50 let od krvavého puče v Chile, který financovaly USA

od redakce

Jedním z mála politiků, který připomněl 50 let od krvavého převratu v Chile, byla europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná: 11. září je den, kdy naše média připomínají teroristický útok v roce 2001 v USA, ale ignorují terorismus, který Spojené státy podporují a financů, například puč před 50 lety, jehož obětí se stal i prezident Chile Salvador Allende.

Svou zemi miloval natolik, že odmítl odejít do exilu a zvolil raději smrt. Od chvíle, kdy se dostal do čela země, převzal stá pod svou kontrolu banky, zahraniční společnosti, byla znárodněna půda velkostatkářů a školství a zdravotnictví zpřístupněno lidem. V jeho odkazu pokračuje nynější prezident Gabriel Boris.

Poslední projev Allendeho (překlad M. Špína):

»Mí přátelé, toto je bezpochyby poslední příležitost, kdy k vám mohu promluvit. Vzdušné síly už bombardovaly vysílače rádia Portales a rádia Corporación. V mých slovech není hořkost, nýbrž rozčarování, a tato slova budou morálním trestem pro ty, kdo zradili přísahu, kterou složili: chilští vojáci, titulární vrchní velitelé, admirál Merino, který se sám prohlásil vrchním velitelem námořnictva, a také pan Mendoza, podlý generál, který ještě včera přísahal věrnost a loajalitu vládě, a pak se prohlásil generálním ředitelem policie.

Tváří v tvář těmto skutečnostem mohu vzkázat pracujícím jen jedno: Já se nevzdám! Jsem na svém místě v historickém přechodu a věrnost lidu zaplatím svým životem. A jsem si jistý, že semínko, které jsme zaseli do čestného svědomí tisíců a tisíců Chilanů, se nikdy nedá definitivně vykořenit. Mají sílu, mohou si nás podrobit, ale sociální procesy se nezastaví ani zločinem, ani silou. Dějiny jsou naše a tvoří je lid.

Pracující mé vlasti: chci vám vyjádřit vděčnost za věrnost, kterou jste vždy měli; za důvěru, kterou jste vložili do člověka, který byl pouze tlumočníkem velké touhy po spravedlnosti, který dal své slovo, že bude dodržovat Ústavu a zákony a také tak činil.

V tomto konečném okamžiku, posledním, kdy se k vám mohu obrátit, bych chtěl, abyste se z této lekce poučili. Zahraniční kapitál, imperialismus bok po boku s reakcí vytvořily klima k tomu, aby Ozbrojené síly porušily svou tradici, které je učil generál Schneider a kterou znovu stvrdil velitel Araya — oběti téže sociální vrstvy, která bude nyní ve svých domovech doufat, že s pomocí cizí ruky znovu dobude moc, aby mohla nadále hájit své výnosy a svá privilegia. Obracím se především ke skromné ženě naší země, k zemědělkyni, která nám důvěřovala; k dělnici, která pracovala navíc; k matce, která věděla, nakolik nám záleží na dětech. Obracím se k odborníkům, k vlastencům, kteří už dlouho pracovali proti vzpouře podporované profesními sdruženími, třídními sdruženími založenými k tomu, aby hájila výhody, které kapitalistická společnost dává jen nemnohým. Obracím se k mládeži, k těm, kteří zpívali, kteří projevovali svou radost a bojovného ducha. Obracím se k chilskému muži, k dělníkovi, k rolníkovi, k intelektuálovi, k těm, kteří budou pronásledováni, neboť fašismus se v naší zemi už nemalou chvíli projevoval v teroristických atentátech: vyhazoval do povětří mosty, přerušoval železniční spojení, ničil ropovody a plynovody, za mlčení těch, kteří měli povinnost zakročit. Byli kompromitováni; dějiny je budou soudit.

Radio Magallanes bude zajisté umlčeno a klidný tón mého hlasu k vám už nedorazí. Nevadí, nadále ho uslyšíte. Budu vždy s vámi. Přinejmenším zanechám vzpomínku coby důstojný člověk, který byl věrný věrnosti pracujících.

Lid se má bránit, nemá se však obětovat. Nemá se nechat zničit ani provrtat kulkami, ale nesmí se ani ponížit. Pracující mé vlasti: mám důvěru v Chile a v jeho úděl. Druzí lidé překonají tuto šedivou a hořkou chvíli, v níž se zrádcové snaží prosadit. Mějte na paměti, že mnohem spíš dříve, než později se opět otevřou široké třídy a aleje, po nichž kráčí člověk svobodný k tomu, aby vybudoval lepší společnost.

Ať žije Chile! Ať žije lid! Ať žijí pracující! Toto jsou má poslední slova a jsem si jistý, že moje oběť nebude zbytečná. Mám jistotu, že bude přinejmenším morální lekcí, která potrestá proradnost, zbabělost a zradu.«

Během akce Condor a dalších, jež byly zaměřeny na likvidaci levice a které sponzorovaly Spojené státy, zemřelo až 80 000 lidí jen v Latinské Americe.

Zdroj: www.facebook.com/konecna.k

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.