Podpora trojici kulturních projektů

od redakce

Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě, Mezinárodní centrum pro umělecké vzdělávání sv. Benedikta z Nursie v Rajhradě u Brna a do třetice Rozvoj kulturního centra CO.LABS v Brně – to jsou kulturní projekty, které letos získají v Jihomoravském kraji mnohamilionovou dotační podporu z Národního plánu obnovy. Rozhodla o tom expertní komise Ministerstva kultury ČR.

»Putuje k nám dotační podpora pro trojici projektů za 185 milionů korun. Konkrétně obnova Jízdárny Louckého kláštera ve Znojmě získá 59,3 milionu korun, projekt Mezinárodního centra pro umělecké vzdělávání v Rajhradě 61,3 milionu Kč a Rozvoj kulturního centra CO.LABS v Brně podpoří dotace 64,3 milionu korun,« vyčíslil náměstek hejtmana Jan Zámečník. V regionu se o podporu státu ucházelo osm projektů.

V Louckém klášteře vznikne sál pro 800 lidí

Pro obnovuJízdáren Louckého kláštera ve Znojmě žádalo o peníze město. Zrekonstruovaný objekt příznivě ovlivní pořádání kulturních akcí ve městě, které tak získá sál až pro 800 lidí. Odpovídající prostory pro představení či koncerty zde bude mít Základní umělecká škola Znojmo a další organizace. Znojmo totiž nyní nemá prostorem k provozování aktivit kulturního a kreativního rázu. Kulturní sál za 103 miliony korun (bez DPH, podpora Národního plánu obnovy uhradí 70 %, zbytek bude financován městem) zde vznikne do poloviny roku 2025.

Jiný pohled na Loucký klášter.

V případě Mezinárodního centra pro umělecké vzdělávání v Rajhraděo podporu zažádalo tamní benediktínské opatství. Cíl projektu za 61 milionů korun (dotace bude 100 %) je rekonstrukce bývalého objektu prelatury v benediktinském klášteře Rajhrad pro účely tvůrčího vzdělávání v oborech umění, restaurování významných památek, kulturně historického dědictví četně památek písemných. Záměrem je představit klášter jako významnou kulturní a vědeckou instituci. Studenti oborů restaurátorství, výtvarné umění nebo fotografie získají prostor pro odborné přednášky, workshopy a programy. Digitalizace evropských kulturních fondů prostřednictvím fotografie, 3D skenování a vytvářením prostorových kopií zde nalezne prostory pro uložení. Součástí projektu je i vytvoření knihovny z pozůstalosti historika umění prof. Miloše Stehlíka. Sloužit by měl od podzimu 2025.

O podporu naprojektRozvoj kulturního centra CO.LABS zažádalo divadlo a centrum nezávislé scénické tvorby v Brně BuranTeatr. Záměr v hodnotě 92,3 milionu korun (dotace, finanční spoluúčast města a organizace apod.) v sobě zahrnuje rekonstrukci, modernizaci a plnou profesionální vybavenost dosavadních i nových prostor již existujícího kulturního centra v Kounicově ulici a jeho přeměnu na kreativní centrum evropského formátu. Bude sloužit jako zázemí a prostor k práci a prezentaci živého umění pro umělce, umělkyně a umělecké kolektivy z kraje, ale také z celé ČR. Centrum má otevřít své brány do půli roku 2025.

(vž)

ILUSTRAČNÍ FOTO – archiv autora

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.