Afghánistán stále potřebuje velkou humanitární pomoc

od redakce

Rok po předání moci v Afghánistánu čelí země kaskádové humanitární krizi. Lékaři bez hranic (MSF) proto rozšířili své zdravotnické programy v Afghánistánu, aby uspokojili rostoucí potřeby.

Po stažení vojenských sil USA a převzetí vlády Islámským emirátem Afghánistán (IEA, také známým jako Tálibán) mezinárodní podpora lékařských a humanitárních potřeb v zemi prudce poklesla. Po 20 letech války nyní Afghánci čelí extrémním těžkostem kvůli hospodářskému kolapsu a dalším faktorům. Vlnové účinky již existujících sankcí a dodatečných finančních opatření uvalených na IEA poté, co se loni v srpnu ujal moci, pociťují obyčejní lidé po celé zemi. Ceny potravin prudce vzrostly a mnoho lidí nemá dostatek jídla. Dlouhotrvající sucho také přispívá k nedostatku potravin a podvýživě. Jednotlivci přitom často odkládají vyhledání zdravotní péče, protože si ji nemohou dovolit. Na tomto pozadí týmy MSF nadále poskytují bezplatnou a tolik potřebnou zdravotní péči po celé zemi: v srpnu 2021, byli první pacienti přijati do nově vybudovaného traumacentra v Kundúzu; v září 2021 rozšířila porodnice v Chóstu přijímací kritéria na všechny těhotné ženy; v únoru 2022 začaly naše týmy poskytovat péči vážně podvyživeným dětem v Kábulu; a v červnu jsme rychle zmobilizovali vyslání lékařského týmu do oblastí nejvíce postižených zemětřesením, které otřáslo provinciemi Chóst a Paktika.

MSF nyní působí v šesti provinciích napříč Afghánistánem – Helmand, Herát, Kandahár, Chóst, Kundúz a Kábul – a poskytují řadu zdravotních služeb včetně pediatrické, traumatologické, mateřské, duševní a lékově odolné péče o tuberkulózu. Zde je ohlédnutí, jak jsme se přizpůsobili zajištění nepřetržité lékařské péče ve všech našich programech, i když ostatní mezinárodní humanitární organizace zemi opustily: V měsících, které vedly ke stažení zahraničních sil a změně vlády, se boje v mnoha oblastech po celé zemi zintenzivnily, když na prahy zdravotnických zařízení dorazily frontové linie. Koncem července tým MSF v Kundúzu přeměnil své kancelářské prostory na dočasnou traumatologickou jednotku, která má poskytovat akutní chirurgickou péči lidem zraněným bojem. »Velká část našeho personálu se na traumatologickou jednotku nemohla dostat,« vzpomíná zdravotník. »Čtyři pacienti současně naléhavě potřebovali akutní operaci. Jeden zemřel, ale tři přežili.« Když boje ustaly, byli pacienti převezeni do nově otevřeného traumacentra Kundúz s 61 lůžky, které se stavělo od roku 2018. Od ledna do června letošního roku tam tým provedl 1905 operací a přijal 894 pacientů – většina z nich byla zraněna při nehodách, ale někteří při násilnostech.

Počátkem září 2021 umožnily zlepšené bezpečnostní podmínky některým lidem opustit domovy bez obav, že se dostanou do křížové palby, což znamenalo, že většina týmů MSF zaznamenala nárůst pacientů. Ten měsíc dosáhl počet hospitalizací podvyživených dětí v regionální nemocnici v Herátu 200 % nad kapacitu lůžek zařízení. Tento prudký nárůst byl zřejmě způsoben nedostatkem fungujících zdravotnických služeb v oblasti, zhoršující se hospodářskou krizí a přetrvávajícím suchem.

Průvodní jevy ekonomické krize

Afghánský zdravotnický systém – od invaze vedené USA v roce 2001 závislý na zahraničním financování – je už léta podfinancovaný, poddimenzovaný a nefunkční. MSF byli v měsících po převzetí kontroly IAE svědkem vážných škrtů ve financování afghánského zdravotnického systému, protože mnoho zdravotnických organizací svou činnost omezilo a vlády a organizace pozastavily financování. Zahraniční financování se teď obnovilo, ale na výrazně nižší úrovni než před srpnem 2021, a specializovaná zdravotnická zařízení už mezinárodní financování nedostávají. Vlnový efekt hospodářské krize a ekonomická opatření přijatá proti nové vládě jsou pociťovány celostátně. Ceny potravin prudce vzrostly. Miliony lidí jsou bez práce a snaží se najít zaměstnání. Ti, kteří mají práci, nyní podporují více rodinných příslušníků a mnoho lidí nemá dost jídla nebo odkládá vyhledání zdravotní péče, protože si ji nemohou dovolit. MSF nepřijímají za svou práci v Afghánistánu vládní peníze. A i když jsme čelili problémům s přístupem k finančním prostředkům na platy zaměstnanců a pokrytí provozních nákladů, naše týmy nadále poskytují život zachraňující lékařskou péči po celé zemi.

