Josef Pavlík: Ekonom se srdcem sportovce

od redakce

Josef Pavlík, kandidát do Senátu za KSČM v obvodu č. 52 – Jihlava, se v politice pohybuje již přes deset let. V minulém volebním období byl zastupitelem Kraje Vysočina, kam byl zvolen jako lídr kandidátky hnutí ANO 2011, dva roky byl náměstkem hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku. Po aféře kvůli jeho dřívějšímu členství v KSČ a Lidových milicích, vydatně podporované a využívané k osobnímu zviditelnění senátorem Milošem Vystrčilem, se s hnutím ANO rozešel a po zbytek období pracoval aktivně v zastupitelském klubu KSČM. Je ale hlavně ekonomem a orientuje se i v justici. Mezi lety 2001-2005 pracoval jako vedoucí odboru organizace a řízení na Krajském státním zastupitelství v Hradci Králové. Od října 2005 působil šest let na Nejvyšším státním zastupitelství v Brně jako ředitel sekretariátu Nejvyšší státní zástupkyně. V mládí byl aktivním hokejistou, sportu fandí dodnes a má ho jako jednu z priorit. V Senátu by kladl důraz na národní patriotismus, který více myslí na zlepšení životní úrovně našich lidí a méně spoléhá na EU.

Co pro vás jako člověka politicky činného Senát znamená a jak vidíte jeho prospěch, či neprospěch v českém zákonodárném systému?

Pokud bych se na tuto otázku podíval subjektivní optikou a hodnotil ji tím nejzákladnějším kritériem, a tím je volební účast občanů v senátních volbách, pak jej hodnotím jako marginální.

Zcela určitě se mnou budete souhlasit, že účast okolo 15 % není důstojná pro horní komoru Parlamentu ČR.

Čím to asi je, že občané nepřikládají Senátu důležitou váhu v našem politickém systému? K těm nejvýznamnějším úkolům Senátu patří být jakousi pojistkou při tvorbě nových zákonů, provádět úpravy návrhů zákonů přicházejících z dolní komory Parlamentu ČR, odsouhlasovat návrhy na jmenování nových soudců Nejvyššího soudu ČR. Na každé politické pozici je důležité, kdo stojí v jejím čele. Pokud je to osobnost nevýrazná, necharizmatická a málo kreativní, těžko můžeme počítat s tím, že bude prestiž Senátu v očích veřejnosti stoupat.

Nyní se vrátím k základní otázce: proč kandiduji do horní komory Parlamentu ČR? Odpověď je jednoduchá. Do vrcholné politiky je třeba konečně vrátit selský rozum a pragmatismus, kterému lidé budou rozumět. Pokud mu budou rozumět, budou jej podporovat, protože budou od něj očekávat, že jim přinese nějaké zlepšení jejich ekonomické situace. Drtivé většině občanů přijde nedůstojné, pokud Senát řeší v době krátkodobé nemoci prezidenta ČR, zda je schopen vykonávat prezidentský úřad. Takovéto vedení této instituce určitě nepřispěje ke zvýšení její politické prestiže a je s určitým časovým odstupem hodnoceno jako možná sabotáž prezidentského úřadu. Věc nyní řeší Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Letošními hlavními palčivými body pro všechny obyvatele České republiky budou hlavně otázky ekonomické. Zdražování energií, pohonných hmot, inflace. Který problém je podle vás nejzásadnější?

Hlavními palčivými problémy občanů ČR budou bezesporu otázky kolem řešení energetické a finanční chudoby, jedné z nejvyšších inflací v EU a mimořádně drahých potravin. O kolik asi stoupnou mladým rodinám hypotéky na nová bydlení? Kde na to všechno brát, když jste běžným občanem, který má průměrný plat okolo 30 tisíc Kč měsíčně. A to nemluvím o matkách samoživitelkách a důchodcích, kteří žijí samostatně. Jedno české přísloví praví: »Sytý hladovému nevěří.« Současná vláda by si měla vyzkoušet, jak se dá žít, či spíše živořit za těchto podmínek. Možná by začala více dělat pro tyto zvlášť ohrožené skupiny občanů.

