Proč jsem komunista?

od redakce

Občas se setkám s otázkou, proč jsem se vlastně stal komunistou. Není to špatně myšleno, ostatní jen zkrátka zajímá, co v dnešní době láká mladého člověka, aby vstoupil do strany, která má pověst starců, a přihlásil se k ideologii, která je nám dnes líčena jako už dávno překonaná. Já naopak považuji za překonanou myšlenku kapitalismu.

Tato idea vznikla v podmínkách úplně jiné společnosti, ekonomiky a technologie. Sehrála svoji historickou roli, tj. nahradit předchozí feudalismus, který se nedokázal vypořádat s novými možnostmi a společenskými poměry. Poslední ranou pro něj byla průmyslová revoluce a od té doby můžeme datovat absolutní dominanci vlády kapitálu. Avšak kapitalismus také nebyl zdaleka dokonalý a problémy s jeho fungováním můžeme datovat už do období jeho vzniku. Těchto problémů, které nový systém přinesl, si všímalo i mnoho klasických filosofů, z kterých později čerpali i Karl Marx a Friedrich Engels. A tak se zrodila myšlenka komunismu, jako alternativy ke kapitalismu, který se ukázal jako extrémně agresivní, asociální a nespravedlivý k těm, kteří vytvářejí skutečné hodnoty svojí prací.

Kapitalismus ušel za těch několik století dlouho cestu. Vyvíjel se, pozměňoval, dokonce si spoustu věcí a myšlenek vypůjčil ze socialismu i jiných ideologií. Výsledkem je systém, který máme v naší zemi dnes a do určité míry i v celé vyspělejší části světa. Avšak v základě je tento systém pořád stejný. Je založen na klamné ideji nekonečného růstu a expanze, kde úzká skupina elitářů vlastní výrobní prostředky, čímž drží v šachu drtivou většinu lidí, kteří se na kapitálovém žebříčku nacházejí pod nimi. Kapitalismus potřebuje velké množství pracujících, kteří dřou až do úmoru a dostávají za to jen malou část skutečné hodnoty své práce, zatímco většina jimi vytvořeného bohatství je přivlastněn nikým jiným.

Ve vyspělejší části světa (v určitých bodech s výjimkou USA) došlo k určité »socializaci«, která mnoha lidem zajišťuje důstojnou mzdu, bezplatné zdravotnictví a základní školství, garantovanou dovolenou a spoustu dalších vymožeností, o kterých si mohli lidé v raném kapitalismu nechat jenom zdát. I v těchto státech je mnoho sociální problémů, potýkáme se například s nedostatkem bydlení, poklesem reálných mezd nebo prekarizací (švarc systém, práce na černo atd.) pracujících, ale v zásadě pořád to »tak nějak jde«.

Mnoho lidí »v té druhé části světa« nemá ani to. Napadlo vás někdy, proč jsou třeba dnes tak protežované banány levnější než jablka, která vám rostou v sadu jen pár kilometrů od baráku? Je to proto, že někde daleko od našich hranic, pracují lidé za pár dolarů patnáct hodin denně. A mnohdy se jedná i o malé děti, které takto musejí pomáhat rodinnému rozpočtu, přičemž naprostá většina zisku jde zahraničním vlastníkům, kteří se topí v bohatství. A svůj blahobyt dávají ještě mnohdy na odiv, nebo jsou autory mnoha bestsellerů a motivačních citátů o tom, jak svého bohatství dosáhli svojí pílí, a že pokud se chce mít člověk dobře, musí tvrdě pracovat, tak jako oni. Taková je skutečná tvář kapitalismu. Aby se měl někdo lépe, musí někdo jiný trpět.

Proto považuji kapitalismus za překonaný a požaduji jeho nahrazení mnohem spravedlivějším systémem, který nám hlásá, že »svobodný rozvoj každého jednotlivce je podmíněn svobodným rozvojem všech«. To je důvod, proč jsem komunista, a proč jsem členem strany, která jako jediná vlivná organizace hlásá přechod k socialismu. K systému, kde lze skutečně dosáhnout lepšího života, a to pro všechny, bez ohledu na to, v jaké části světa jste se narodili nebo v jakém socioekonomickém postavení jsou vaši rodiče.

Pavel MRŠTÍK, OV KSČM Most

Přečtěte si další články

1 komentář

fronda 02/02/2022 - 21:57

Je to tak. A bez existence silného socialistického společenství by nejspíš sociální stát v západoevropských zemích ani nevznikl. To by si měli sociální demokraté uvědomit, místo aby nadávali na komunisty spolu s pravicí.

Komentáře jsou uzavřeny.

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.