Stodola ze Skaličky se otevírá veřejnosti

od redakce

V Hanáckém muzeu v přírodě v Příkazích u Olomouce se 26. května slavnostně otevřela převezená, téměř pět století stará roubená stodola z obce Skalička u Hranic. Navazovat bude 28. května celodenní program pro veřejnost s komentovanými prohlídkami.

Stodola byla objevena na jaře roku 2015 pracovníkem Metodického centra pro muzea v přírodě v rámci výzkumu kulturní krajiny a tradičního stavitelství. Od chvíle nálezu bylo zřejmé, že se jedná o mimořádnou stavbu. »Ale až následný dendrochronologický průzkum nám ukázal, o jak starý a vzácný objekt se jedná. Nejstarší části jsou datovány do roku 1555, převážná část do roku 1569/1570. To z ní činí jeden z nejstarších roubených objektů na území ČR a nejstarší v rámci Národního muzea v přírodě. Díky vstřícnosti rodiny Vinklárků, které stodola po generace patřila, se ji podařilo darem získat do Národního muzea v přírodě. Po odborném vyhodnocení bylo vybráno jako vhodná lokalita pro umístění Hanácké muzeum v přírodě – z  průzkumů Kameníčkova gruntu a přilehlých zemědělských objektů vyplývá, že se podobná dřevěná stodola zde skutečně dříve nacházela,« uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

Precizní restaurátoři

K samotnému rozebrání na místě došlo na podzim roku 2020. Následovaly nezbytné konzervátorské a restaurátorské zásahy, které řemeslníci prováděli s neobvyklou precizností. »Snahou bylo zachovat dobově adekvátní historické řemeslné postupy a použité nástroje na základě výzkumu stop opracování konstrukcí – tzv. trasologie. Zajímavostí je i specifická roubená konstrukce ze štípaných půlkuláčů, která je dokladem starobylé stavební tradice na Hané,« doplnil Radek Bryol, vedoucí Metodického centra pro muzea v přírodě.

»V průběhu roku 2021 mohli návštěvníci Hanáckého muzea v přírodě za běžného provozu pozorovat montáž objektu, na místě prováděný externími odborníky. V muzeu má stavba nezastupitelné místo, můžeme tak návštěvníkům i odborníkům ukázat, jak vypadaly dřevěné stodoly na Hané před masivním rozvojem hliněné architektury v 18. století. Jedná se o jednu z posledních takto dochovaných dřevěných stodol z oblasti Hané,« vysvětlil Petr Vodešil, vedoucí Hanáckého muzea v přírodě.

Transfer této unikátní roubené stodoly ze Skaličky je dlouhodobě největší investicí v Hanáckém muzeu v přírodě. Celková částka vynaložená na transfer je více než 4,4 miliony korun, z toho bylo 4,19 milionů z dotace zřizovatele, Ministerstva kultury ČR.

V sobotu 28. května vstup zdarma

Muzeum je v květnu otevřeno pro návštěvníky během víkendů od 10.00 do 16.00, od června do září denně, mimo pondělí. V sobotu 28. května se uskuteční celodenní program s komentovanými prohlídkami nově otevřené stodoly. Ty se budou konat čtyřikrát v průběhu dne. Program bude obohacen i o prohlídky sadu s odborným výkladem. Jeho zajímavostí jsou původní staré ovocné odrůdy, které byly dříve běžné na Hané a dnes jsou k nalezení jen stěží – například hrušeň Krvavka nebo jabloň Pasecké vinné. Vstup je po celý den do muzea zdarma.

(za, mh)

FOTO – Národní muzeum v přírodě

Přečtěte si další články

2 komentáře

mh 29/05/2022 - 00:06

Horeni, kde je mladej Kojzar?

mh 29/05/2022 - 00:06

Horeni, kde je mladej Kojzar?

Komentáře jsou uzavřeny.

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.