Stejná mzda pro ženy i muže v nedohlednu

od redakce

Stejná mzda za stejnou práci pro ženy a muže je zatím v nedohlednu. Rozdíly v odměňování mužů a žen za stejnou práci jsou stále poměrně významné. Platí to i v ČR, ve které se situace dokonce zhoršuje. Prokázala to velká mezinárodní studie, na které se podílela i vědkyně Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik – SYRI Alena Křížková.

Zatímco v Maďarsku je rozdíl průměrných ročních výdělků mezi muži a ženami ve věku 30 až 55 let devítiprocentní, v Česku je to dokonce 24 procent. Vyplývá to z článku, který vyšel v časopise Nature Human Behaviour. Nerovnosti v odměňování v ČR souvisí s mateřstvím a kariérní pauzou, nedostupností zařízení péče o nejmenší děti a dalšími genderovými stereotypy.

Za hlavní příčinu nerovností v odměňování odborníci dosud považovali fakt, že ženy a muži pracují v jiných zaměstnáních a na jiných pracovištích. Muži v lépe placených zaměstnáních a na pracovištích s vyšší průměrnou mzdou. »My jsme však zjistili, že rozdíly v rozmístění žen a mužů na trhu práce a rozdíly v ohodnocení různých zaměstnání a typů práce jsou pouze polovina problému. Druhou polovinu představuje rozdíl ve výdělcích žen a mužů, kteří vykonávají stejnou práci na stejném pracovišti. Nerovné odměňování žen a mužů za stejnou práci je stále velmi významná příčina gender pay gap. To platí pro všechny sledované země,« řekla Alena Křížková ze Sociologického ústavu AV ČR a Národního institutu SYRI.

Nejlepší je situace ve Francii

Mezinárodní tým vědců pod vedením profesora Andrewa Pennera z Kalifornské Univerzity Irvine sledoval v 15 zemích rozdíly mezi celkovými ročními výdělky žen a mužů ve věkovém rozmezí 30 až 55 let. Poté co odfiltrovali vliv věku, dosaženého vzdělání a velikosti úvazku, tak zjistili, že celkový rozdíl se pohybuje mezi devíti procenty v Maďarsku, 26 % v USA a 33 % v Jižní Koreji. V Česku činil k roku 2019 rozdíl mezi ročními výdělky obou pohlaví 24 %. Velmi významné jsou však i odlišnosti v odměňování na stejných pozicích vykonávaných na stejném pracovišti. Nejlepší je situace ve Francii, kde byl rozdíl jen 6 %, v Dánsku a Švédsku to bylo 7 %, v USA 13 % a v Japonsku 23 %. V Česku je průměrný rozdíl v ročních výdělcích žen a mužů ve věku 30 až 55 let pracujících na stejné pozici 12 procent.

Pozitivní je, že se ve většině sledovaných zemí v čase mírně snižuje celkový gender pay gap (GPG) i GPG na stejné pozici, ovšem s výjimkou střední a východní Evropy. »V Česku sice do roku 2019 mírně klesal GPG na stejné pozici, ale rostl celkový GPG, to znamená, že GPG je čím dál více způsoben tím, že muži a ženy pracují na různě odměňovaných pozicích. V Maďarsku a Slovinsku dokonce roste jak celkový GPG, tak i GPG na stejné pozici,« doplnila Křížková.

Podle vědkyně v Česku nerovnost v odměňování významně souvisí s mateřstvím a kariérní pauzou, nedostupností zařízení péče o nejmenší děti, nedostatečnou podporou sdílení rodičovské mezi partnery a genderovými stereotypy spojenými s mateřstvím včetně prekarizace matek po návratu z rodičovské na trh práce. Nepřímo to ukazují analýzy využívající právě věk pro odhad GPG v průběhu životní dráhy. Tím, že se aktuální studie zaměřuje na věkovou skupinu od 30 do 55 let věku, tak simuluje právě vliv rodičovství na gender gap pay. (vž)

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.