Mají krizi zaplatit obyčejní občané?

od redakce

Vedení KSČM se v pátek 4. listopadu zabývalo aktuálními otázkami, které trápí občany České republiky, a zaujalo k nim stanovisko, jež nabízíme v plném znění. Týká se přenosu nákladů krize na občany, k čemuž se uchyluje vládní kabinet Petra Fialy (ODS).

Mají krizi zaplatit obyčejní občané? Tak to totiž navrhují vládní experti z Národní ekonomické rady vlády, tzv. NERV. Ta představila své návrhy opatření pro zlepšení ekonomické situace v České republice. Nepřekvapí, že většina opatření by měla především dopad na peněženky běžných občanů, nikoli na velké firmy, banky a nadnárodní korporace.

Návrhu na zkrácení doby pobírání podpory v nezaměstnanosti a její výše se již chytil ministr (a)sociálních věcí Jurečka, který by rád toto opatření aplikoval v době, kdy mnoho firem avizuje, že vzhledem k současné složité ekonomické situaci, kterou vláda řeší velmi nezodpovědně, skončí či bude propouštět.

Dalšími opatřeními, které NERV navrhuje, jsou např. posunutí věkové hranice odchodu do penze a její svázání s očekávanou dobou dožití, aby se neprodlužovala doba, kterou lidé tráví v důchodu; zpomalení růstu důchodů a zrušení příspěvku za vychované děti, který vláda schválila od příštího roku; zrušení odečitatelné položky na dani za školkovné; zrušení státní podpory pro stavební spoření; snížení počtu úředníků, policistů či vězňů; zavedení školného na veřejných vysokých školách; zvýšení daně z příjmu fyzických osob a z nemovitosti či zvýšení sazby DPH u některých položek. To vše v době, kdy naše peněženky zatěžují extrémně rostoucí ceny energií, potravin a služeb, v brzké době i vodného a stočného, a také zvyšující se úrokové sazby prodražující hypotéky. Extrémní inflace ničí naše celoživotní úspory a nyní si máme sáhnout na úplné dno, abychom zaplatili za neschopnou vládu a její válečnické avantýry!

KSČM proti těmto asociálním návrhům důrazně protestuje a považuje je za likvidační pro většinu občanů České republiky. Stejně jako všechny polistopadové vlády se i NERV bojí sáhnout trvale a systematicky na zisky a peníze velkých korporací, včetně nadnárodních, bank, oligarchů a spekulantů. Vláda i její experti tak opět ukazují, na čí straně stojí!

KSČM požaduje:

  • Progresivně zdanit velké příjmy a kapitál, velké korporace, oligarchy a spekulanty;
  • daňové břemeno rozdělit tak, aby se ulevilo lidem s nízkými příjmy a zvýšila solidarita;
  • omezit úniky do daňových rájů a odčerpávání zisku vytvořeného v ČR do zahraničí;
  • posílit vlastnickou kontrolu státu nad strategickými obory (suroviny, výroba a distribuce energií);
  • vrátit vodu do rukou státu a obcí;
  • zachovat bezplatné školství;
  • zavést nulovou sazbu DPH u zboží základní spotřeby.

KSČM odsuzuje blokádu Kuby!

Ve čtvrtek 3. 11. proběhlo již 30. hlasování o rezoluci Valného shromáždění Organizace spojených národů s názvem »Nezbytnost ukončení ekonomického, obchodního a finančního embarga uvaleného Spojenými státy americkými vůči Kubě«. Kuba si při této příležitosti připsala další vítězství v řadě, když se 185 členských států OSN vyslovilo proti této hrůzné blokádě, dva se zdržely (Ukrajina a Brazílie) a dva byly proti (USA a Izrael), uvádí se ve druhém stanovisku vedení KSČM.

Jen mezi srpnem 2021 a únorem 2022 politika nezákonné blokády způsobila Kubě ztráty v řádu 3,8 miliardy dolarů, což je o 49 % více než v předchozím období (leden až červenec 2021). Tato rekordní částka dosažená za pouhých sedm měsíců je odrazem zesíleného dopadu blokády na kubánský export, především v sektoru cestovního ruchu, nelítostného pronásledování bankovně finančních operací země, nákladů na geografické přemístění obchodu, dopadů na výrobu a služby poskytované obyvatelstvu a překážek v přístupu k vyspělým technologiím. Odhaduje se, že pokud by blokáda neexistovala, HDP Kuby mohlo za těchto sedm měsíců vzrůst o 4,5 %, což v projekci do jednoho roku představuje zhruba 8 %.