Reakce na vrcholy závažnější podvýživy

ITFC (terapeutická vyživovací střediska pro hospitalizované pacienty; pozn. překl.) Lékařů bez hranic v nemocnici Boost v Laškar Galu, hlavním městě provincie Helmand, v regionální nemocnici Herát a v Kandaháru fungují nad hranicí kapacity. Podvýživa je v Afghánistánu endemická, ale letos čísla prudce vzrostla: v květnu bylo do ITFC MSF v nemocnici Boost přijato 537 pacientů – což je nejvyšší počet od roku 2009, kdy tam MSF začali pracovat. MSF otevřeli ambulantní terapeutické krmné centrum v Kandaháru v prosinci 2021 a Herát v květnu 2022, aby poskytovalo ambulantní péči pacientům se závažnou a akutní podvýživou. V Kandaháru tým MSF za prvních šest měsíců 2022 vyšetřil více než 16 500 dětí ve věku od šesti měsíců do pěti let. Nyní je v obou programech zařazeno přes 1500 pacientů včetně asi 570 těhotných nebo kojících žen v Herátu.

Nebezpečné následky smíšených nemocí

Děti jsou náchylnější k těžkým nemocem z podvýživy, pokud zároveň bojují s dalšími nemocemi, jako jsou spalničky, malárie, zápal plic a gastrointestinální infekce. Jsou také náchylnější k těmto nemocem, pokud jsou podvyživené, protože jejich imunitní systém je oslabený. Je to začarovaný kruh. Akutní vodnatý průjem, který vrcholí v létě, je nebezpečný zejména pro podvyživené děti a je jednou z hlavních příčin úmrtí dětí v Afghánistánu. Afghánistán historicky zažil sezónní vrchol případů spalniček. Ale v roce 2021 byly dva vrcholy, což vedlo k mnohem většímu počtu případů než v předchozích letech. Nárůst nepolevil ani letos a naše týmy byly svědky vysokého počtu případů v prvních třech měsících roku ve čtyřech provinciích, kde léčíme případy spalniček: v Helmandu, Kábulu, Herátu a Kunduzu.

»Posílení rutinní imunizace je klíčem ke kontrole propuknutí spalniček,« řekl letos v dubnu Dr. Hamayoun, zástupce zdravotnického koordinátora MSF v Afghánistánu. »Lidé v komunitě jsou ochotni očkování proti spalničkám podstoupit. Problém je, že není dostupná žádná péče. Mnoho lidí si nemůže dovolit jít do zdravotnických zařízení.« V dubnu naštěstí případů ubylo a naše týmy nyní zaznamenávají v našich zařízeních méně případů spalniček. Ministerstvo veřejného zdraví provedlo na začátku roku v některých regionech očkovací kampaň a další je plánována v následujících měsících, ač míra očkování zůstává nízká a týmy MSF budou situaci sledovat.

Překážky v přístupu k péči

V září MSF rozšířili přijímací kritéria chóstské porodnice tak, aby pomáhala všem těhotným ženám – nejen těm, které jsou vystaveny vysokému riziku komplikací. Pro těhotné ženy však stále může být obtížné dostat se k péči, kterou potřebují k bezpečnému porodu. Ve venkovských oblastech Afghánistánu, jako je Chóst, nemá většina žen odpovídající přístup k základní porodnické péči z mnoha důvodů včetně nedostatku porodních asistentek a lékařů. Více než polovinu z našich asi 450 zaměstnanců v Chóstu tvoří lékařky, porodní asistentky, uklízečky a administrátorky najaté z místní komunity. Zajištění oddělení mužů a žen v porodnici je důležitou kulturní praxí v této oblasti Afghánistánu. Dostupnost žen k poskytování sexuální a reprodukční zdravotní péče nejen zvyšuje přístup žen ke zdravotní péči, ale vytváří i pohodlnější a podpůrnější prostředí pro pacienty. Když bylo obnoveno nějaké financování pro místní zdravotní střediska v Chóstu, nemocnice se v prosinci 2021 vrátila ke svým pravidelným přijímacím kritériím. V prvních šesti měsících roku 2022 pomohl tým MSF na svět více než 10 000 dětí. »Ráda pomáhám ženám, které rodí v Chóstu,« řekla porodní asistentka MSF Aqila, jež nachází velkou útěchu v pomoci ženám ve své komunitě. »Mateřství u MSF je pro ně bezpečným a skvělým místem. Porodila jsem tu své vlastní dítě. Jsem ráda, že jsem jeho součástí.«