České předsednictví v rámci EU je sice významná událost, ale čeští občané čekají právem od své vlády adekvátní reakce na výše popsané problémy. Zatím se ničeho podstatného nedočkali, a pokud se tak nestane, hrozí, že budou silné sociální nepokoje. Kupní síla českých domácností je kvůli přemrštěným cenám velmi malá a někteří občané si možná dost dobře neuvědomují, že to nejhorší máme teprve před sebou. Čtvrté čtvrtletí roku 2022 a první čtvrtletí roku 2023 budou podstatně složitější než současná situace.

V čem vidíte podstatu těchto problémů a jaké by mohlo být řešení?

Těch důvodů je hned několik. Samozřejmě je to covidová pandemie a válka na Ukrajině. Ale já tu podstatu problémů vidím v dřívějším období vedení našeho státu. Vše začalo před více než 20 lety, kdy si Českou republiku pomalu rozebíraly klientelisticky a korupčně laděné skupiny, které často pod politickou ochranou významně participovaly na všech občanech ČR. Uvedl bych několik případů:

Tím nejmarkantnějším je placení nesmyslně vysoké solární daně tzv. solárním baronům za elektrickou energii. Solární daň bych přirovnal k placení desátků ve středověku. Jedná se, vážení občané, o částku cca 650 mld. korun. Pro představu, jedna nová krajská nemocnice stojí okolo 7-8 mld. korun. Tito novodobí solární baroni nevídaným způsobem a pod ochranou špatně vypracovaných zákonů bohatnou. Cožpak nikoho nezajímá, u koho tyto obrovské sumy končí? Jestli nekončí někde v neprůhledných daňových rájích? A kolik politiků bylo do tohoto tunelu, ať přímo či nepřímo, přes své blízké či lobbistické skupiny zapojeno? Velice smutné konstatování.

Proč rafinérie a ropu ovládají Poláci, plyn Maďaři a vodu Francouzi? Nemáme prostě nic, čím bychom se mohli bránit proti současné situaci. Které strany nás vehnaly do této propasti? Nejsou to náhodou ty, které současnou situaci svádějí na jiné? V České republice je takový politický kolorit: vše špatné svádět na předešlé vládnoucí strany. V zásadě se nikdy nic nikomu nestane, někdo záhadně zbohatne, ale český občan je zase o něco chudší a nestačí jenom zírat. Objevují se noví a noví miliardáři a lidé se propadají do hlubin chudoby. Určitě nemám nic proti poctivým miliardářům, ale když se objeví nějaké záhadné metody zbohatnutí, policie a česká justice buď nereagují vůbec, nebo jsou naprosto impotentní. Proč si ČR nebere vzor v USA, kde daňové podvody jsou jedním z nejzávažnějších trestných činů a kde daňový poplatník musí sám prokázat, jakým způsobem majetek nabyl?

Proč ČR neuplatňuje většinový volební systém, jako je tomu v USA? Odpadly by debaty, která strana je za co vinna. Prostě ti, kteří by vládli, nesli by svoji kůži na politickou scénu a nemohli by se za nic schovávat.

Politickou scénou také zmítá nejeden skandál. Ten nejpalčivější má nyní název »kauza Dozimetr«. Sledujete ji, co na ni říkáte, jak hluboko asi sahá a jak kauza dopadne?

To, co jsem popsal v dřívějších odpovědích, přesně reprezentuje kauza Dozimetr. Je naprosto neslýchané, jak se k této kauze vyjadřují vrcholní představitelé hnutí STAN. V každé vyspělé parlamentní demokracii by muselo hnutí STAN odstoupit. Ale světe, div se. Ústy pana ministra Rakušana se jedná při řešení tohoto skandálu o jakousi změnu politické kultury a on nevidí důvod, proč by měli pánové opustit svá politická koryta. Jak to vypadá, všechno jim snad projde. Ale zde se nejedná jenom o trestní odpovědnost, ale samozřejmě i odpovědnost politickou. Pokud jsme parlamentní demokracií, mělo by hnutí STAN vyvodit politickou odpovědnost a okamžitě odstoupit. Těch skandálů provázejících toto hnutí bylo již několik.

Kandidujete za Jihlavu, pocházíte z Havlíčkova Brodu. Roky jste byl zastupitelem a také náměstkem hejtmana Kraje Vysočina. Co konkrétně nejvíce trápí Jihlavu, vaše rodné město, či celý kraj? Na co byste se konkrétně chtěl zaměřit?

