Oslava stých narozenin jubilantky Marty Kolesové

od redakce

U příležitosti stých narozenin Marty Kolesové se do Hradce Králové dostavili význační hosté. Popřát přijela především předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, ocenila neskutečný životní elán a naplánovala setkat se s Martou ve 105 letech na Hradě! (Za velkého aplausu.)

Oslavenkyně přednesla báseň o krásném ženském údělu a všem gratulujícím na oplátku popřála: »Ať se vám dobře dýchá, to je zdraví. Ať se vám dobře chodí, to je energie. Ať potkáváte dobré lidi, to je láska a přátelství.« 

Jako člence komunistické strany Martě přišly po Kateřině, která si s ní také pohovořila, popřát za krajský výbor KSČM Věra Žižková, za okresní výbor Lenka Fialová a přinesly veliký dort, na kterém si pak skoro čtyřicítka dalších gratulantů pochutnala. Jaroslav Vodička za ČSBS dovezl nejvyšší řád organizace za dlouhodobou podporu svobody a demokracie, popřáli jí gratulanti z Česko-ruské společnosti, Levicového klubu žen a oblastního výboru ČSBS. Ve všech těchto organizacích se Marta účastní činnosti.

Všichni přítomní potom osobně popřáli dárečky i květinami. Na setkání s oslavenkyní přišla i primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová, což bylo milé, když má »jinou krevní skupinu«. I ona bývalou herečku vyzpovídala. Harmonikář Vladimír provázel slavnostní odpoledne veselým komentářem a písničkami, které si přítomné ženy i muži s chutí zazpívali.

Na závěr z gratulační básně od Karla Přibyla čtyři verše:

»Přežila jsi Masaryka, Gottwalda i Havla,

přejeme Ti, ať přežiješ též éru Petra Pavla.

Věříme, že Tvé názory zůstanou vždy pevné

a Tvé srdce rudým barvám nadosmrti věrné.«

(vha)

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.