Česká vláda dělá z občanů legitimní vojenský cíl

od redakce

Komunistická strana Čech a Moravy, jako principiálně protiválečná strana, důrazně odmítá vládní návrh z 16. 11. 2022, který aktuálně probírá Poslanecká sněmovna pod názvem »Návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany na území členských států Evropské unie, v Iráku, Kuvajtu a Kosovu do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny a členských států Evropské unie na území České republiky do roku 2023«

V jeho rámci má být schválen výcvik ukrajinských vojáků na území ČR do konce roku 2023, a sice v pěti turnusech po 800 mužích, tedy celkem 4000 vojáků. Náklady ve výši téměř jedné miliardy korun zaplatí čeští občané.

Podle dostupných informací dokonce začal tento výcvik již probíhat, a to bez schválení Poslanecké sněmovny.

Česká vláda tak i nadále pokračuje v politice válečného štvaní, která již stála české daňové poplatníky desítky miliard korun a zařadila Českou republiku mezi legitimní vojenské cíle. Jelikož už bylo mnoho zbraní z výzbroje Armády ČR na Ukrajinu odesláno, počítá vláda pro resort obrany na příští rok s částkou ve výši 111,8 mld. Kč, což je téměř o 50 % více než v roce letošním. To vše v situaci, kdy čeští občané platí o desítky procent více za plyn, elektřinu, potraviny a další zboží a služby.

KSČM, na rozdíl od české vlády, již od počátku ukrajinské krize považuje za jediné východisko mírové Minské dohody a požaduje jejich dodržování. I nyní KSČM podporuje všechny kroky vedoucí k mírovému řešení ukrajinského konfliktu a k zajištění míru a bezpečnosti v Evropě v souladu se zásadami mezinárodního práva, Charty OSN a Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.

KSČM znovu zdůrazňuje svůj trvalý požadavek na řešení situace na Ukrajině mírovou cestou, požaduje okamžité ukončení vyzbrojování zainteresovaných stran a zastavení všech vojenských operací, které jsou v rozporu s mezinárodním právem.

Vedení KSČM

29. listopadu 2022

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.