V nedávné době občané tohoto regionu určitě řešili problémy v zemědělství, silné napadení lesů kůrovcem, špatný stav silnic a nedostupné bydlení, které se s každou vládou stává paradoxně ještě nedostupnějším. V nadpisu tohoto článku jsem použil přirovnání, že jsem ekonom se srdcem sportovce. Abych to vysvětlil. Pokud bych byl zvolen do Senátu ČR, rád bych se jako bývalý aktivní sportovec věnoval řešení nemalých ekonomických problémů sportu na všech úrovních.

Co však v současném období bude řešit možná až 40 % občanů těchto lokalit? Bude to doslova boj o přežití. Nebudou mít prostě myšlenky na řešení problémů s širším dosahem.

Budou vás moci před volbami voliči někde potkat, plánujete besedy či setkání?

Před volbami plánuji, že přijedu postupně mezi všechny občany, kteří bydlí ve městech a obcích spadajících do senátního obvodu č. 52, za který kandiduji. Na tato setkání a besedy se těším a jsem připraven odpovědět jim na všechny jejich dotazy, aby si mohli udělat konkrétní obrázek o tom, koho budou volit.

Jako ekonom se srdcem sportovce sportujete stále aktivně? Jakému sportu a na jaké úrovni jste se věnoval?

Aktivně jsem sportoval do svých 30 let. Hrál jsem v Havlíčkově Brodě lední hokej, druhou nejvyšší republikovou soutěž. Na základní vojenské službě jsem hrál rovněž dva roky lední hokej v Dukle Litoměřice. Nyní vzhledem k pokročilejšímu věku sleduji lední hokej a i řadu ostatních sportů pouze jako zapálený fanoušek.

Je sport v České republice dostatečně podporován? Co by se mělo změnit pro jeho zkvalitnění?

Sport je v ČR jednoznačně podporován velice málo a řada sportovních odvětví bojuje doslova o přežití. Srovnám-li současnou situaci ve sportu s obdobím, kdy já jsem aktivně sportoval, nedá se to vůbec srovnat. Tehdy nám hokejový klub hradil úplně všechny výdaje, které byly s aktivní závodní kariérou spojeny. Rodiče nemuseli z tohoto důvodu vynakládat vůbec žádné prostředky. Stejná situace byla i v jiných sportovních oddílech napříč republikou.

Co je však důvodem současného nepříznivého stavu ve všech sportovních oddílech? Jsou to především dvě skutečnosti. První byla covidová a postcovidová pandemie a druhou je strmý nárůst ceny energií, plynu a pohonných hmot. Řada sportů, které jsou energeticky náročné na spotřebu těchto drahých zdrojů, potřebují ke svému provozu mnohdy až násobky finančních zdrojů. Současná vláda vynakládá strašně málo financí do sportu, a pokud nezmění svoji politiku, řada sportovních oddílů zanikne, což bude nenapravitelná škoda. Většina současné dětské populace tráví a bude trávit volný čas pouze u počítačů, mobilů a televize. Děti a mládež budou ještě více obézní a budou trpět řadou nemocí spojených s tímto nezdravým způsobem života. Každý sport, a o to více vrcholový, potřebuje ke svému vývoji kontinuitu. Jakmile bude narušena, bude trvat roky, než se vrátí do postupného vývojového stavu.

Helena KOČOVÁ

FOTO – Roman BLAŠKO

Přečtěte si další články

24 komentáře

obdivovatel 09/08/2022 - 19:45

Esi zte ježťě pohcibovali, že ruSSákúm fagt jěblo, tag vjěste, že burgri f jějih novím fástfúdu se menujou třba podle tanku nebo baliztickí raketi. (fotki samzořejmňě ukradli Mekáči).

Fuj, v Topol-M je ananas. 🍍🤡
a T72 bude s oblohou s Javelinom ?
S pekelně pálivou omáčkou 😉
Já bych si dal hamburger Armata, tedy jestli se na mne dostane😄

Hroší nez f Mekadle to nebude…to uš neide

Sergej O 09/08/2022 - 11:26

ETO NAŠI

Sojuz něrušimyj respublik svobodnych
Splotila navěki Velikaja Rus.
Da zdravstvujet sozdannyj volej narodov
Jedinyj, mogučij Sovětskij Sojuz!

Neotřesitelný svaz svobodných republik
stmelila na věky Veliká Rus.
Ať žije stvořený vůlí národů
jednotný, mocný Sovětský svaz.

