Sebedestrukce EU pod českým předsednictvím

od redakce

Unie se dohodla na zpřísnění a rozšíření fungování trhu s emisními povolenkami. Přihlásila se tím k ústřednímu bodu své Zelené dohody pro Evropu, jejímž cílem je učinit unijní ekonomiku do poloviny století uhlíkově neutrální. Spotřebitelé a firmy budou v budoucnu muset častěji platit za emise oxidu uhličitého (CO2). O dohodě vyjednavačů Evropského parlamentu a unijních států na reformě obchodování s emisemi v EU informovalo české předsednictví, uvedla média.

Systém obchodování s povolenkami se nyní bude vztahovat i na vytápění a na silniční dopravu, neunikne mu ani námořní doprava. Unie zároveň zrychlí tempo, jakým firmy z různých odvětví budou muset snižovat škodlivé emise.

Inflace se ještě zvedne

»Rozšíření systému emisních povolenek ovšem nepřichází ve vhodnou dobu. Představuje totiž další inflační tlak,« upozornil ekonom Lukáš Kovanda. »V řadě příštích let přitom zásadní inflační tlak bude představovat probíhající energetická krize EU a s ní související nutná energetická transformace. Příslušné náklady dopadají jak na domácnosti, tak zejména na podniky EU, jimž snižují konkurenceschopnost v globálním měřítku.«

Středně- až dlouhodobě tak hrozí ztráta pracovních míst v EU a další s tím spjaté neblahé ekonomické a sociální dopady, které nebude s to nově zřízený klimatický fond mírnit dostatečně,« obává se Kovanda.

Kvůli obecné inflaci a souvisejícímu růstu úrokových sazeb napříč EU totiž členským státům zdražuje financování jejich dluhu. Zdražují tak i náklady právě na klimatický fond. Evropské unii tak hrozí, že ve snaze o dosažení environmentální udržitelnosti ztratí ze zřetele udržitelnost sociální a že přijde o elementární sociální smír.

Přitom už nyní se EU podílí na globálních emisích skleníkových plynů pouze ze zhruba osmi procent, takže i kdyby její ambiciózní, avšak sociálně riziková environmentální politika dosáhla svého, globální snížení emisí bude tak zanedbatelné, že proces probíhajících klimatických změn nezvrátí, ale dokonce ani nezbrzdí, připomněl Kovanda.

Brusel utahuje šrouby

Konkrétně se vyjednavači dohodli na zpřísnění stávajícího obchodování s emisemi v EU. Firmy, pokud vypouštějí CO2, si nyní musejí kupovat certifikáty znečištění, což je má motivovat produkovat méně CO2. Nyní se má počet práv na znečištění snižovat rychleji, než se dříve plánovalo. Bezplatné certifikáty pro firmy se mají navíc postupně do roku 2034 zrušit. Systém se má rozšířit i na vytápění budov a na dopravu. Dopady na spotřebitele, jako je na příklad růst nákladů na vytápění, by měl kompenzovat klimatický sociální fond, pro který se počítá s 86 miliardami eur (dva biliony Kč). Má financovat na příklad investice do energeticky efektivnějších budov.

Projekty jsou jádrem balíčku »Fit for 55«, který Evropská komise představila v létě 2021. Jeho cílem je pomoci zemím EU snížit emise CO2 do roku 2030 o 55 procent ve srovnání s úrovněmi v roce 1990 a do roku 2050 se stát uhlíkově neutrální. Dohodu ještě musí potvrdit Evropský parlament a členské státy, ale to se považuje za formalitu.

Zdraží všechno

Zavedení emisních povolenek pro silniční dopravu bude znamenat její zdražení pro zákazníky i veřejnost. Malí dopravci nebo dopravci v méně rozvinutých zemích se mohou dostat do pozice, kdy nebudou stačit kapitálově silnějším konkurentům, řekl mluvčí největšího tuzemského sdružení autodopravců Česmad Bohemia Martin Felix. Reagoval tak na informaci o dohodě na úrovni EU na zavedení povolenek pro dopravce.

»Neznáme konečné detaily, jak by systém povolenek v dopravě fungoval, ale rozhodně by neměl být pod vlivem spekulantů jako povolenky v energetice. Upozorňujeme na to, že nástup musí být pozvolný a zejména u velkých vozidel musí být k dispozici funkční alternativy. Změna nesmí být provedena tak, že způsobí závažné rozkolísání oboru,« podotkl Felix. Evropa by se také podle Česmadu měla vyvarovat vícenásobné penalizace silniční dopravy, kdy jsou v jednotlivých zemích odlišné mýtné sazby a omezuje se úvěrování pro dopravce s konvenčními vozidly. »Peníze zaplacené za emisní povolenky v silniční dopravě by se měly beze zbytku vrátit do silniční dopravy. A upozorňujeme i na to, že se na trhu v EU potkávají místní dopravci s dopravci z třetích zemí, kteří by si vozili palivo bez zatížení povolenkami,« dodal mluvčí Česmadu.

Ceny emisních povolenek v očekávání přísnějších pravidel už letos vystoupily na rekordních 99,22 eura za tunu, což je více než pětinásobek ve srovnání s cenou před pěti lety.

(red)

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.