Čeští odborníci učí Mongoly pečovat o les

od redakce

Odborníci z České republiky učí svoje mongolské protějšky, jak se starat o les. Lesnictví v Mongolsku je na nízké úrovni. V oboru chybí znalosti i zkušenosti a situace s úbytkem a degradací lesních porostů je kritická.

Čeští experti, kteří vedou mezinárodní konsorcium v projektu STREAM, už v Mongolsku založili několik výukových ploch. Stavěli např. vzorové oplocenky, které slouží k ochraně mladých stromků před enormním pastevním tlakem ze strany hospodářských zvířat. Experti se nyní z Mongolska vrátili, znovu se tam vydají na podzim.

Ukázky udržitelné lesnické praxe

Cíl první expedice byla realizace ukázek udržitelné lesnické praxe, která má napomoci k praktické ochraně místních lesů. Součástí aktivit byl také výzkum a vzdělávání. »Lesní pastva je jedna z největších hrozeb pro budoucnost ostrůvkovitě se vyskytujícího lesa v lesostepních oblastech. V okrajových zónách porostů nenastává přirozená obnova lesa, protože všechny mladé stromky jsou opakovaně spaseny hospodářskými zvířaty,« uvedl Jan Šebesta z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity (MENDELU) v Brně s tím, že umělá obnova lesa v Mongolsku téměř chybí a s postupným odumíráním starých stromů nebo jejich vykácením postupuje zmenšování plochy lesa nebo nastává jeho úplná ztráta.

»Uživatelům lesa chybí motivace a prostředky k jeho ochraně. Stále častěji si ale nejen oni uvědomují důsledky, které se projevují také poklesem úživnosti pastvin. Tím se z toho stává celospolečenské téma. Spoléhat se pouze na dialog s pastevci jako prostředek ochrany lesa ale není možné. Z toho důvodu se snažíme ukázat také možnosti průběžné výchovy porostů a udržitelného hospodaření v nich, které přispějí nejen k získání finančních prostředků nebo materiálu na ochranu lesa, ale také zvýší jeho odolnost proti požárům, celkovou stabilitu nebo napomůžou přirozené obnově,« popisuje Václav Pecina z Agronomické fakulty MENDELU.

Vědci v Mongolsku monitorují přírodní podmínky. Sledují teplotu a vlhkost půdy, teplotu vzduchu a srážky. Podle dat následně upraví hospodaření ve vybrané oblasti, zároveň získají důležité informace o dynamice prostředí a fungování lesů v unikátních lesostepních oblastech. Lesy v Mongolsku trpí intenzivní pastvou, nelegální těžbou a požáry. Tamní lesy zaujímají sice jen asi 7 % z celkové rozlohy země, mají ale přímý vliv na dostupnost a kvalitu vody, zabraňuji erozi, degradaci permafrostu (věčně zmrzlé půdy) a poskytují řadu dalších ekosystémových služeb, které jsou v místním specifickém klimatu nenahraditelné a nezbytné pro život. Těch 7 % lesní půdy ale zaujímá stejnou plochu, jakou mají dohromady lesy Česka, Slovenska, Polska a Maďarska.

»Práci v terénu jsme pojali také edukačně. Kromě prezentace našich aktivit místním uživatelům lesa, pastevcům a politickým činitelům jsme chtěli přidat naší práci také další rozměr. Tím je vzdělávání vysokoškolských studentů environmentálních oborů přímo v terénu,« dodal Šebesta. Kromě spolupráce přímo v lese si studenti mohli vyzkoušet i inventarizaci lesa nebo stromolezení a absolvovali také přednášky a cvičení z pedologie, botaniky apod. Během nich se mohli přímo zapojit i do výzkumů. Vědci už za podpory České rozvojové agentury realizovali projekt s ukázkami dlouhodobě udržitelného lesního hospodaření, navrhli jeho budoucí fungování založené na přírodních podmínkách, založili lesní školku a semenný sad (http://forest4mongolia-cz.net). Jejich základnou je družstvo Domogt, kde odborníci z České republiky vychovávají místní studenty a ukazují jim příklady dobrého hospodaření v praxi.

