V Muzeu literatury zahájili jednodenní výstavy

od redakce

Muzeum literatury v Praze 21. března zahájilo cyklus jednodenních výstav, na nichž si návštěvníci mohou prohlédnout vzácné rukopisy a výtvarná díla uložená v Památníku národního písemnictví. Jediný den byl zvolen proto, aby nedošlo k poškození či dokonce zcizení unikátních archiválií.

Haškův rukopis.

Jak se rodí kniha

Pro zahájení série výstav zvolili organizátoři přitažlivé téma. Do vitríny v jedné místnosti umístili ukázky z rukopisu Haškových děl Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války a Vepřová historie. Letos si připomínáme 140. výročí narození Jaroslava Haška a 100. výročí jeho úmrtí. Zřejmě nejzajímavější bylo sledovat vystavené stránky s autorovými škrty i bez nich. Každý se mohl přesvědčit, jak obtížně, či naopak lehce se rodí konkrétní kniha či povídka. Vedle rukopisů ležela i vzácná knižní vydání Švejka a ukázka první sešitové edice. V podvečer se v muzeu uskutečnila akce, na níž se sešlo snad i neočekávané množství návštěvníků. Skutečností totiž je, že »moderně« zpracovaná stálá expozice příliš zájmu nevzbuzuje. Teď se ale úzká chodba zcela zaplnila diváky, kteří sledovali jak vystoupení těch, kteří se na přípravě akce Jeden den podíleli, tak zajímavý kulturní program. V něm například Jiří Lábus četl zmíněnou povídku Vepřová historie či Přemysl Rut nejen hrál písně z první světové války, ale i vysvětloval okolnosti jejich vzniku. Jeden z organizátorů hořce podotkl, že ministr kultury Martin Baxa (ODS) původně přislíbil, že se této události zúčastní. Nakonec se omluvil a na výstavu nakoukl jen dopoledne.

Vpravo: Podobizna J. Haška ze skicáře J. Panušky.

Projekt Hašek 100

Při této akci byl představen rovněž projekt Hašek 100, který se letos věnuje tomuto nejvíce překládanému českému autorovi. V dubnu se například v Praze uskuteční odborná konference. Výstavu, tentokrát na několik měsíců, chystá i Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Na zmíněné akci vystoupila zástupkyně ředitelky Alena Jindrová, která podotkla, že bychom si měli připomínat nejen Haškův humor, ale hlavně odpor proti válce, politickému žvástání a společenské nerovnosti. I v Havlíčkově Brodě ale musí myslet na to, jak nalákat návštěvníky. Jejich výstava, která bude otevřena od 6. dubna do 25. června, se jmenuje Člověk míní, hospoda mění. Chtějí zde na dobových dokumentech ukázat zásadní okamžiky života Jaroslava Haška, jeho osobní život, literární činnost a působení v Lipnici nad Sázavou. Tím, že na pražské jednodenní výstavě rukopisů zazněly pozvánky i na jiné akce v rámci projektu Hašek 100, dostala tato akce širší rozměr. Je otázkou, zda se podaří spolupracujícím institucím, mezi nimiž jsou také České centrum Mezinárodního PEN klubu a Ústav pro českou literaturu AV ČR, najít pro další jednodenní výstavu zase tak zajímavý koncept.

Miroslava MOUČKOVÁ

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.