Poskytování péče v dobrém i ve zlém

Navzdory desítkám let mezinárodní pomoci a financování mají Afghánci stále problémy s přístupem k základní lékařské péči. Zdravotnický systém je stále podfinancovaný a nemá dost zdrojů – stejně jako už léta. Vládní zařízení se potýkají s nedostatkem personálu, školení, léků a vybavení a těch pár soukromých klinik, které jsou schopny provozovat, je pro mnohé z nich finančně nedosažitelných. Dárcovské financování drží systém zdravotní péče nad vodou, ale není to dlouhodobé řešení: humanitární organizace a mechanismy financování nikdy nebudou náhradou dobře fungujícího systému veřejného zdravotnictví. Afghánci naléhavě potřebují systém zdravotní péče, který bude vyhovovat jejich potřebám.

Ač MSF nadále čelí mnoha výzvám, jako jsou propuknutí nemocí, přírodní katastrofy a masivní nouze, naše týmy po celém Afghánistánu jsou odhodlány poskytovat bezplatnou lékařskou péči, v dobrém i ve zlém.

Z reliefweb.int přeložil Vladimír SEDLÁČEK

Vyšlo 15. srpna 2022

Přečtěte si další články

7 komentáře

Jan Gavroch 07/09/2022 - 23:02

Podle DEZINFORMAČNÍHO webu :
Obilí a kukuřici které měly být, podle PÍSEMNÝCH smluv s OSN, poslané z Ukrajiny do zemí, ve kterých hrozí hladomor, si odvezli obchodníci z EU a prodávají je, v EU za TRŽNÍ ceny.
Ruští obchodníci s obilím a kukuřicí se snaží vyvézt obilí a kukuřici do zemí ve kterých hrozí hladomor ale vlády USA, Británie a EU vývoz znemožňují.

Jan Gavroch 07/09/2022 - 15:06

– Bin Ladin prý zbořil v USA tři věžáky a udělal díru do Pentagon USAci a někteří kapitalisté z toho obvinili svatebčany v Afganistanu, zavraždili ženicha i nevěstu, zmrzačili ostatní svadebčany včetně žen a dětí , ostatní povraždili.
, Kdo chce vyjádřit souhlas a podporu loupežím, mrzačením, vražděním mužů, žen, dětí členy paktu NATO,
může tak udělat svou účastí na Dnech NATO , které se uskuteční 17. a 18. září v Ostravě na letišti Leoše Janáčka.

jmm 06/09/2022 - 07:52

I jiné zotrokaření státy potřebují pomoc!
A jinde třeba za “oušn” se plýtvá-hlavně jidlem, které dovezli
z těch států…

jů helé 06/09/2022 - 01:13

Vždyť už dávno jsme říkali, že tu ropu ani plyn nechceme, tak proč máte teď problém, že se umělé zdražuje zboží o které nemáme zájem?

To je tak, když si pražská kavárna myslí, že není nad EU a že Rusko před námi sedne na zadek 😄

Posel 06/09/2022 - 01:27

A kdybys vedelo, kolik nam za to Soros a Gates plati….

se divím 05/09/2022 - 22:34

Mrs.G píše:
No můj chlap je zase takový estét…u nás to čuně, co si nahlas krkne jsem já.. :mrgreen: . Ale zase mě vytáčí, když jde na velkou…nevím teda, jestli to taky tak náhodou neděláte, ale já určitě ne. Já si prostě sednu na záchod, vyhovníkuju se, utřu dupu, spláchnu, umyju ruce a jdu…můj manžel z toho má hotový rituál. Většinou mi nejdříve oznámí, že jde konat velkou potřebu…pak se v koupelně chvíli prohlíží v zrcadle, jako jestli fakt funguje heslo „Jdu se vysrat z podoby“ :roll: . Načež natrhá asi půl metru toaleťáku a naháže to do záchoda…teprve pak si sedne, většinou do půl hodiny se vykadí, pak si utře zadek dalším metrem toaleťáku a pak spláchne…a většinou je strašně v šoku, jakto, že je ucpaný záchod a hovno nejde spláchnout…jako to je fakt na vraždu někdy :pocitac: .

alhalubhan 05/09/2022 - 22:34

Bolsevici zase ukradli clanek.
Pritom tam ruSSaci maji spojence.
A urcite jsou vsichni proti neziskovkam

Komentáře jsou uzavřeny.

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.