Kandidát koalice STAČILO! Milan Krajča: Diktátu Bruselu říkají komunisté STAČILO!

od redakce

Rozhovor s Milanem Krajčou, kandidátem koalice STAČILO! do Evropského parlamentu

Milan Krajča se narodil roku 1983 ve Vítkově, nyní žije v Praze. Je politikem, mírovým aktivistou a publicistou, předsedou Českého mírového hnutí a viceprezidentem Světové rady míru. V minulosti stál v čele Komunistického svazu mládeže. Od dubna 2021 je místopředsedou KSČM pro evropské záležitosti a občanský sektor. Aktivně se věnuje sportu. Dříve byl závodním plavcem, nyní běhá delší tratě, například Pražský mezinárodní maraton. Rád se účastní extrémních překážkových závodů.

Koleje:

Jako komunisté odmítáme jakoukoliv přítomnost cizích vojsk na našem území i soustavný tlak na další navyšování rozpočtů na zbrojení.

Navzdory všem režimním přepisovatelům a falšovatelům historie my na hrdiny boje proti fašismu nikdy nezapomeneme!

Každý hlas pro KSČM a koalici STAČILO! je hlasem proti Petru Fialovi a jeho vládní sebrance!

Proč jste se rozhodl kandidovat do Evropského parlamentu?

Jako komunisté se co nejrozhodněji stavíme proti diktátu Bruselu. I proto KSČM iniciovala vznik volební koalice STAČILO!, v rámci níž budeme kandidovat v červnových volbách do Evropského parlamentu. Společná široká kandidátka sdružuje různé síly, které nesouhlasí se stávající situací v Evropě i v naší zemi. Vedle nás komunistů tak v této koalici najdete liberály, konzervativce, národní socialisty i někdejší sociální demokraty.

Naším cílem je mimo jiné zamezit každoročnímu vyvádění stovek miliard korun z České republiky, ke kterým na úkor českých pracujících a státu dochází kvůli odlivu dividend či zneužívání vnitropodnikových cen. Proto prosazujeme zásadní zdanění nadnárodních korporací, energetických společností či internetových gigantů. Jsme navíc přesvědčení, že například energetika a strategická infrastruktura musí být ve veřejném vlastnictví.

Mezi tématy, se kterými jde koalice STAČILO! do voleb, je ale třeba také odmítnutí Evropskou unií prosazovaného Green Dealu, kvót na přijímání migrantů či snah o nahrazení koruny eurem. Požadujeme zkrácení pracovního týdne bez krácení mezd. Odmítáme pracující chudobu a jsme za to, aby příjem z jednoho zaměstnání stačil na zajištění důstojného života. V neposlední řadě chce koalice STAČILO! prosadit zákaz dvojí kvality potravin i jeho důsledné vynucování a posílení práv spotřebitelů, protože odmítáme, aby Česká republika byla i nadále odpadkovým košem Evropské unie.

Jste místopředsedou KSČM pro evropské záležitosti. Jak vnímáte členství České republiky v Evropské unii?

Česká republika vstoupila do Evropské unie před 20 lety. Vstupu tehdy předcházelo jediné referendum v historii naší země, ve kterém se po mohutné vládní propagandistické kampani pro vstup do Unie vyslovilo necelých 42 % oprávněných voličů. Patří ke cti komunistů, že tehdy byli jedinou relevantní silou vyzývající občany, aby hlasovali proti členství naší republiky v Evropské unii. Čas totiž ukázal, že jsme ve svém kritickém postoji vůči této imperialistické struktuře měli pravdu.

Dnes je jednou z priorit KSČM i koalice STAČILO! odpor proti snahám o další uzurpování pravomocí ze strany Evropské unie. Proto jsme zcela jednoznačně proti snahám o zrušení práva veta členských států Unie. Rozhodně požadujeme zachování svrchovanosti České republiky, stejné postavení a práva pro všechny členské země Evropské unie a také právo vetovat připravované unijní právní normy v parlamentech členských států. Jen připomínám, že KSČM dlouhodobě prosazuje referendum, ve kterém by občané mohli rozhodnout, zda chtějí, aby naše země v Evropské unii zůstala, nebo z ní naopak vystoupila. Osobně jsem přesvědčen, že 20 let diktátu Bruselu stačilo!

Jak hodnotíte přístup EU ke konfliktu na Ukrajině?

Evropská unie byla u vzniku tohoto konfliktu v roce 2014, kdy aktivně stála za krvavým převratem na Majdanu a následně po celou dobu všemožně podporovala v Kyjevě po převratu ustavený režim. Je tedy zjevným spoluviníkem stávající situace. Současné úvahy o otevřeném nasazení pozemních vojenských sil členských států Evropské unie na Ukrajině je opravdu nebezpečným krokem. Takovou obludnou politiku, znamenající akutní hrozbu nejen pro celou Evropu a všechny její obyvatele, zcela zásadně odmítáme! Stejně tak se co nejrozhodněji stavíme proti snahám politických představitelů České republiky o další prodlužování a eskalaci tohoto konfliktu například skrze dodávky zbraní a munice kyjevskému režimu za miliardy korun. Naši vládní představitelé v tomto sehrávají naprosto hanebnou roli, která není v zájmu České republiky a jejích občanů. To musí skončit!

Na rozdíl od stávající válečnické české vlády i Bruselu se domnívám, že je nezbytné podpořit všechny kroky vedoucí k mírovému řešení ukrajinského konfliktu a k zajištění míru a bezpečnosti v Evropě v souladu se zásadami mezinárodního práva, Charty OSN a Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Proto je také nutné pozvednout požadavek nové bezpečnostní architektury Evropy, zahrnující všechny evropské státy, s cílem zamezit dalším válečným tragédiím na kontinentu. Takové je podle nás jediné rozumné řešení. Zabezpečení míru je pro nás naprostou prioritou!

