Vláda již zcela bez zábran

od redakce

Asociální vláda premiéra Patra Fialy, na sociálních sítích i v běžném hovoru nazývaná jako »fialový hnus«, po dosazení svého kandidáta na Pražský hrad se z řetězu utrhla již zcela.

Spěch s přijetím důchodové reformy, změna pravidel valorizace důchodů, seškrtání posledních sociálních výhod pro běžného občana, ke kterým patří státní příspěvek stavebního spoření v kontrastu například s více než půlmilionovými odměnami náměstků jednotlivých ministerstev (ministerstvo traktoristy Jurečky hraje prim), přijímání dalších opatření směřujících k další »ukrajinizaci« našeho státu, mající dopad na budoucí snižování životní úrovně většiny našich občanů.

Zcela zásadní je skutečnost, že Fialova vláda již zcela bez zábran vede občany naší země do válečného konfliktu za zájmy NATO na Ukrajině. Tlak na urychlené přijetí vládní novely zákona, kterou se mění některé zákony v oblasti obrany, nebo vystoupení náčelníka generálního štábu Karla Řehky na velitelském shromáždění dne 21. února hovoří jasně. »Život každého vojáka i Čecha se obrátí naruby«; viz

Současnou situaci na adresu asociální a militaristické vlády nejvýstižněji shrnul poslanec Jaroslav Foldyna: »Jediné, co vy chcete, je mobilizovat, hnát naše děti, aby bojovaly. Vy si budete rozdávat medaile, akcie a cpát se prachama, a chudí lidé aby šli do války?«

Současná vláda má před sebou ještě mandát dva a půl roku, znamenající uskutečnění dalších neodvratných a zničujících škod pro stát a naše občany. Českou republiku tak čekají neklidné měsíce, které budou ve znamení pokračujících protivládních demonstrací z podzimu loňského roku.

Současné vládě se sice podařilo »umlčet« hlavního organizátora protivládních demonstrací Ladislava Vrabela, čelícího potrestání pro šíření poplašné zprávy, kdy měl údajně pronést, že česká vláda chce jadernými hlavicemi zaútočit na Rusko. Místo zastrašování občanů odnětím svobody by měla raději ministryně války vysvětlit, proč tak vehementně usiluje o nákup právě amerických stíhaček F-35. Není to proto, že se jedná o jediné a dostupné taktické letadlo certifikované k »doručení« jaderných pum?

Zkušenosti ze sousedního Slovenska, kde se podařilo díky spojení »tlaku ulice« s opozicí prosadit předčasné volby, či kde během krátkého období již více než 40 tisíc mužů doručilo úřadům prohlášení o odepření výkonu mimořádné služby v případě vyhlášení válečného stavu, jsou pro naše mírově a vlastenecky smýšlející občany inspirací.

Stejně jako masivní, téměř »každodenní« milionové demonstrace ve Francii proti posunutí hranice odchodu do důchodu mající daleko k označení jako klidné. Podobně jako mírové, protiválečné demonstrace v Německu a dalších státech »vyspělého Západu«.

Prioritou pro Českou republiku musí být okamžité ukončení jakékoliv vojenské pomoci Ukrajině (po vzoru Maďarska). Vystoupení našeho státu z NATO a EU, které je předpokladem k ukončení koloniálního postavení ČR.

Miroslav KAVIJ

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.