Živá plzeňská paměť na německou okupaci 1939

od redakce

Občanská plzeňská společnost aktivně vedená OV ČSBS ve spolupráci s Městskou radou Klubu českého pohraničí uskutečnila vzpomínkové shromáždění na paměť 15. března 1939, na paměť nejsmutnějšího a nejčernějšího dne v našich dějinách.

Zrada »spojenců« Anglie s Francií zapříčinila počátek sedmiletého období německé okupace vyústěného v boj za přežití a uchování existence českého národa. Vznik protektorátu a druhá světová válka stály život 360 tisíc československých občanů.

S úctou k osvoboditelům na náměstí Míru v Plzni položili představitelé ČSBS a MěR KČP spolu s dalšími účastníky věnce a květiny. S hlubokou úctou a poklonou položením květin u památníku padlých vzpomenuly usmrcené plzeňské povstalce v květnu 1945.

Foto památníku s původní deskou (vlevo) a novou deskou. Původní deska, placená občanskými sdruženími, byla zcizena městskou správou a místo ní byla osazena deska jiná.

Přítomní spoluobčané vyjádřili velmi kritické názory na neustálou manipulaci s daným památníkem Správou veřejného statku města Plzně. Boj proti fašismu si zaslouží úctu a zvláště dnes, kdy naše vládnoucí vrstvy podporují fašistické režimy a hnutí vyvěšováním cizích státních vlajek na státních budovách a tím plivou do tváře všem zabitým občanům odbojářům a prostým lidem za druhé světové války, jejichž pamětní desky visí uvnitř těchto budov.

S živou pamětí a vděčností nikdy nezapomeneme na oběti druhé světové války, osvoboditele a padlé plzeňské povstalce v květnu 1945, kteří nám dali to nejcennější – žít v míru 78 let. Nikdy nezapomeneme, čest jejich památce!

Jan BOŠTÍK a kolektiv, Plzeň

FOTO – archiv autora

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.