Co říkáte na pozici EU k probíhajícímu izraelskému útoku na palestinské Pásmo Gazy?

Evropská unie je dlouhodobě komplicem Izraele v jeho agresivní a okupační politice. Nic na tom nemění ani občasné deklarace, formálně vyzývající k příměří. Řada členských států Evropské unie dokonce i ve stávající situaci pokračuje ve vojenské spolupráci s Izraelem. Také v tomto případě bohužel sehrává současná česká vláda naprosto otřesnou roli v otevřené podpoře probíhajících izraelských masakrů v Pásmu Gazy. Brutální izraelská agrese v Pásmu Gaza má přitom podle nejnovějších oficiálních údajů na svědomí již přes 34 tisíc zabitých a více než 77 tisíc zraněných lidí. Naprostou většinu obětí přitom tvoří ženy a děti. Okolo 2 milionů lidí bylo vyhnáno z domova a čelí obrovské humanitární katastrofě.

My komunisté proti probíhajícímu masakru v Gaze i nehoráznému postoji českých státních představitelů protestujeme od samého počátku. I v této souvislosti zdůrazňujeme naši podporu pro spravedlivý mír na Blízkém východě, který bude v souladu s mezinárodním právem a schválenými rezolucemi OSN. Mezi požadavky KSČM proto mimo jiné patří ukončení izraelské okupace Palestiny a právo Palestinců na svůj samostatný stát v hranicích z roku 1967 a s Východním Jeruzalémem jako hlavním městem, propuštění všech politických vězňů, právo uprchlíků na návrat do své vlasti a ukončení výstavby ilegálních osad.

Před několika dny uběhlo 20 let členství naší země v Evropské unii a nedávno také 25 let od vstupu České republiky do NATO. Jak spolu Evropská unie a NATO souvisí?

Evropská unie a NATO jsou dvě mimořádně úzce propojené struktury. Drtivá většina členů agresivního paktu NATO je ostatně členem Evropské unie a naopak. Evropská unie se také sama deklaruje coby evropský pilíř paktu NATO. V rámci své soustavné militarizace ale navíc Evropská unie vytváří i vlastní vojenské struktury, jako jsou Stálá strukturovaná spolupráce PESCO nebo Evropská obranná agentura EDA. V souvislosti s volbami do Evropského parlamentu proto zcela jednoznačně odmítáme financování zbrojení z rozpočtu Evropské unie, snahy zřídit společnou evropskou armádu i další posílání zbraní na Ukrajinu.

Zároveň musím za KSČM co nejrozhodněji odmítnout trvající zavlékání České republiky do válek, agresí a okupací skrze její členství v uvedených strukturách. S tím je třeba skončit! Jako komunisté odmítáme jakoukoliv přítomnosti cizích vojsk na našem území i soustavný tlaku na další navyšování rozpočtů na zbrojení. Proto se snažíme dělat vše pro změnu české zahraniční a bezpečnostní politiky, a to tak, aby byla založena na suverenitě, kolektivní bezpečnosti, mezinárodním právu a především míru!

V předvolební kampani se vymezujete také proti přepisování historie. Jak to souvisí s Evropskou unií?

V současnosti u nás pokusy o přepisování historie zažíváme s novou intenzitou. K jejich nejviditelnějším příkladům patří odstraňování připomínek na protifašistický odboj a osvoboditelskou roli Sovětského svazu a vojáků Rudé armády, kterých jen při osvobozování Československa od hitlerovské okupace padlo na 144 tisíc. Jedná se o součást systematického úsilí o vymazání historické paměti na zápasy předchozích generací za svobodu, sociální spravedlnost, společenský pokrok, socialismus a komunismus.

Tato hanebná snaha je z Bruselu plně podporována. Příkladem je rezoluce Evropského parlamentu z roku 2019 se vzletným názvem O významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, která k takovému odpornému falšování historie, zvláště pak 2. světové války a boje proti fašismu, doslova vyzývá. Je příznačné, že z 21 stávajících poslanců Evropského parlamentu z České republiky hlasovala proti této hanebné rezoluci jen a pouze dnešní předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Komunisté budou vždy bránit historickou pravdu. Navzdory všem režimním přepisovatelům a falšovatelům historie my na hrdiny boje proti fašismu nikdy nezapomeneme!

Co byste vzkázal voličům?

Červnové volby do Evropského parlamentu budou mimořádnou příležitostí vyjádřit náš odpor nejen k politice Bruselu, ale také k současné české protilidové vládě. Stávající vláda ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů bez jakýchkoliv pochyb prokázala, že patří k těm nejhorším v naší historii. Její představitelé se stali zosobněním nejen asociálnosti, ale i neschopnosti a nekompetentnosti vládnoucí třídy. Mají na svém kontě drastické zdražování, pokles reálných mezd, energetickou krizi, rekordní inflaci, výrazný nárůst chudoby, úsilí o další destrukci sociálního a důchodového systému…

Jako strana, jejíž vizí je společnost bez vykořisťování, útlaku a válek – socialismus, představuje právě KSČM jasnou, reálnou a skutečně opoziční alternativu k současné hrůzovládě. Využijme proto nadcházejících voleb k hlasování proti dnešní mizérii. Každý hlas pro KSČM a koalici STAČILO! je hlasem proti Petru Fialovi a jeho vládní sebrance!

Helena KOČOVÁ

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.