Kandidát koalice STAČILO! Jan Skalický: Zastavme neudržitelný nerozvoj!

od redakce

Rozhovor s Janem Skalickým, kandidátem do EP za koalici STAČILO!

Jan Skalický (*23. března 1965) je český politik a manažer, v letech 2022 až 2023 první náměstek primátora města Děčín. V letech 2011 až 2013 byl pověřen řízením Ředitelství vodních cest ČR, později byl předsedou Asociace DOL, podporující výstavbu kanálu Dunaj–Odra–Labe. V Chrudimi absolvoval všeobecné gymnázium Josefa Ressela. Posléze odešel studovat do Prahy elektrotechniku na ČVUT. Studium zakončil ziskem titulu Ing. Od roku 1990 se věnoval profesím elektroinženýra, softwarového projektanta a manažera. V roce 1998 s kolegy spoluzaložil svou první firmu, Retail Adventures, s.r.o., která se zabývala dodávkou softwarových systémů a poradenstvím. Dále působil na manažerských pozicích v několika tuzemských i nadnárodních firmách. Je rozvedený. Z předchozího manželství má jednoho syna.

Rozhodl jste se kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu za koalici STAČILO! Jak vnímáte roli a práci EP v současnosti? Co vás ke kandidatuře vedlo?

Politiku vnímám jako naprosto přirozenou součást života společnosti i mě samého. Když se mně v politice na jakékoliv úrovni něco nelíbí, upřednostňuji možnost tento stav politiky osobně ovlivňovat, měnit k lepšímu, tedy nejen nadávat, kritizovat a trápit se. Navíc, rok 2024 je supervolebním rokem tří voleb, takže naším dobrým volebním výsledkem v eurovolbách přispějeme nejen k potřebné obměně europoslanců a změně kurzu Evropské unie, ale věřím, že když jako jediné relevantní opoziční uskupení uspějeme, stane se z koalice STAČILO! jakési »kondenzační jádro« a do dalších letošních voleb, ale hlavně do těch parlamentních v roce 2025, se do naší koalice zapojí i další vlastenecké subjekty, kterým se v eurovolbách uspět nepodaří. Tím odstraníme štěpení sil na vlastenecké scéně a můžeme pak konečně porazit vlastizrádnou pětikoalici. A to je můj cíl, to naše zem pro další svůj rozvoj opravdu nutně potřebuje.

Česká republika se možná až často podřizuje nařízením EU. Což má vliv i na naši energetickou samostatnost a bezpečnost i na náš průmysl. Jak byste ohodnotil současný stav energetiky a průmyslu v ČR?

Právem můžeme být hrdí na svou minulost a na schopnosti svých předků. Byli jsme »kovárnou Rakousko-Uherska«, později jsme patřili mezi 10 nejvyspělejších zemí světa. Ve 20. století jsme dosáhli nejen výrazné výrobní, energetické i zemědělské soběstačnosti, ale budovali jsme velmi systematicky strategický systém výroby v řadě oborů, a to včetně propojení s odborným školstvím, a díky tomu jsme byli nejen schopni vyrobit téměř vše od háčku na ryby až po celou jadernou elektrárnu, včetně produkce lodí a letadel, ale námi vyvinuté investiční celky, chemičky, cukrovary, pivovary jsme byli schopni velmi úspěšně umístit i na světových trzích. Včetně řady obchodně netradičních afrických a asijských trhů. Zdařile jsme tak budovali rozsáhlou zahraničně obchodní síť.

Ale během posledních 30 let jsme o velkou část těchto našich schopností přišli, vyklidili jsme pole konkurentům, rezignovali jsme na svoji světovou výjimečnost. Bohužel pomalu přicházíme i o zmíněnou soběstačnost. Například v energetice jsme se nekritickým přijímáním nesmyslných nařízení z EU včetně destruktivního Green Dealu, ale i neschopností se včas rozhodnout vybudovat nové potřebné energetické zdroje (kromě výjimek, jakou je nový blok v elektrárně Ledvice či Mělník), vydali cestou, která může skončit naší závislostí na dovozu energie, což bude mít i další neblahý dopad na cenu elektřiny. Už dnes jsou kvůli zvrácené energetické koncepci naší vlády naše domácí ceny za energii nejvyšší v celé Evropě!

Co by se podle vás s tím mělo dělat? Souzníte s programovým plánem STAČILO!, jak je v něm tato problematika pokryta?

Koalice STAČILO! si vytkla za cíl nejen prosazení efektivní revize Green Dealu, ale i revizi či zrušení řady dalších destruktivních nařízení Evropské komise, jako je Fit for 55, jejichž dopad by znamenal nejen přímé poškození našeho průmyslu a zemědělství, ale následně by naše obyvatelstvo zatížily nezvládnutelným nárůstem cen za zboží i energetické komodity či potraviny. Fit for 55 například ukládá České republice přesunout do roku 2050 celých 75 % dálkových nákladních přeprav ze silnic a dálnic na železnici a vodní cesty. Sám odbor strategie ministerstva dopravy již dnes přiznává, že budeme schopní místo 75 % přenést maximálně 7-15 %! Dovedete si představit, jak by emisní povolenky násobily cenu dopravy při importu i exportu z ČR?

Co by se mělo v EP či EU změnit, jak by měla do budoucna reagovat ČR?

Nové europoslance čeká naléhavý úkol »vrátit na koleje« EU nejen v již zmíněných oblastech průmyslu a zemědělství, ale také ve velmi aktuálních otázkách bezpečnosti, kde je třeba jednoznačně akcentovat MÍR před eskalací válečných konfliktů. Musíme zcela přehodnotit postupy vedoucí k vleklé válce na Ukrajině, EU se musí stát propagátorem a garantem mírových jednání a jedině tak si zpět vydobudeme pozici světového hráče, jakým Evropa vždycky byla. Nesmíme zapomínat ani na budoucnost a revidovat řadu postupů a rozhodnutí v oblastech zdravotnictví nebo školství. Vzpomeňme na destruktivní kroky EU i naší vlády v době covidu, zamysleme se rychle nad výchovou budoucích generací dříve, než bude pozdě, a nedopusťme, aby Evropě ve srovnání se světem ujel vlak!

Co byste vzkázal voličům?

Naléhavě prosím voliče, aby letos nepodceňovali volby do Europarlamentu a aby k nim v co nejhojnější míře i se svými blízkými a známými přišli. Letošní evropské volby jsou totiž velmi zásadním »lakmusovým papírkem«, který včas před dalšími třemi volbami – tedy do Senátu, na kraje, i před těmi nejzásadnějšími pro změnu v naší krásné zemi, volbami do Poslanecké sněmovny – jasně ukáže, která politická uskupení mají potenciál ukončit zlovolnou vládu pětikoalice a kdo dokáže do dalších voleb na sebe nabalit všechny potřebné hlasy a říct tak Fialově vládě svoje jednoznačné STAČILO!

Helena KOČOVÁ

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.