Lubomír Šálek 08/08/2022 - 16:49

Soudruhu drahý, vy jste hotový rozvědčík. Kapitán Minařík by vám mohl závidět. Nic si z toho nedělejte, že jste se vrátil do lůna strany nejpokrokovější. Byl jste nasazen v ANO stranou rodnou jako Fierlinger do strany sociálně demokratické a po skončení mise jste se vrátil. To dá rozum. I soudruh Stierlitz se vrátil. A vaše mise v ANO dopadla na výbornou. Tedy pro bolševictvo né, váš byvší soudruh a estébák Bureš, kterého jste si tak předcházeli, vás ze zájmu voličů zcela vymazal. To je také jeho jediné plus.
Jinak plně chápu vaše rozhořčení nad polistopadovým vývojem. To je tragédie, zmar a hnus, nikdo vás nemá rád. Lidové milice mají odzvoněno, nikdo to bolševické SA nepotřebuje. Žádné zásluhy, žádný respekt. Ani medaili jste nedostal a tak jste udatně bránil socialismus. A nyní kandidujete do buržoazního senátu. To už musí být úchylka nebo z vaší strany ryzí masochismus. Jako milicionář přece víte, že tzv. buržoazní demokracie není žádná demokracie, ale otrokářství. Jediná demokracie je ta bolševická a tam byste se měl dobře. 99,9% a bylo by to. Těch pár, co by si snad dovolili vás škrtnout, by pár let popřemýšlelo ve výchovných táborech, komu tím prospěli a komu tím sloužili. Dokonce ani tu přísahu jste nedodržel, to už zavání zradou a oportunismem.
A jak se žije ve státě vedeném už přes 30 let ztroskotanci a samozvanci? Nevypadá to, že byste v kapitalismu strádal.

rosemil71 08/08/2022 - 12:23

Toho jsme tam nemuseli strkat. Zatajoval partajní průkaz a navíc milicionář. To je i na mě hodně !

Fery 09/08/2022 - 06:23

Prostě komunista…

GRUhrad 08/08/2022 - 00:58

ETO NAS BRAT

Ruský podnikatel Alexej Krenke, který vlastní mimo jiné nejluxusnější čtyřhvězdičkový hotel v osadě Mezná a další pak na Mezné louce, koupil nejprve v privatizaci v 90. letech restauraci Sokolí hnízdo na Pravčické bráně. V roce 1999, za vlády Miloše Zemana, kdy resort zemědělství ovládal sociálně demokratický ministr Jan Fencl, odprodaly Lesy ČR Krenkeho firmě Paal klíčový pozemek pod Pravčickou bránu, díky němuž dnes ruský podnikatel vybírá každoročně miliony korun.

„Kupní smlouva byla uzavřena se společností PAAL, s.r.o., dne 3. 9. 1999. Jejím předmětem byl prodej částí pozemku s parcelním číslem 338 označeným jako ostatní plocha v katastrálním území Hřensko o celkové výměře 1234 m2. Kupní cena činila 86.380 Kč.,“ uvedla pro server Vysokahra.cz mluvčí lesů Eva Jouklová.

V minulém roce ze vstupného na Pravčickou bránu vybral Krenke více než 8 milionů korun. Trochu komicky působí potom v registru smluv darovací smlouva z roku 2021, v níž firma Paal věnovala parku 100 tisíc korun

soudružka 07/08/2022 - 19:29

Tim Snyder, Bloodlands, str. 102: „NKVD často unášela polské děti starší deseti let a odvážela je do dětských domovů. Tak by určitě nebyli vychováni jako Poláci.“ Přesně to, co dělá Putinova NKVD s ukrajinskými dětmi.

Tim Snyder, Bloodlands, str. 102: „NKVD často unášela polské děti starší deseti let a odvážela je do dětských domovů. Tak by určitě nebyli vychováni jako Poláci.“ Přesně to, co dělá Putinova NKVD s ukrajinskými dětmi.

Tim Snyder, Bloodlands, str. 102: „NKVD často unášela polské děti starší deseti let a odvážela je do dětských domovů. Tak by určitě nebyli vychováni jako Poláci.“ Přesně to, co dělá Putinova NKVD s ukrajinskými dětmi.

Tim Snyder, Bloodlands, str. 102: „NKVD často unášela polské děti starší deseti let a odvážela je do dětských domovů. Tak by určitě nebyli vychováni jako Poláci.“ Přesně to, co dělá Putinova NKVD s ukrajinskými dětmi.
Zpětná vazba
Lidé také hledají

Tim Snyder, Bloodlands, str. 102: „NKVD často unášela polské děti starší deseti let a odvážela je do dětských domovů. Tak by určitě nebyli vychováni jako Poláci.“ Přesně to, co dělá Putinova NKVD s ukrajinskými dětmi.

