Svět zleva. Velká Británie: čas pro jednotnou akci

od redakce

Za jednotnou odborářskou akci proti platovým škrtům a protiodborářskému zákonu Jeff SLEE, Labour Hub (Dělnické centrum Londýn)

Rok 2023 začal tak, jak rok 2022 skončil; největší stávkovou vlnou za celou generaci. Celkový počet stávkových dnů za prosinec (počet pracujících ve stávce násobený počtem dnů stávky) byl přes milion, nejvíce za kterýkoli měsíc od července 1989.

Do stávek v listopadu a prosinci 2022 byli zapojeni:

  • zdravotní sestry, členky Royal College of Nursing (Královské (střední) školy pro zdravotní sestry; RCN);
  • pracovníci ambulancí ve svazech GMB, Unison a Unite;
  • učitelé ve Skotsku, členové učitelského svazu EIS;
  • vyučující personál na 150 univerzitách napříč Velkou Británií v UCU – největší stávka v dějinách vyššího vzdělání v Británii;
  • členové PCS, hlavního svazu státních zaměstnanců, pracujících jako pohraniční síly, personál pasů a víz na letištích poté, co 100 000 členů PCS, pracujících ve 214 vládních institucích a dalších orgánech, hlasovalo pro stávku za vyšší platy, penze a pracovní místa;
  • pracovníci pošt;
  • železničáři ve svazech RMT a ASLEF;
  • a řidiči autobusů firmy Abellio v Londýně.

Pro většinu těchto skupin byly stávkové dny vyhlášeny v lednu. Výjimkou je CWU (Svaz pracovníků spojů), který neoznámil žádné další stávkové dny v Royal Mail (Královské poště). Zdá se, že CWU se soustředí na to, aby získal další hlasy pro, aby pokračoval v akci, v šestiměsíčním opakovaném hlasování, které musí podle protiodborových zákonů uspořádat začátkem letošního roku. A UCU (Svaz pracovníků univerzitního vzdělávání), kde Národní výbor pro vysokoškolské vzdělávání (HEC) rozhodl o časově neomezené stávce od února, ale generální tajemník Jo Grady se přimlouvá za deset dní časově rozložené akce napříč únorem a březnem. Mezi těmi, kdo nyní hlasují na stávkových hlasovacích lístcích, s výsledky, které mají být zveřejněny v lednu, jsou NEU a NASUWT, které mezi nimi zastupují drtivou většinu učitelů v Anglii a Walesu, plus NAHT, která je větší ze dvou odborů pro vedoucí učitele; mladší lékaři, které volí BMA; a hasiči a záchranáři, které volí FBU.

Největším faktorem – i když ne jediným – sporů, které se vedou, jsou platy a rostoucí životní náklady. Průměrná reálná mzda (mzda po zohlednění inflace) je nyní nižší než v roce 2008. V roce 2023 by mohlo dojít k největšímu poklesu reálných mezd od 2. světové války, pokud se zaměstnancům a odborům nepodaří zvýšit platy alespoň tak, aby držely krok s rostoucími cenami. A to po více než deseti letech, kdy se životní úroveň většiny z nás nezvýšila. Většina stávek se odehrává ve veřejném sektoru, kde se toryovská vláda snaží stlačit reálné mzdy. V soukromém sektoru – kde se organizují odbory, což je menšina pracovišť v soukromém sektoru – se jim zvyšují platy tak, aby odpovídaly inflaci nebo ji překonávaly. Společnosti v soukromém sektoru, kde odbory nedávno zaznamenaly dvouciferný růst, zahrnují automobily Rolls Royce, JCB, Three a zpracovávání potravin Greencore v Sheffieldu. Společnosti v soukromém sektoru se podle všeho chtějí ustálit, protože po brexitu a pandemii covidu se potýkají s nedostatkem pracovních sil.

Ve veřejné dopravě, která nespadá přímo pod státní pokladnu, byl také získán růst mezd. Unite získal 20% růst pro řidiče tramvají v oblasti West Midlands a zvýšení o 10 až 20 % pro řidiče autobusů Arriva a Stagecoach v celé zemi. RMT a ASLEF získaly výrazné zvýšení platů ve Scotrail, v Transport for Wales a v některých dalších železničních společnostech. V místní samosprávě přijaly odbory zvýšení platů o 1925 liber v letech 2022-23, což je 10,5% nárůst pro nejhůře placené zaměstnance a čtyřprocentní pro nejlépe placené.

