Předsedové Valného shromáždění OSN pro příměří na Ukrajině

od redakce

Výbor předsedů Valného shromáždění OSN (UNCPGA), který tvoří bývalí šéfové Valných shromáždění OSN, za řízení Seung-soo Hana, předsedy 56. zasedání VS OSN, na svém zasedání 6. a 7. března v hlavním městě Bahrajnu Manamě zaujal stanovisko k aktuálním světovým problémům.

Výbor uvítal vizi představenou předsedou současného 77. zasedání VS OSN Csabou Korosim, která se soustředila na práci prizmatem krizového řízení a reformních akcí. Členové UNCPGA zdůraznili, že mír nemůže existovat bez rozvoje, ani rozvoj bez míru a rovněž, že ani mír, ani rozvoj nemohou existovat bez respektu k lidským právům.

Válka na Ukrajině nemá vojenské řešení

Výbor vyzval k okamžitému příměří ve válce na Ukrajině a k urgentnímu politickému řešení konfliktu prostřednictvím diplomacie, postavenému na Chartě OSN a na třech nedávných rezolucí VS OSN k tomuto problému. Výbor dále zdůraznil, že tento konflikt nemůže mít žádné vojenské řešení.

Výbor rovněž potvrdil svou silnou podporu pro úsilí předsedy VS OSN C. Korosiho a také generálního tajemníka OSN A. Guterrese zabránit další eskalaci tohoto vážného konfliktu.

Výbor vyjádřil své značné znepokojení nad rostoucím humanitárním, ekonomickým, rozvojovým, sociálním, environmentálním a finančním dopadem války na Ukrajině, a to nejen pro Ukrajinu a sousední země, ale i globálně, zvláště na rozvojové země.

Členové UNCPGA na svém zasedání v Bahrajnu. FOTO- archiv J. KAVANA

Výbor vyzval k větší pozornosti, kterou je nyní nutné věnovat post-konfliktní agendě budování míru v regionu, včetně rekonstrukce Ukrajiny a rozpracování stabilní mezinárodní bezpečnostní struktury.

Podpora digitalizaci Spojených národů

Výbor bývalých předsedů VS OSN rovněž uvítal úsilí generálního tajemníka OSN podpořit digitalizaci Spojených národů. Výbor upozornil, že nárůst kybernetických hrozeb představuje významné riziko pro jednotlivce, podniky a vlády. Výbor podtrhl potřebu společné práce na vývoji účinných opatření jak zabránit kybernetickým útokům i potřebě na ně efektivně reagovat a vybudovat bezpečnější a odolnější digitální svět, který podporuje technologický rozvoj a současně minimalizuje jeho rizika a výzvy.

Pod výzvou, kterou má naše redakce v plném znění k dispozici, se podepsali členové UNCPGA: Seung-soo Han, 56. zasedání VS OSN a předseda UNCPGA, Jan Kavan, 57. zasedání VS OSN a místopředseda UNCPGA, Jan Elliasson, 60. zasedání VS OSN, Sh. Haya bin Rashid Al-Khalifa, 61. zasedání VS OSN, Srgjan Kerim, 62. zasedání VS OSN, Joseph Paul Marie Deiss, 65. zasedání VS OSN, Vuk Jeremic, 67. zasedání VS OSN, Mogens Lykketoft, 70. zasedání VS OSN, Peter Thompson, 71. zasedání VS OSN, Miroslav Lajčák, 72. zasedání VS OSN Jehangir Khan, ředitel Centra Anti-Terorismu v OSN.

(zas, mh)

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.