Tim Snyder, Bloodlands, str. 102: „NKVD často unášela polské děti starší deseti let a odvážela je do dětských domovů. Tak by určitě nebyli vychováni jako Poláci.“ Přesně to, co dělá Putinova NKVD s ukrajinskými dětmi.

Tim Snyder, Bloodlands, str. 102: „NKVD často unášela polské děti starší deseti let a odvážela je do dětských domovů. Tak by určitě nebyli vychováni jako Poláci.“ Přesně to, co dělá Putinova NKVD s ukrajinskými dětmi.

Tim Snyder, Bloodlands, str. 102: „NKVD často unášela polské děti starší deseti let a odvážela je do dětských domovů. Tak by určitě nebyli vychováni jako Poláci.“ Přesně to, co dělá Putinova NKVD s ukrajinskými dětmi.
Zpětná vazba
Lidé také hledají

Tim Snyder, Bloodlands, str. 102: „NKVD často unášela polské děti starší deseti let a odvážela je do dětských domovů. Tak by určitě nebyli vychováni jako Poláci.“ Přesně to, co dělá Putinova NKVD s ukrajinskými dětmi.

Tim Snyder, Bloodlands, str. 102: „NKVD často unášela polské děti starší deseti let a odvážela je do dětských domovů. Tak by určitě nebyli vychováni jako Poláci.“ Přesně to, co dělá Putinova NKVD s ukrajinskými dětmi.

Tim Snyder, Bloodlands, str. 102: „NKVD často unášela polské děti starší deseti let a odvážela je do dětských domovů. Tak by určitě nebyli vychováni jako Poláci.“ Přesně to, co dělá Putinova NKVD s ukrajinskými dětmi.

Tim Snyder, Bloodlands, str. 102: „NKVD často unášela polské děti starší deseti let a odvážela je do dětských domovů. Tak by určitě nebyli vychováni jako Poláci.“ Přesně to, co dělá Putinova NKVD s ukrajinskými dětmi.
Zpětná vazba
Lidé také hledají

Paterak 07/08/2022 - 19:29

Tim Snyder, Bloodlands, str. 102: „NKVD často unášela polské děti starší deseti let a odvážela je do dětských domovů. Tak by určitě nebyli vychováni jako Poláci.“ Přesně to, co dělá Putinova NKVD s ukrajinskými dětmi.

Tim Snyder, Bloodlands, str. 102: „NKVD často unášela polské děti starší deseti let a odvážela je do dětských domovů. Tak by určitě nebyli vychováni jako Poláci.“ Přesně to, co dělá Putinova NKVD s ukrajinskými dětmi.

Tim Snyder, Bloodlands, str. 102: „NKVD často unášela polské děti starší deseti let a odvážela je do dětských domovů. Tak by určitě nebyli vychováni jako Poláci.“ Přesně to, co dělá Putinova NKVD s ukrajinskými dětmi.

Tim Snyder, Bloodlands, str. 102: „NKVD často unášela polské děti starší deseti let a odvážela je do dětských domovů. Tak by určitě nebyli vychováni jako Poláci.“ Přesně to, co dělá Putinova NKVD s ukrajinskými dětmi.
Zpětná vazba
Lidé také hledají

Rudý vítr 08/08/2022 - 04:27

Co to tady meleš……

Gedeon Spilett 07/08/2022 - 16:56

Z naší země se stala špinavá žumpa… Už o tom mluví všichni. Dokonce i lidé v zahraničí,“ pustil se do kritiky demokratů a Bidenovy administrativy americký exprezident Donald Trump na konferenci CPAC v texaském Dallasu za jejich přístup k růstu kriminality a bezdomovecké krizi ve velkých amerických městech. Ukázal přitom na San Francisco, v jehož centru jsou stany na chodnících a po ulicích se válí použité injekční stříkačky. „San Francisco, bydliště Nancy Pelosiové. Víte to, že ta má kolem svého domu velkou zeď?“ zmínil se. A u Pelosiové zůstal, když se vrátil k útoku na Kapitol. Politička prý z toho dne zapomíná na podstatnou věc.