Vezmeme-li v úvahu škody způsobené blokádou, nahlášené od ledna do července 2021 (jen za prvních 14 měsíců vlády Joea Bidena), dosáhly více než 6,3 miliardy dolarů, což představuje částku více než 454 milionů dolarů měsíčně a více než 15 milionů dolarů denně. Při současných cenách dosahují akumulované škody během šesti desetiletí uplatňování této zavrženíhodné politiky více než 154 miliard dolarů. S přihlédnutím k chování dolaru vůči ceně zlata na mezinárodním trhu způsobila blokáda vyčíslitelné škody ve výši více než 1,391 bilionu dolarů.

KSČM důrazně protestuje proti této nelidské blokádě Kuby, která hrdému lidu Kuby způsobuje pro nás nepředstavitelné obtíže a tvrdě omezuje jeho vlastní rozvoj. Přes to vše je však Kuba vzorem pro země třetího světa v oblastech školství či zdravotní péče, ale i svou solidaritou s nimi.

KSČM vítá obrovskou podporu drtivé většiny členských států OSN s Kubou. USA by se z ní měly poučit a okamžitě tuto nezákonnou a téměř celým světem odsuzovanou blokádu ukončit! Jediným „zločinem“ Kubánců je totiž to, že se rozhodli jít vlastní cestou, cestou socialismu a vzepřeli se svému mocnému sousedovi, Spojeným státům, který chtěl a stále chce Kubu ovládat.

Přečtěte si další články

21 komentáře

fronda 07/11/2022 - 23:52

Americký režim je po rozbití socialistického společenství tak mocný, že silou určuje pravidla světového obchodu atd. Několik rozvojových zemí tomu čelí jen s obtížemi.

fronda 07/11/2022 - 23:49

To jsem nepsal.

fronda 07/11/2022 - 23:47

Samozřejmě, krizi vždycky zaplatí obyčejní lidé. Papaláši na ní dál zbohatnou.

J.Kořínek 07/11/2022 - 20:25

Proč KSČM nerozpustíte? Zradili jste všechny poctivé voliče.

Rudý vítr 07/11/2022 - 17:50

Ať žije KSČM ❤️

fronda 07/11/2022 - 23:49

To jsem nepsal.

miro 07/11/2022 - 15:28

Realistický pohled na VŘSR

Rok 1917 Kritickým místem se staly ruské elity. Za únorovou revolucí stáli vůdcové Svazu 17. října (okťabristů), A. I. Gučkov a M. V. Rodzjanko – s plnými ústy vlastenectví a vedení války do vítězného konce. Přitom žili v přepychu, o jakém se vojákům, rolníkům i dělníkům mohlo jenom zdát. Po tuhých mrazech potraviny v Petrohradu brzo zmizely. Ženy se začaly srocovat a bouřit. 27.2. bouře přerostly ve všeobecnou stávku, k níž se připojili vojáci petrohradské posádky. Náčelník generálního štábu generál Alexejev se po konzultacích s nejvyššími veliteli rozhodl vzpouru nepotlačovat, ale přimět cara Nikolaje II. k abdikaci.

Trockij do Ruska přijel proto, aby převzal do svých rukou revoluci a využil ji pro potřeby svých zaoceánských pánů. To se mu nepovedlo. Trockij neuměl nic jiného, než řečnit. Stalin po návratu z vyhnanství se samozřejmě zapojil do revolučního dění v Petrohradě, dokonce se stal členem ÚVV Petrosovětu. Zatímco v Zimním se kecalo, ve Smolném se pracovalo. Delegáti 2. sjezdu sovětů se začali scházet a registrovat ve Smolném paláci. Stoupenci Prozatímní vlády se snažili vyprovokovat delegáty k nepředloženostem. Po poplašných zprávách se bolševici na popud Lenina rozhodli zkusit svrhnout Prozatímní vládu v předvečer 2. Sjezdu sovětů – a uspěli. Vyjádřením základního cíle bolševické vlády byl Dekret o míru. Lenin se zabýval zájmy ruského lidu, a ten necítil potřebu této války a nechtěl v ní pokračovat. Dekret o půdě zřejmě prosadil Stalin, když si uvědomil důsledky aktuálního vývoje na venkově. V říjnu 1917 se tedy bolševikům podařilo získat moc. Získali tehdy honosně znějící funkce, jejichž dosah končil s dosahem bodáků petrohradské posádky. Výňatky z knihy Jiří Šifrin – Bůh synergie

