak ani domnělá skládka odpadu neudržela své tajemství dlouho. Podle svědectví jednoho z pěti vězňů ponechaných k zahlazení stop bylo tajemství o popravě odhaleno. Díky mimořádnému úsilí paní Ivany Berkové z Brna (chtěla tak vyplnit poslední přání svého manžela a dovézt jeho ostatky do vlasti) a dalších se podařilo získat povolení k exhumaci.

Situace byla tehdy složitá, protože věznice sloužila i nadále svému účelu. Finance na exhumaci a převoz zajišťovali příbuzní popravených, konaly se sbírky, přispěl i Zemský národní výbor v Brně a tehdejší ministr obrany generál Ludvík Svoboda dal k dispozici dopravní prostředky a tak mohly těla našich vlastenců v listopadu 1946 spočinout na dnešním pohřebišti v rodné vlasti.

Samotný pietní akt byl zahájen československou hymnou a položením kytice u památníku popravených. Milan Fryčka ve svém proslovu připomněl hrdinství popravených a jejich odvahu postavit se přesile nacistů nejen slovem, ale činem. Dále uvedl, že jsme v roce 2020 na zdi věznice ve Wroclavi odhalili pietní desku, která připomíná tehdejší aktivní odpor našich vlastenců. Jeho slova doplnila Ing. Zdeňka Valouchová, předsedkyně Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých, která neváhala přijet z Prahy, aby se poklonila popraveným odbojářům.

Chyběla samospráva a KÚ zrušil zvýhodněné jízdné pro odbojáře

Na letošním pietním aktu se nás sešlo více a někteří z účastníků zde byli i poprvé. Na rozdíl od nich zde letos ale chyběli zástupci samosprávy města či kraje, aby tak vyjádřili svůj postoj k odkazu našich předků. Zkrátka, zůstali jsme opět sami.

Přesto však na nás myslí, o čemž svědčí dopis, který jsme obdrželi od krajského úřadu, ve kterém nám sděluje, že již nemůže poskytovat zvýhodněné jízdné IDS našim starým členům, jako tomu bylo v předešlých letech. To však byli jiní hejtmani s jiným názorem. Zkrátka, časy i hejtmani se holt mění. Slunce nad Breslau tehdy v lednu 1945 pro naše vlastence zapadlo naposledy, ale my si jejich odvahu a statečnost budeme stále připomínat, protože právě dnes je to stále více aktuální téma.

Ing. Rudolf VALÁŠEK, OV ČSBS Brno venkov

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.