Do Mongolska znovu v září

Do Mongolska se čeští experti vrátí v září, kdy chtějí navázat zalesňováním a školeními v ochraně a pěstování lesa. Součástí výjezdu bude také zahájení výstavy k výročí Gregora Johanna Mendela na Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru a setkání mezinárodního univerzitního konsorcia v prostorách lesní školky vybudované v Mongolsku v rámci české rozvojové pomoci experty z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) v letech 2015 až 2017. Evropský lesnicko-zemědělský projekt STREAM si v Mongolsku do roku 2024 klade za cíl přispět k implementaci inovativních a dlouhodobě udržitelných principů hospodaření v krajině s ohledem na výzvy spojené s problematikou potravinového systému a klimatickými změnami. Podílejí se na něm Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů (FAO), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) a 11 univerzit v čele s Mendelovou univerzitou. Financován je Evropskou unií a německou vládou.

(vž)

FOTO – Mendelova univerzita

Přečtěte si další články

9 komentáře

Polsko-maďarsko-německo-ruská(ukrajinská) OKUPACE v roce 1968 17/08/2022 - 15:52
fronda 18/08/2022 - 23:56

Nechat nácky se 8 let vyzbrojovat, to by nepřineslo nic dobrého.

Naši komunisté hájí Putina víc než Kreml 16/08/2022 - 19:35

MISTŘI, ALE TO VŠICHNI VÍME

MOSKVA/PEKING – Sibiřské lesy jsou zlatým dolem pro nelegální těžaře a obchodníky se dřevem. Beneficientem neregulované těžby jsou Číňané. Zatímco ekologičtí aktivisté i ruská média hlasitě bijí na poplach, tajga se dál s tichým souhlasem Kremlu mění v pustinu.
„Pokud se tedy nyní v Rusku oficiálně vytěží asi 170 milionů metrů krychlových dřeva, pak minimálně 30 milionů metrů krychlových skončí v šedé zóně obchodu se dřevem,“ vysvětluje.

Někteří odborníci dokonce odhadují, že objem nelegální těžby na Sibiři je ještě větší, až 70 procent.

Čínský hlad po dřevě
Na druhou stranu motorem legální i nelegální těžby je čínský hlad po dřevě. Podle Earth.org je Čína největším importérem dřeva na světě. Z toho bezmála polovina (48,3 procenta) pochází z Ruska, dodává organizace.

taky blb 17/08/2022 - 18:56

Teď jsem se podíval na google map a vskutku, od Leningradu po Vladivostok, od Murmanska po Novosibirsk, nikde ani kousek souvislého lesa, totální pustina. Ještě že naše vlastenecké, zodpovědné a svrchované vlády se tak dobře starají o naše lesy, které napříč republikou jen vzkvétají a každé oko nad nimi zaplesá. My totiž nejsme tak blbí, abysme si své lesy nechali zpustošit kůrovcem, soukromými těžaři a požáry, nebo je dokonce vyprodávali nastojato. To tedy ne!

fronda 18/08/2022 - 23:55

Přesně tak, google map tu devastaci spolehlivě odhalí. Naopak demokratická Británie je porostlá hvozdy od jednoho konce na druhý.

Naši komunisté hájí Putina víc než Kreml 16/08/2022 - 19:33

MISTŘI, ALE TO VŠICHNI VÍME

MOSKVA/PEKING – Sibiřské lesy jsou zlatým dolem pro nelegální těžaře a obchodníky se dřevem. Beneficientem neregulované těžby jsou Číňané. Zatímco ekologičtí aktivisté i ruská média hlasitě bijí na poplach, tajga se dál s tichým souhlasem Kremlu mění v pustinu.
„Pokud se tedy nyní v Rusku oficiálně vytěží asi 170 milionů metrů krychlových dřeva, pak minimálně 30 milionů metrů krychlových skončí v šedé zóně obchodu se dřevem,“ vysvětluje.