Za koordinaci ve sporech a kampaních

Nejlepší způsob, jak dosáhnout zvýšení platů a odrazit útok na pracovní místa a podmínky napříč všemi odvětvími, je, když odbory koordinují naše kroky. Nemusíte se řídit výzvami některých k generální stávce, abyste si uvědomili, že pokud by všechny odbory se spory o platy a další záležitosti společně uspořádaly stávku se shromážděními ve městech a v obcích po celé zemi, zasadili bychom vládě a zdráhajícím se zaměstnavatelům těžkou ránu. V jednotě, jak všichni víme, je síla. Loňská říjnová konference TUC (Trade Union Congress, největší britská odborová centrála) přinesl nejméně čtyři usnesení – předložená Unisonem, Unite, NEU a EIS – vyzývající ke koordinaci sporů a kampaní za zvýšení platů. Od té doby se však neobjevily žádné jasné známky koordinace ani mezi různými odbory ve stejném odvětví, natož napříč průmyslovými odvětvími.

Například ambulantní pracovníky NHS (Národní zdravotní služby) zastupují Unite, Unison a GMB. Tyto tři svazy pak společně uspořádaly stávku v těch trustech, kde k tomu měly zákonný mandát 21. prosince 2022 (v mnoha trustech se žádný svaz nedostal přes zákonnou hranici stanovenou v protiodborových zákonech). 11. ledna stávkovali členové záchranky Unison a GMB, nikoliv však Unite. A členové záchranky Unison a Unite, ale ne GMB, stávkovali 23. ledna. Členové všech tří odborů by měli tlačit na své odborové předáky, aby jednali společně. A stávky záchranářů se odehrávají odděleně od stávek svolaných RCN. V železničním průmyslu vedou RMT a ASLEF samostatné spory. RMT vede spor o platy a ohrožení pracovních míst a podmínek se společností Network Rail a 14 společností provozujících vlaky, které spadají pod ministerstvo dopravy. ASLEF nemá členy v Network Rail, ale jsou ve sporu o odměňování sám se stejnými 14 TOC (společnostmi provozujícími tu kterou trať; pozn. překl.). Nezdá se, že by tyto dva odborové svazy své kampaně koordinovaly. A vláda využila rozhodnutí menších železničních odborů TSSA (které mají hlavně manažerské a vyšší železničáře) a Unite (která má malý počet členů v železničním strojírenství), aby spory s nimi urovnala.

Mezi školskými odbory je koordinace mnohem lepší. Svazy NEU, NASUWT a NAHT koordinují své mzdové kampaně, vydaly společnou publicitu svým členům a jejich hlasovací lístky se uzavírají během několika dnů po sobě tento měsíc. Asistenti pedagogů a další pomocní zaměstnanci škol jsou však rozděleni mezi odbory Unison, GMB, Unite a NEU a odbory přijaly pro rok 2022 dohodu o jednoročním platu mezi 10 % pro nejhůře placené a 4 % pro lépe placené z těchto pracovníků. Odboráři ve všech odborových svazech, které se dostaly do sporu nebo se v nich hlasovalo, by měli tlačit na své vedoucí představitele odborů, aby koordinovali a shodovali své kroky a uváděli do praxe dobré rezoluce vyzývající ke koordinaci, které byly předloženy v TUC. Ve veřejném sektoru zejména toryové chtějí snížit reálné mzdy: potřebujeme jednotnou reakci. Jednotná reakce odborového hnutí je také potřebná, abychom se postavili proti nejnovějšímu návrhu toryů na další rozšíření protiodborových zákonů. Nový generální tajemník TUC Paul Nowak řekl, že TUC se proti tomu postaví parlamentními prostředky a soudně. Což by měl, ale potřebujeme také přípravu na mobilizaci lidové demonstrace a akce odborů, abychom nástupu tohoto zákona zabránili.

(Jeff Slee je členem RMT, centrály britských dopravních odborů.)

Překlad Vladimír SEDLÁČEK

ILUSTRAČNÍ FOTO – Px Here

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.