Cenu Velkého bratra dostal Microsoft za předávání osobních dat USA i ministr Jurečka za hloupý výrok

od redakce

Koncem týdne zveřejnila česká neziskovka Iuridicum Remedium, která hlídá ochranu soukromí občanů, letošní držitele cen Big Brother Awards. Tzv. Ceny Velkého bratra jsou určeny nejvlezlejším firmám, úřadů či technologiím. Kdo další náš příliš slídí?

Stále se rozvíjející technologie prodlužují prsty slídilů, kteří s chutí zasahují do našeho soukromí – sledují nás kamerami, shromažďují naše data v databázích, apod. I na první pohled neškodné věci, které nám zdánlivě zjednodušují život a zajišťují naši bezpečnost, mohou být možným nebezpečím pro naše soukromí.

KATEGORIE A DRŽITELÉ ANTICEN

Dlouhodobý slídil

Vítěz: Microsoft za dlouhodobý netransparentní masivní sběr uživatelských dat

Cenu pro Dlouhodobého slídila získala společnost Microsoft za dlouhodobý netransparentní sběr uživatelských dat. Porota zejména “ocenila” přístup společnosti Microsoft ke sběru osobních údajů o uživatelích jejich produktů v souvislosti s online školní výukou.

Jak vyplynulo z v roce 2022 zveřejněných závěru technické analýzy zpracované jedním z německých úřadů pro ochranu osobních údajů, tak společnost Microsoft velmi netransparentně shromažďuje údaje o žácích i učitelích včetně obsahů e-mailů, dokumentů nebo prezentací a tyto údaje pak v rozporu s legislativou upravující ochranu osobních údajů předává do USA.

V souvislosti s udělením ceny pak porota zmínila také trend v některých evropských zemích jako je Německu, Francie nebo Nizozemí, kde postupně dochází k dílčím zákazům produktů společnosti Microsoft nebo společnosti Google, která má obdobné problémy. »Naopak v případě České republiky dává Ministerstvo školství od problémů těchto společností ruce pryč s tím, že ochrana soukromí žáků je plně v kompetenci škol. Ty ovšem nemají dostatečné odborné kapacity, aby problém efektivně řešili. Uživatelé produktů Microsoftu pak nemají žádnou možnost se jejich užívání bránit, pokud se škola rozhodne je užívat. Politici přitom se společnostmi jako Microsoft a Google často nekriticky spolupracují a otevírají jejich produktům dveře do škol i úřadů,« uvedl k udělení ceny Jan Vobořil z pořádající organizace IuRe.

Firemní slídil

Vítěz: Seznam.cz za sběr dat, kterého dosahuje záměrným matením uživatelů

Cenu pro Firemního slídila získala společnost Seznam.cz za sběr dat, kterého dosahuje záměrným matením uživatelů. Zde se porota konkrétně zaměřila na problematické nastavení odhlašování z účtu u Seznamu. Tlačítko ‚Odhlásit se‘ totiž uživatele fakticky neodhlásí, dál jsou shromažďovány jeho osobní údaje, které jsou využívány třeba k personalizované reklamě. Aby tomuto uživatel zabránil, musí zmáčknout tlačítko ‚Zapomenout uživatele‘. Ačkoli o tomto nastavení se lze v podmínkách užívání služeb u Seznamu dočíst, tak přesto toto nastavení považujeme za matoucí pro běžné uživatele, kteří obvykle nečtou podmínky služeb a obvykle očekávají, že odhlášení z účtu znamená skutečné odhlášení a nikoli nějaký odhlašovací kompromis.

»Nastavení Seznamu považujeme za příklad takzvaného temného vzorce, tedy záměrného matení uživatelů, které vede k efektivnějšímu sběru jejich osobních údajů, kterými prosluly velké technologické společnosti jako Google či Facebook. Stačilo by přitom málo, aby Seznam přímo u konkrétního tlačítka automaticky zobrazil informaci, co odhlášení fakticky znamená a jak se lze odhlásit doopravdy. Tak by se tato informace dostala i k těm, které vůbec nenapadlo, že by odhlášení mohlo znamenat něco jiného. Bohužel z reakce, která nám na udělení ceny od Seznamu dostalo, se nezdá, že bychom se toho v dohledné době dočkali,« uvedl Vobořil.

