Komentář Milady Halíkové: Arogantní primátor Bělica

od redakce

Opoziční zastupitelé v Havířově (Havířov sobě, KSČM, SPD) mají vážné výhrady ke způsobu, jakým primátor Josef Bělica z hnutí ANO řídí jednání zastupitelstva města. Nejenže dovolí nebo i sám používá naprosto nevhodné osobní invektivy, neodpovídá na otázky zastupitelů, ale dokonce opakovaně porušuje Jednací řád Zastupitelstva města Havířova (ZmH). Naposledy na 6. zasedání neumožnil opětovné vystoupení předsedovi kontrolního výboru (KSČM), který byl předkladatelem materiálu, a měl tedy právo jej obhajovat, vysvětlovat.

Sedmé zasedání ZmH bylo oproti zvyklostem svoláno na devátou hodinu (jindy se jedná vždy od 15 hodin) a v návrhu programu scházel bod Interpelace občanů a zastupitelů. Ten má být – podle jednacího řádu – zařazen vždy jednu hodinu po zahájení zastupitelstva. Opoziční zastupitelé požadovali dodržení jednacího řádu a zařazení tohoto bodu, jenže »pro« hlasovalo jen 15 zastupitelů (Havířov sobě, KSČM a SPD).

Kam až chtějí havířovští koaliční zastupitelé v čele s primátorem zajít? A proč asi opětovně nedopustí, aby jednání zastupitelstva mohli sledovat občané v přímém přenosu, on-line, jako v mnoha jiných městech? Jsou to nejspíše obavy, aby se občané nemohli na vlastní oči přesvědčit o arogantním jednání primátora »na půl úvazku« (Bělica je současně poslancem a krajským zastupitelem) a dalších členů vedení města a aby nebyli informováni o postojích zastupitelů, které si v komunálních volbách zvolili.

Milada HALÍKOVÁ, zastupitelka města Havířova

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.