Vyhrát mír – ne válku!

od redakce

K výročí zahájení války na Ukrajině vydaly svá stanoviska dvě protifašistické organizace: Mezinárodní federace odbojářů (bojovníků hnutí odporu) – antifašistů (FIR) a Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS). Ve svém názoru jsou shodné, neboť kromě zdůrazňování nesmyslnosti války požadují diplomatická jednání o míru a příměří, nikoli rozdmýchávání dalších kol války dodávkami zbraní.

Organizace FIR ve svém informačním bulletinu v článku, jehož autorem je Ulrich Schneider, poukazuje na to, že o víkendu po 24. únoru se v mnoha evropských městech konají manifestace za mír, jako příklad uvádí Brusel, Berlín, Miláno a další města. V těchto aktivitách vidí důležitý signál pro mírové řešení ukrajinské války, které se opírá o příměří a diplomatické iniciativy, nikoli o dlouhou válku na úkor lidí na Ukrajině a v dalších válečných oblastech.

FIR při této příležitosti přijala následující prohlášení, které přetiskujeme v úplném znění:

»Dne 24. února 2022 ruské jednotky napadly Ukrajinu v rámci velké eskalace rusko-ukrajinského konfliktu. Invaze si vyžádala desítky tisíc mrtvých na obou stranách a zhoršila roli NATO v této oblasti. Přímým důsledkem ruského rozhodnutí bylo, že ze země muselo uprchnout nejen asi 16 milionů Ukrajinců, ale další stovky milionů lidí musí nést následky hospodářské války, kde extrémně vzrostly náklady na energie, hnojiva a obilí se staly téměř nedostupnými. Chudší země světa a spekulanti využívají této války ke zvýšení svých zisků.«

Zbraně nikdy nepřinesou mír

Jsme svědky toho, že tato válka stále více nabývá charakteru zástupné války mezi Ruskem a státy NATO prostřednictvím masivních dodávek útočných zbraní z arzenálu NATO a logistické podpory, pokračuje stanovisko FIR. »Do této války je zapojena i Evropská unie, místo aby následovala způsob vyjednávání, který začal před lety Minskými dohodami. Nyní můžeme po celém světě slyšet stále více rozumných hlasů, dokonce i bývalých vojenských důstojníků a diplomatů, volajících po okamžitém příměří bez předběžných podmínek a po zahájení jednání mezi válčícími stranami. Výzva Světové federace veteránů (WVF) a Mezinárodní federace bojovníků odporu (FIR) z listopadu 2022 proto uvádí: Zbraně nikdy nepřinesou mír, diplomacie a vyjednávání jsou jediným způsobem. To je nutné především pro záchranu životů civilního obyvatelstva na obou stranách.

V tom se také vidíme ve shodě s papežem Františkem, který naléhavě varoval před nebezpečím jaderné války, která bude mít katastrofální následky nejen na bojišti, ale i pro všechny evropské země a rozhodně pro celé lidstvo.

Logo mezinárodní antifašistické federace FIR.

Mezinárodní mírové síly proto vyzývají Rusko a Ukrajinu, aby přijaly nabídky zprostředkování a dialogu ze strany OSN a různých států. To je jediný způsob, jak zastavit válku a zachránit lidské životy. Vítáme postoj latinskoamerických vůdců na summitu CELAC v Argentině, kteří znovu potvrdili zásadu ‚ne válce a ano dialogu a spolupráci‘ – to znamená žádné dodávky zbraní a žádné sankce. Vyzýváme lidi ve všech zemích, aby posílili své veřejné aktivity pro mír. Pokud bude hlas lidu hlasitější, vlády na to zareagují.«

Apel na veterány druhé světové války

FIR již na jaře 2022 apelovala na veterány druhé světové války v různých evropských zemích a Izraeli, aby využili svého sociálního a politického vlivu a pracovali na okamžitém zastavení nepřátelství v této válce. »Obraťte se na vůdce svých zemí. Požádejte je, aby prostřednictvím dialogu s politickými vůdci v Rusku a na Ukrajině, jakož i se zástupci armády na obou stranách dosáhli okamžitého zastavení všech nepřátelských akcí, a aby zajistili, že dodávka útočných zbraní tato nepřátelství neprodlouží. Okamžité příměří je nezbytné pro ochranu civilního obyvatelstva, které zahrnuje mnoho bývalých sovětských veteránů a jejich rodin. Vědí lépe než kdokoli jiný, že zbraně musí mlčet. Dodávky zbraní nepřinesou mír, pouze zastavení bojů a seriózní jednání mezi válčícími stranami.«

Protest proti bratrovražedné válce

Také členové Ústředního výboru ČSBS se zabývali na svém řádném zasedání dne 21. února 2023 ročním výročím této války. Připomněli, že invazi Ruské federace na Ukrajinu dne 24. února 2022 odsoudil ústřední výbor jejich svazu prostřednictvím svého předsedy jako jedna z prvních společenských organizací a spolků. Prostřednictvím České tiskové kanceláře a přímým oslovením vládních politiků tlumočil svůj postoj i občanům České republiky. Vyjádřil »co nejrozhodnější protest proti pokračování této bratrovražedné války«.

Jsme přesvědčeni – uvádí se ve stanovisku ÚV ČSBS – že tato čím dál tím více eskalující válka přináší velká neštěstí nevinným obyvatelům jak Ukrajiny, tak obyvatelům Ruské federace a také nebezpečí pro národy celé Evropy. Nyní po roce je konec tohoto lidského utrpení a velkého počtu zmařených životů stále v nedohlednu. »Ústřední výbor Českého svazu bojovníků za svobodu, jehož členové zastupují členy svazu ze všech krajů České republiky, přijímá s povděkem snahy všech politiků a státních představitelů České republiky, kteří usilují o nastolení míru na Ukrajině. V tom se ztotožňují s prohlášením papeže Františka a jeho výzvou o ukončení této války – viz ČTK 25. prosince 2022:Pomysleme zejména na děti, které po celém světě touží po míru. Podívejme se do tváří ukrajinských bratří a sester, kteří letošní Vánoce prožívají ve tmě, venku nebo daleko od svých domovů kvůli destrukci způsobené deseti měsíci války,‘ prohlásil papež. ‚Kéž Pán osvítí mysl těch, kteří mají moc umlčet zbraně a okamžitě ukončit tuto nesmyslnou válku,‘ řekl také papež František.«

Výzva k jednání o míru

Většina členů ČSBS pochází z rodin, které trpěly za druhé světové války, a proto vědí – jak zdůrazňuje stanovisko ÚV ČSBS – že taková válka poznamená bratrské soužití mezi národy na celá desetiletí. Proto organizace českých antifašistů vyzvala, cestou politiků a státních představitelů, všechny zúčastněné strany konfliktu k jednání o míru.

(mh)

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.