Úřední slídil

Vítěz: Nejvyšší správní soud (9. senát) za připuštění finančních úřadu k datům ze silničních kamer

Cenu pro Úředního slídila získal Nejvyšší správní soud, konkrétně jeho 9. senát za připuštění finančních úřadů k datům z policejních kamer na silnicích. V červenci totiž NSS rozhodl (rozhodnutí sp. zn. 9 Afs 147/2020-34) o tom, že finanční úřad je oprávněn požadovat fotografie aut a řidičů včetně záznamů o jejich průjezdech, které jsou automatizovaně pořizovány a uchovávány v systému Automatická kontrola vozidel.

Porota cenu udělila zejména za to, že se senát NSS vůbec nevěnoval otázce oprávněnosti existence celého systému Automatické kontroly vozidel. »Stovky kamer každý den fotí napříč republikou projíždějící auta a řidiče, kteří se ničeho nedopustili, a ukládají tyto záznamy spolu s automaticky rozpoznanou SPZ v databázi. Vše se děje pouze na základě velmi obecného oprávnění policie monitorovat veřejný prostor. Za Automatickou kontrolu vozidel jsme policii udělili anticenu už v roce 2015. Mrzí nás, že databáze stále funguje a nyní navíc ! s posvěcením Nejvyššího správního soudu, který se v tomto rozhodnutí zcela vyhnul posouzení toho, jestli vůbec je policie oprávněna takovou databázi bez jednoznačného zákonného zmocnění provozovat,« komentoval Vobořil.

Foto: www.cz-antiradary.cz/

Výrok Velkého bratra

Vítěz: Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí

V další kategorii Výrok Velkého bratra získal ocenění ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka za výrok: »Úřednice pak tomu člověku může říct ‘Nekřičte na mě, to já vůbec neovlivním, prostě to je automaticky propsané do systému, vaše dítě do školy nepřišlo‘.«

Výrok pochází z článku zveřejněném serverem iDnes.cz: Za neomluvené hodiny zkrácení dávek. Jurečka chce propojit školy a úřad práce. Článek popisuje nápad ministra Jurečky na zautomatizování odebírání dávek v návaznosti na školní absenci dětí a neplacení pokut. Dle poroty výrok prezentuje technokratický přístup k administraci sociálních dávek, podle nějž by něco tak citlivého jako je odebírání sociálních dávek mělo být fakticky delegováno na automatické rozhodování bez jasně definované odpovědnosti. Úředníkovi by pak pouze stačilo odkázat se na systém, který by fakticky rozhodoval za něj.

»Varováním by zde měl být nedávný příklad z Nizozemí, kde desetiletá administrace sociálních dávek byla svěřena umělé inteligenci, což vedlo k tisícům případů nesprávných rozhodnutí založených na diskriminačních předsudcích produkovaných neosobním systémem, proti němuž byla jen obtížná obrana,« sdělil Vobořil.

Foto: Wikipedie/Stanmott

Proč Big Brother Awards?

Pořádáním soutěže a dalšími osvětovými aktivitami se česká neziskovka Iuridicum Remedium zasazuje o to, aby právo jednotlivce na ochranu soukromí garantované listinou základních práv bylo respektováno a rozpoznáno jako jedna z hodnot demokratické společnosti, kterou je třeba aktivně chránit. Soutěž probíhá po celém světě.

Jak jsou anticeny vybírány? Devítičlenná porota složená z odborníků na nové technologie, právníků či novinářů vybírala vítěze nominací zaslaných širokou veřejností.

Přečtěte si další články

1 komentář

e transfer payday loans canada 24 7 no credit check 27/03/2023 - 09:00

Borrowers should think about the potential consequences of credit card debt relief before pursuing it, including the effect on their credit history and financial well-being.

Borrowers who’re considering a cash advance should be aware of the
potential consequences of default, including a lawsuit
and damage to their e transfer payday loans canada 24 7 no credit check score.

Komentáře jsou uzavřeny.

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.