KSČM odmítá snahy o politické ovlivňování práce vědeckých pracovníků

od redakce

V poslední době se objevuje stále více případů, kdy jsou lidé pracující ve vědeckých profesích ostrakizováni za svá vědecká zjištění, ať už jde o práci na poli historie, sociologie nebo politologie.

Mezi jinými můžeme uvést odvolání doc. PhDr. Marka Hrubce, Ph.D., z vedení Centra globálních studií, obžalování PhDr. Josefa Skály, CSc., za jeho názory na některé historické události i případ Muriel Blaive, Ph.D., propuštěné z ÚSTR v rámci tzv. reorganizace, či současnou snahu o odvolání politologa a výzkumníka Ústavu mezinárodních vztahů profesora Petra Druláka.

Komunisté usilovali a usilují o pravdivé poznání. Výsledky vědeckého, odborného a historického poznání mají být politiky využívány ke společenskému pokroku, nikoliv překrucovány a zneužívány k potlačování názorů druhých.

Komunistická strana Čech a Moravy důrazně protestuje proti vládní politice strachu, proti veřejnému vyhrožování postihem za jiné než vládní názory a proti politickému ovlivňování vědeckého bádání, jehož svoboda je zaručena Listinou základních práv a svobod.

Výkonný výbor ÚV KSČM

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.