Podle Trumpa nezbývá Americe příliš času a příští měsíce a roky ukáží, kam se bude ubírat do budoucna. „To, co učiníme v několika příštích měsících a letech, určí, zda americká civilizace zkolabuje anebo zda zvítězí a bude vzkvétat jako nikdy předtím,“ řekl s tím, že je nutné bojovat zejména s „vnitřním nebezpečím“ v podobě socialistů a ultralevice. „Musíme na ně udeřit tvrdě, takhle země už to déle neunese,“ pronesl s tím, že by měla být Amerika opět „na prvním místě“.

Místo toho ale Spojené státy v současnosti dle jeho mínění stojí nad propastí a směřují k tomu, aby se staly „Venezuelou na steroidech“.

Slovy o „Venezuele“ Trump narážel na jednu z nejhorších ekonomických situací Spojených států za několik posledních desetiletí. Meziroční růst spotřebitelských cen v USA totiž v červnu zrychlil na 9,1 procenta z květnových 8,6 procenta a míra inflace se tak nachází na nejvyšší úrovni od listopadu 1981

TOSMEMY 06/08/2022 - 23:30

Já, příslušník Lidových milicí, přísahám na svou čest a svědomí, že budu vždy a za všech okolností chránit lidově demokratické zřízení a vymoženosti pracujícího lidu, zaručené ústavou 9. května.
Přísahám, že budu důsledně plnit příkazy Komunistické strany Československa, lidově demokratické vlády a všech svých velitelů a že budu v každou dobu bdělým strážcem proti každému, kdo by se pokusil jakkoliv narušit naši cestu k socialismu.

Přísahám, že svou obětavostí v práci a v boji proti nepřátelům pracujícího lidu, jakož i oddaností věci socialismu, budu vzorem všem ostatním občanům. Přísahám, že budu pečovat o vnitřní bezpečnost lidově demokratické republiky Československé, chránit socialistickou zákonnost, dodržovat pracovní disciplínu, střežit socialistické vlastnictví a jsem ochoten ke splnění tohoto úkolu přinést v oběť svou krev i svůj život, aby bylo dosaženo úplného vítězství nad nepřítelem.

Poruším-li tuto svou přísahu, nechť mne za to stihne zasloužený trest zákona, obecná nenávist a opovržení pracujícího lidu.

T a k p ř í s a h á m !

Putin 05/08/2022 - 15:02

Turbovlastenec si na garáž a barák pověsil “Z” a ruskou vlajku. K jeho překvapení si na něj počkali “tři takoví tvrdí hoši s bejsbolkama. Dostal sem tak 20 ran, chytili mě a na záda mě vyryli “Z”. Přijel přítel policista a vysvětlil mi, že nemám věšet takový plakát”. Stalo se v 🇷🇺.

pavel.slechticky 05/08/2022 - 14:38

Soudruh(?) Pavlík, když v minulých volbách kandidoval na kraj za ANO, tak se dušoval, že nikdy nebyl v komunistické straně. Poté, co místní noviny doložily, že členem byl, tak se s nimi dokonce soudil. Dnes kandiduje do Senátu za komunistickou stranu. Jestli si tento člověk z lidí nedělá srandu, tak za tím musí být chorobná touha po nějaké placené funkci.

Mira 05/08/2022 - 11:12

opravdu k popukání….tak soudruh a milicionář kandidoval za ANO a když byl odhalen kajícně se vrátil do lúna strany 🍒🤩🤩🤩

fronda 04/08/2022 - 17:06

Sem gay, ve středním věku, nelíčím se, nechodím doma v krajce, nepoužívám termíny jako “božžže” miluju sci-fi, technologie, @DrabovaDana jadernou fyziku a svého psa. Přeju si, aby všichni měli možnost volby, stát se manželem/kou a adoptovat dítě. Je to zločin?

pametnik 04/08/2022 - 15:32

Výjezdní doložka znamenala vlastní povolení k vycestování do většiny států světa. Občané ČSSR museli před cestou do zahraničí požádat o její udělení. K písemné žádosti, která se podávala na oddělení Správy pasů a víz SNB, občané dokládali též doporučení zaměstnavatele, školy, vojenské správy nebo národního výboru. Zaměstnavatel před doporučením vyžadoval splnění několika dalších náležitostí a osobní pohovor na kádrovém oddělení. Škola podmiňovala doporučení pro vydání výjezdní doložky vyplněním podrobné žádosti, kde bylo nutné uvést cíl cesty, a kterou musel doporučit vedoucí učitel studijní skupiny, vedoucí učitel ročníku a předseda Socialistického svazu mládeže. K žádosti se přikládaly dvě fotografie, kolek v hodnotě 50 Kčs, cestovní pas, devizový příslib a výpis z rejstříku trestů. Zpracovávání žádosti o výjezdní doložku trvalo přibližně jeden měsíc. Během této doby neměl žadatel cestovní pas, takže nemohl cestovat ani do socialistických zemí.[1]

