Představujeme vám novou Levou frontu

od redakce

Začátkem roku 2022 vznikl na adrese Politických vězňů 9 Ateliér PV9. Záměrem jeho existence bylo vytvořit zázemí pro sociálně a politicky orientovanou audiovizuální a výtvarnou tvorbu levicově smýšlejících autorek a autorů, kteří ideově navazují na meziválečnou Levou frontu. Tento záměr byl ale brzy překonán, a už léto nám ukázalo, že ve využití Ateliéru je možno jít ještě dál.

A tak se tento prostor od podzimu stal místem setkávání širší levicové intelektuální a umělecké scény i veřejnosti. Proběhlo zde několik promítání, celostátních setkání, moderovaných diskusí i volných debat s významnými i teprve začínajícími umělci, filosofy, hudebníky a hudebními kritiky, vědci i politiky a vznikly zde na desítky uměleckých děl. Mezi nejúspěšnější veřejné akce se prozatím řadí beseda Hledání štěstí v kapitalismu doktora filosofie Antonína Doláka, beseda Strategie míru Matěje Stropnického a křest knihy Spánek rozumu na levici Jiřího Dolejše. Ateliér PV9 navštívilo od října ale i mnoho dalších zajímavých osobností z různých oborů – šachový velmistr Viktor Láznička, vodohospodář Arnošt Kult, ekonom Petr Gočev, předseda Nezávislé erotické iniciativy Richard Knot, scenárista Petr Jarchovský, rapper undergroundu »Tyler Durden«, bývalí poslanci Jan Klán a Leo Luzar a další a další. Někteří nám dokonce zanechali vzkaz: »Ateliér P9 vnímám jako inspirativní prostor pro nové, svěží a inovativní umělecké počiny a společenské diskuse. Je to místo, kde se setkávají zajímaví lidé z různých profesních oborů a mohou společně rozmlouvat, naslouchat, oponovat si a přemýšlet.«

Ateliér disponuje třemi místnostmi. Jedna je v současné době obsazena dvěma tvořícími malíři. Společná místnost slouží jako pracovna, studovna a kuchyňka. Největší z místností je určena pro promítání, natáčení videí a akce s účastí většího počtu lidí. K Ateliéru PV9 přiléhá také vstupní chodba, kde se v minulosti uskutečnilo několik úspěšných výstav fotografií s mezinárodním přesahem, na což jsme navázali první výstavou mladé bohemistky Anežky Hejnicové, která rozněžnila chodbu milými kolážemi v hrabalovském duchu. A protože jako umělecký ateliér začal být tento prostor brzy malý, podařilo se s dalšími umělci a umělkyněmi domluvit pronájem dalších místností v budově.

Věříme, že Ateliér PV9 má ambici stát se místem potkávání levicové veřejnosti, sdíleným pracovním místem na tzv. dobré adrese v centru Prahy i prostorem, kde můžete realizovat vlastní besedy, projekce nebo výstavy. V budově, kde Ateliér sídlí, najdete veškeré potřebné zázemí včetně české jídelny, kebabu a čajovny. Přímo v Ateliéru si můžete dát kávu nebo čaj, připojit se k wi-fi nebo využít sdíleného notebooku s připojením na internet. Ve středu je navíc v budově otevřena Knihovna Bohumíra Šmerala, která disponuje obsáhlým knižním fondem převážně politické literatury a je vyhledávaným místem studentů mnoha škol. Každou první středu v měsíci pak lze využít bezplatnou právní poradnu ve třetím patře. Napište nám a přijďte si popovídat o tom, co všechno můžeme společně realizovat. Dveře Ateliéru PV9 jsou otevřeny všem lidem, kteří sdílejí ideály spolupráce, rovnosti a solidarity.

Za Ateliér PV9 Petra PROKŠANOVÁ

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.