Celý text: Rok-1917.doc

Restart 07/11/2022 - 16:23

Je zajímavé, že se konkrétně o VŘSR vyslovil neznámý čtenář. Dříve k jejímu výročí psalo více redaktorů nebo politiků v HaNo. To všichni funkcionáři jsou tak zalezlí ve svých ulitách a bojí se? Takhle se KSČM nikam nedostane, když opustí i ty staroušky, co si tak rádi o VŘSR povídali? Takže jí už nikdo nezbyde.

miro 07/11/2022 - 15:26

Komu vadí Lenin a Stalin?

( Ke 103 výročí VŘSR )

Původnízdroj : politikus.ru

Pod Leninovým vedením byla uskutečněna Velká říjnová socialistická revoluce a moc přešla z rukou prozatímní vlády do rukou bolševiků, do rukou Leninovy ​​strany. Největším Leninovým úspěchem je svržení buržoazní vlády poprvé v dějinách lidstva. A to konkrétně v Rusku svrhli prozatímní vládu pod vedením Kerenského, podporovanou hlavním spojencem, hlavní buržoazní zemí Západu, Anglií. Ti, kteří chtějí odstranit Lenina z mauzolea, ať už nevědomky, stojí na straně Anglie, na straně západní civilizace, která dnes vede hybridní válku proti Rusku. Pod Stalinovým vedením se poprvé v historii lidstva prokázala možnost existence a rozvoje státu nejen bez cara, ale také bez buržoazie. Zhruba za 20 let byla země, navzdory odporu Západu, industrializována a SSSR byl připraven na obranu proti invazi západní civilizace pod vedením Hitlera. To je Stalinův hlavní úspěch.

Když hovoříte proti Stalinovi, útočíte na Rusko a přitom proti Rusku probíhá válka, i když ji nazývají hybridní. Po úderu hybridní války proti nám se my Rusové sami rozebereme v díle Lenina a Stalina. Opustí nás hloupost a pochopíme to bez křiku a spílání na základě historických faktů. A západní civilizace ať se rozebere v tom, co oni způsobili pod „moudrým“ vedením Hitlera, a to každá jednotlivá země a celý Západ, to je jejich problém.

Odkaz: https://politikus.ru/v-rossii/101102-komu-meshaet-lenin-i-stalin.html

Rudý vítr 08/11/2022 - 05:00

Raději celej život v komunizmu jak rok v totalitní demokraci.At žije KSČM ❤️

jmm 07/11/2022 - 14:22

Dneska je slavný den VŘSR

Restart 07/11/2022 - 14:35

Výborně!

to chceš číst furt 07/11/2022 - 15:20

21. října 2021 vypadli komouši po dlouhých 100 letech z českého parlamentu!

měl v pondělí dopoledne Skála sesbíráno necelých 36 tisíc podpisů.

Restart 07/11/2022 - 16:15

A co? Anonym prostě dým.

Restart 07/11/2022 - 17:51

A taktéže plakali?

Restart 07/11/2022 - 14:18

Kuba moc lidi v této době nezajímá, ale ať si KSČM opět ohřeje svoji polívčičku. Ale je zajímavé, že Kuba je přednější než výročí VŘSR. Schválně, kdo se zde za KSČM o ní zmíní….
Jo, kolikrát KSČM může požadovat, co chce, ale je to prd platné.
Jinak, nevíme, jak to vypadá v členských zemích EU, ale v ČR se, zdá, že se všichni zbláznili.

osobitný spravodajca 07/11/2022 - 17:41

Taky co v Kazachstánu je dost důležité

Restart 07/11/2022 - 17:50

I to je pravda, nezapomeňme třeba na Nicaraguu.

Autoritář 07/11/2022 - 14:09

Evropa by brzy mohla být čistým dovozcem aut. Kvůli elektromobilům z Číny. Evropa by od roku 2025 mohla být čistým dovozcem automobilů v důsledku rostoucího importu elektromobilů z Číny. Předpověděla to podle agentury DPA poradenská společnost PwC.

Bohužel žádnou vládu nemáme.,. 07/11/2022 - 13:31

Ti co si na vládu hrají, ti mají jiné zájmy než pomáhat Česku.

Rudý vítr 07/11/2022 - 12:43

Raději celý život v komunizmu jak rok v totalitní demokraci.

Komentáře jsou uzavřeny.

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.