Rudý vítr 07/08/2022 - 11:35

To proto aby nedělal ostudu našemu socialistickému zřízení ❤️

Lubomír Šálek 08/08/2022 - 16:37

To je málo, pro cestu do Jugoslávie jsem musel mít souhlas těchto složek: Rektor, děkan, ročníkový učitel, Fakultní organizace SSM, Celoškolská organizace SSM, Fakultní organice KSČ, Celoškolská organizace KSČ. To, že část mé rodiny žije v Jugoslávii (babička pocházela ze Slovinska jako byvší občanka R-U), tyto organizace a členy nezajímal s výjimkou některých, kteří to brali jako přitěžující okolnost.

mudrc 03/08/2022 - 15:41

Je zábavné sledovat, jak další komická bolševická figurka usiluje o post senátora, přestože je zřejmé, že v horní komoře neusedne ani jeden komanč, což je samozřejmě skvělá zpráva.

panucetni 03/08/2022 - 16:36

NULA PARLAMENT, SENAT, EP NAVZDY 0️⃣.
KRAJE 1/3 A OBCE 1/2 SOUCASNEHO STAVU ⬇️.

Obce 2018 á 755, 2010 á 1542, 1998 á 2987.

Gratulky KSČ

Rudý vítr 04/08/2022 - 12:54

Pomatenec……

Rudý vítr 07/08/2022 - 17:30

Dejme mu šanci je to vzdělaný, slušný a poctivý člověk který udělal pro lidi docela dost a proto si ho vážně zvolíme ❤️

KOMUNISTA 03/08/2022 - 14:19

MILICIONAR PATRIOT
KSČ A HNITÍ ANO
😮😮😮

Kotaz 03/08/2022 - 14:18

VYDĚLÁVÁNÍ PENĚZ, KTERÉ SI BANKY NEPŘEJÍ, ABYSTE ZNALI
Andrej Babiš pokračuje,

“Zažíváme nejednoduché hospodářské období, a nyní máme řešení, na které lidé dlouho čekali. Nikdy v historii jsme takovouto jedinečnou příležitost, jejíž pomocí mohou vydělávat zakrátko značné sumy i běžní lidé, neměli.

Někteří lidé se zdráhají tento způsob vyzkoušet, protože se tolik liší od toho, co dosud znali. A to je i důvod, proč se mu snaží velké světové banky udělat přítrž! Velké banky využívají nástrojů aktivní propagandy a označují kryptoměny a obecně platformy jako Bitcoin Profit za podvod. Důvod? Mají strach z toho, že se poté, co se lidi dozví, jak je možné vydělávat, jejich korporátní zisky scvrknou na minimum.

Pravdou ale je, že se jedná o generační revoluci. Ten, kdo do vlaku nenaskočí včas, o hodně přichází, Já sám osobně jsem měl již několik rozhořčených hovorů a výhrůžek z velkých společností , protože jsem představil technologii běžným lidem. Ale ať se jdou, víte co. Lidé v České republice si zaslouží znát pravdu, a je jen otázkou času, než se s technologií seznámí další a další lidé.

O svoji zkušenost jsem se rozhodl podělit mimo jiné též proto, že jsem dostal stovky děkovných dopisů od lidí, kterým prozrazení mého tajemství pomohlo. Můj oblíbený dopis je od mladíka, který splnil svému mladšímu bratrovi jeho sen – koupil mu Ferrari 488 Pista, na které vydělal pomocí Bitcoin Profit. Tato platforma zkrátka dokáže měnit životy k lepšímu, ať již jste odkudkoliv.”

Matouš Čížek použil své zisky z Bitcoin Profit, aby svému mladšímu bratrovi koupil auto jeho snů. To je inspirativní způsob, jak použít bohatství k něčemu dobrému!
SKUTEČNĚ BITCOIN PROFIT FUNGUJE?

Komentáře jsou uzavřeny.

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.