Indický Bhópál a Milovice jsou symboly neschopnosti států chránit životní prostředí občanů aneb Ke kauze azbestu v Milovicích

od redakce

Obyvatel středočeských Milovic Zdeněk Milata, jenž působil v letech 2010-2022 jako místní zastupitel za KSČM, od jara 2021 upozorňoval vedení kraje na problém s nebezpečnými odpady, které se objevovaly v místech, kam měla a stále má přístup veřejnost, především na běžných cestách. Na jednáních milovického zastupitelstva se podle něho problém neřešil. 

»Stavební odpad, kusy cihel, se vozily na takzvané stezky či cyklostezky. To bylo od pohledu zřejmé. Různá stavební suť, kusy kabelů a podobně. Velmi mě zarazil například návoz zbytků skel, což mně jako cyklistovi přišlo divné – s ohledem na riziko defektů,« vysvětlil.

Podivná se mu zdála také na těchto cestách přítomnost fragmentů plášťů milovických tzv. kyjevských paneláků – obytných domů vybudovaných v Milovicích pro vojáky Střední skupiny vojsk Sovětské armády a jejich rodiny po roce 1968. Paneláky měly symbolické keramické kachlíkové stěny o malých čtverečcích, a hromady této suti se podle něho objevovaly na více místech v Milovicích. 

Kdo vám tvrdil, že jde o přípravu cyklostezky?

Nikde jsem nedohledal nějaké povolení nebo dokumentaci na stavbu cyklostezky, o které jsem se dozvěděl od občanů.

Kdo podle vás rozhodl o vyvážení odpadu na místo, které uvádíte? A proč se vyvážení nezastavilo rovnou?

Vedení města, kde vládly ODS a KDU-ČSL, tedy skoro jako na Středočeském kraji, kde ke změně politické reprezentace došlo na podzim 2020, rozhodlo o zřízení stezek. V roce 2021 v dubnovém měsíčníku Milovic Echo jsem se dočetl o obnově stezek, z nichž jedna měla vést od zahrádek v ulici Družstevní. Toto mě zaujalo a ještě víc jsem se podivil, když mi občané začali říkat, co se tam vozí za divný podklad budoucí cesty.

Na městě opozici nepustili do orgánů města. Byl problém dostat z města nějaké informace. Změna politické reprezentace na kraji vedla k uvolnění rozvozu odpadů usnesením zastupitelstva kraje v lednu 2021, kdy zastupitelstvo kraje bez náhrady zrušilo bod předchozího usnesení o podmínkách likvidace suti.

Navezené deponie jsem řešil z pozice zastupitele kraje i města dlouhodobě. Činnost společnosti Mladá RP se dala odvodit z účetních závěrek. Ale když na to přišli, že se to dá odhadnout, co tam vlastně dělají, tak přestali účetní závěrky do Obchodního rejstříku dodávat. Poslední je z roku 2017.

Na problematiku jste vedení kraje upozorňoval již v květnu roku 2021. Koho jste oslovil a s jakým výsledkem?

Obrátil jsem se v květnu 2021 na úřad Středočeského kraje, na odbor životního prostředí a zemědělství, na ing. Stehlíka. Ten předal podnět do Lysé nad Labem na odbor životního prostředí. Na konci června 2021 jsem se dotazoval, jak to vypadá, ale oficiální odpověď jsem nedostal. Celá záležitost vyšuměla do ztracena. 

V té době jste byl zastupitelem Milovic, upozorňoval jste na možný problém i tam? S jakými výsledky?

Dlužno podotknout, že na problematiku, mírně řečeno, divného skladování nejrůznějších odpadů v Milovicích jsem upozorňoval už před volbami 2018. Jedna skládka vznikla při cestě od křižovatky Lipník – Boží Dar. Pozemek společnosti MERS je obrovská latifundie o rozloze 65 hektarů. Valy jsou až do výše tří metrů, dle vyjádření společnosti měly tyto valy být maximálně do jednoho metru. Dle předložených rozborů byla hodnota prvku Arsen 16,9 mg/kg sušiny, kdy limit stanovený ve vyhlášce činí pouze 10 mg/kg sušiny. Jedná se o zeminy přivezené z deponie Praha–Chabry. Dále o odpad ze železničního spodku ze železniční stanice Bezděčín složený ze zeminy a kamení. Dalším skladištěm odpadů jsou uvedené stezky pod letištěm. A v neposlední řadě tady vytváří deponie pan Veselý na Tankodromu. Na ty jsem začal upozorňovat v průběhu léta 2021. Tyto valy vyrostly v lokalitě zvané Teleček a v současné době má pan Veselý záměr navést dalších jeden a čtvrt milionů metrů krychlových. 

Víte, jak se situace nyní vyvíjí – poté, co na kraji proběhla policejní kontrola? 

Pokud vím, došlo k prohledávání některých kanceláří na úřadech v Milovicích i na kraji. V současné době sleduji průběh realizace možného porušení zákona o odpadech skrze média. 

Jak to podle vás celé dopadne?

Vím, jak probíhala kauza společnosti MERS. Společnost měla řízení s Českou inspekcí životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí v květnu roku 2017 uložila pokutu firmě Autodoprava Kaucký AG s.r.o. ve výši 20 000 Kč za činnost nakládání s odpady v místech, které k tomu nejsou určeny. Což je částka postihující nelegální průmysl s odpady, kde se běžně točí částky v řádech milionů korun, naprosto zanedbatelná. 

Z tohoto důvodu se obávám, že Mladá RP pouze shrábne peníze, a případně zaplatí nějakou pro ně symbolickou pokutu a ve výsledku odvoz navezeného svinstva zaplatíme my všichni nebo to tam zůstane se zdravotními riziky, které nikdo nikomu neprokáže. Indický Bhópál a Milovice jsou symboly neschopnosti států chránit životní prostředí svých občanů.

(zas)

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.