Ředitel ÚSTR Ladislav Kudrna tvrdí: U Saigonu se bojovalo za Prahu

od redakce

Účast Čechů a Slováků v boji Francouzské republiky za udržení koloniální nadvlády Francie v Indočíně ocenil ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů L. Kudrna ve svém vystoupení na mezinárodní konferenci, která proběhla ve dnech 12. a 13. května 2023 v Chotěboři a na zámku v Malči pod názvem Sto let od narození profesora Josefa Kalvody. Konference byla věnována práci a odkazu českého historika a politologa žijícího dlouhá léta v nuceném exilu v USA. Ladislav Kudrna na konferenci vystoupil s příspěvkem o Kalvodově korespondenci s Milanem Janderkou, příslušníkem francouzské cizinecké legie bojujícím proti národněosvobozeneckému hnutí v Indočíně.

Ředitel ÚSTR L. Kudrna v příspěvku uvedl: »Z diplomatických depeší víme, že jen od února do srpna roku 1948 se do legie hlásilo přes 1500 mladých Čechoslováků, z nichž takřka dvě stě nebyla ze zdravotních důvodů přijata… V Marseille definitivně podepsali pětiletý závazek služby v legii, který skýtal možnost udělení francouzského státního občanství… Mnozí Čechoslováci si vybrali službu u elitního výsadkářského praporu, který se v době jejich hromadného příchodu do legie začal v Alžírsku formovat, což se jim v září 1950 stalo osudným ve velké bitvě u pevnosti Dong Khe, v němž byl 2. parašutistický prapor cizinecké legie doslova vyhlazen. Ze 700 výsadkářů, kteří byli vysazeni nedaleko pevnosti Dong Khe, se pouhým 13 z nich podařilo probít do francouzských pozic. Ostatní padli v boji nebo byli zajati, kde mnozí z nich zemřeli v důsledku nedostatku léků a potravy.«

Ředitel ÚSTR L. Kudrna překvapivě ocenil boj československých příslušníků francouzské cizinecké legie za udržení koloniální nadvlády Francie v Indočíně osobním vyznáním: »Nebyla to žádná nadsázka, pokud někteří legionáři tvrdili, že u Saigonu se bojovalo za Prahu. Jako historik se neustále snažím připomínat, že na straně Francie bojovalo v letech 1948 až 1954 přes 1600 mladých Čechoslováků, z nichž na bojištích jihovýchodní Asie minimálně 300 padlo.«

Nechvalně proslulý ústav se tedy již propadá na úplné dno… A to se dere o Petschkův palác v Praze, z něhož chtějí vystrnadit ministerstvo průmyslu a obchodu. Je to průhledné, jde jim o Památník Pečkárna, který v přízemí spravuje Český svaz bojovníků za svobodu.

Radomír SILBER

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.