Někteří odborníci dokonce odhadují, že objem nelegální těžby na Sibiři je ještě větší, až 70 procent.

Čínský hlad po dřevě
Na druhou stranu motorem legální i nelegální těžby je čínský hlad po dřevě. Podle Earth.org je Čína největším importérem dřeva na světě. Z toho bezmála polovina (48,3 procenta) pochází z Ruska, dodává organizace.

Poser 17/08/2022 - 16:33

suchý. „Tak jsem len otrhal, namočil, usušil, ještě jej posbírám a odnesu čápovi.“ Krtek len posbíral a šel navštívit čápa. „Kmotříček čáp mi jistě pomůže,“ říkal si cestou, „ jenom aby byl doma.“

„Dobrý den, kmotříčku čápe!“

„Klapy, klap,“ zaklapal čáp zobákem, „to jsou k nám hosti! Copak mi, krtku, chceš?“

„Kmotříčku čápe, buď tak hodný a rozlámej mi stonky lnu.“

„Klapy, klap, a načpak ten len?“

„Ze lnu bude plátno a z plátna kalhotky. S velikými kapsami. Moc je potřebuju.“

„Klapy, klap, kalhotky říkáš? A moc je potřebuješ? To ti rád pomohu.“

Čáp rozlámal zobákem stonky lnu. „Děkuju!“ volal krtek a rozběhl se za ježkem.

„Ježku, ježečku, smím se na tvých bodlinách pročesat rozlámaný len?“

„Pročesat len? A pročpak?“

„Ze lnu bude plátno a z plátna kalhotky. S velikými kapsami. Moc je potřebuju.“

„I tak si len pročesej, pojď a pospěš si. Jsem už od rána ospalý,“ zívl ježek.

Krtek česal stonky, až vyčesal vlákna lnu.

„Děkuju ti, ježečku,“ poděkoval krtek, ale ježek ho neslyšel. Už zase spal.

S pročesaným lnem běžel krtek k pavoučkům.

„Milí pavoučkové, prosím vás, usoukejte mi z mého lnu nitě.“

„ A načpak ti budou, krtku, nitě?“

„Z nití se utká plátno a z plátna se ušijí kalhotky. Kalhotky s velkými kapsami. Moc je potřebuju.“

„Kalhotky? S velkými kapsami?“ divili se pavoučkové. „To víš, že ti pomůžeme.“

A pavoučkové se dali do soukání. Soukali, až usoukali.

„Děkuju vám, pavoučkové!“ volal krtek a běžel k borůvkám, aby mu nitě obarvily.

„Čáp mi stonky rozlámal, ježek mi je pročesal, pavoučkové usoukali nitě, borůvky je obarvily. Vás mravenečkové, pěkně prosím, utkejte mi z nití plátno.“

„A načpak ti bude, krtku, plátno?“

„Z plátna budou kalhotky. Kalhotky s velkými kapsami.“

„Když kalhotky, to ti plátno utkáme,“ slíbili mravenečci. A postavili na pasece tkalcovský stav, takový stroj, na kterém se tká z nití plátno. Tkali od rána do večera. „Sláva, už je to hotovo! Pěkně děkuju.“

„Pane, raku, přinesl jsem vám plátno. Prosím vás, nastříhejte mi z něho na kalhotky. Na kalhotky s velkými kapsami.“

„To je plátno,“ pochvaluje si rak, „ to je plátno, z toho se bude na kalhotky pěkně stříhat.“

„ Ještě ty kapsy, viď?“

Laco 16/08/2022 - 18:51

:-D Tak to se mají Mongolové na co těšit, jestli se mají naučit jak dovést lesy do tak katastrofálního stavu, do jakého je naši “odborníci” za 30 let dovedli v ČR. Svět se vážně v prdel obrátil, dnes už se nelze divit naprosto ničemu. Sebevětší absurdnost je normální. A ti Mongolové musí být také dobře trhlí. Každý normální člověk by chtěl napřed vidět, jak vypadá dílo mistra, než se od něj začne učit.

Komentáře jsou uzavřeny.

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.