Kam s vánočními stromky?

od redakce

Vánoční stromek patří ideálně na sběrné středisko či alespoň odložit vedle černé popelnice, zbavený všech háčků a ozdob.

V Brně je přepravuje k druhotnému využití svozová a odpadová společnost SAKO. První vánoční stromky se objevily u černých popelnic již 27. prosince bezprostředně po vánočních svátcích. Velký nápor na úklid byl očekáván v týdnu po tříkrálové neděli. Ze sběrných míst odpadu jsou převáženy do kompostárny k přeměně na velmi potřebný humus pro uliční a parkovou zeleň.

Další správná možnost je řádně odstrojený vánoční stromek položit v předvečer svozu vedle černé nádoby na směsný komunální odpad. Popelářský vůz jej ve standardním svozu přepraví do areálu SAKO Brno ke spálení a  proměně na teplo a elektrickou energii pro brněnské domácnosti.

Stromek by vždy měl být důkladně zbaven všech vánočních ozdob, řetězů a háčků, aby se pracovníci nezranili. Lisovací zařízení svozového vozu není schopné kmeny v průměru nad pět centimetrů zpracovat a mohlo by se poškodit.

Neodkládat do parku

Nepotřebné vánoční stromky nemají lidé odkládat na chodník, do parku či na jiné veřejné prostranství. Z prostorových důvodů nepatří ani dovnitř odpadové nádoby, vždy vedle ní. Chyba je pokládat stromek vedle barevných kontejnerů na tříděný odpad (na papír, sklo, plasty, elektro), k podzemním kontejnerům a k popelnicím na bioodpad. Vozy svážející vytříděný odpad a vozidla obsluhující  podzemní kontejnery nejsou ke sběru stromků uzpůsobeny.
Tiskový mluvčí společnosti Spalovna a komunální odpady – SAKO Brno Michal Kačírek doplnil, že rozbité vánoční ozdoby patří do černé nádoby, papírové řetězy do modré, je-li papír mastný, voskovaný, či potažený fólií pak do svozu komunálních odpadů (nedá se recyklovat). »Nefunkční vánoční osvětlení, umělý stromek, vybité baterie osvětlení – to vše odevzdejte na sběrné středisko odpadů. Nevhodné dárky neházejte do popelnice, ale přineste je na vybrané sběrné středisko, kde funguje Re-Use centrum. Dárek si pak koupí někdo jiný a výtěžek jde na údržbu květinových záhonů ve městě,« uvedl.

(vž)

FOTO – Michal KAČÍREK

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.